Przejdź do głównej treści →

dr Łukasz Bukowiecki


Zakład Kultury Współczesnej
lukasz.bukowiecki@uw.edu.pl

Dyżury
wtorek, godz. 12.00-13.00 (stacjonarnie)
dodatkowy termin dyżuru online po uprzednim kontakcie mailowym

Kulturoznawca, socjolog kultury, historyk muzealnictwa. Adiunkt w Zakładzie Kultury Współczesnej Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Pracowni Studiów Miejskich IKP UW. Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze w IKP UW. Przed podjęciem studiów doktoranckich odbył półroczny staż absolwencki w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Departamencie Współpracy z Zagranicą. W 2019 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat niezrealizowanych przedsięwzięć muzealnych w Warszawie w XX wieku, napisaną w IKP UW pod kierunkiem prof. dr. hab. Rocha Sulimy. W latach 2018–2021 pracował na kontrakcie podoktorskim w Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną na Wydziale Socjologii UW jako wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym ECHOES finansowanym z programu Horyzont 2020. Zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami kulturowej historii muzeów w Polsce i regionie Morza Bałtyckiego w perspektywie konstruowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, praktyk pamięci społecznej i cyrkulacji miejskich wyobrażeń.

 

Autor książki Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce (Warszawa 2015), napisanej na podstawie pracy magisterskiej napisanej w IKP UW pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Kurz. Współredaktor tomu zbiorowego Miasto na żądanie. Aktywizm – polityki miejskie – doświadczenia (Warszawa 2014), autor rozdziałów w tomach zbiorowych Decolonizing Colonial Heritage: New Agendas, Actors, and Practices in and beyond Europe (London 2021) oraz Narrating Otherness in Poland and Sweden. European Heritage as a Discourse of Inclusion and Exclusion (Berlin 2019). Artykuły naukowe publikował m.in. w „Heritage & Society”, „Tekstach Drugich” i „Kulturze Współczesnej”, a także w „Dzieciństwie. Literaturze i Kulturze”, „Etnografii Nowej”, „Politei”, „Przeglądzie Humanistycznym” i „Res Publice Nowej”. Autor rozdziałów na temat upamiętnień warszawskich pisarzy w tomach zbiorowych z serii Topo-Grafie: Tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona Białoszewskiego (2013), Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda Tyrmanda (2015), Sto metrów asfaltu. Warszawa Marka Hłaski (2016) oraz Ułamek błękitu i chmur. Warszawa Tadeusza Konwickiego (2017).

W roku akademickim 2021/2022 prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kulturoznawstwa (konwersatoria: Dyskursy dziedzictwa, Warszawa – muzea – historia kultury), studiów miejskich (ćwiczenia Sąsiedztwa i wspólnoty lokalne, konwersatorium Struktura społeczna miasta i style życia mieszkańców, wykład Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju miast – współprowadzenie), historii (konwersatorium Nauki humanistyczne – antropologia kultury) i bałtystyki (ćwiczenia Antropologia kultury z elementami antropologii słowa i antropologii widowisk).

Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym „ECHOES – European Colonial Heritage Modalities in Entangled Cities” (Horyzont 2020, 2018–2021; Wydział Socjologii UW w ramach międzynarodowego konsorcjum 6 jednostek naukowych). Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym „The Europeanization of realms of memory and the invention of a common European heritage” (NCN, 2014–2018; Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Lund). Wykonawca w zespołowym projekcie badawczym „Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura” (NPRH, 2014–2017; IKP UW).

Za rozprawę doktorską Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne w Warszawie w XX wieku w perspektywie studiów miejskich otrzymał wyróżnienie w konkursie Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy (2020).

Współpracuje z Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW, Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną na Wydziale Socjologii UW oraz Centrum Humanistyki Cyfrowej w Instytucie Badań Literackich PAN. Sekretarz międzynarodowej konferencji naukowej Decolonizing Museum Cultures and Collections: Mapping Theory and Practice in East-Central Europe (2020). Wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW (cykl wykładów Ukryte historie najważniejszych muzeów Warszawy), Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy (cykl wykładów Warszawskie muzea, które nie powstały) i Zamku Królewskiego w Warszawie. Brał udział w opracowaniu naukowym i promocji wydanego przez Muzeum Warszawy tomu Legendy warszawskie. Antologia, pod red. Julii Odnous (2016).

Profil na stronie Academia.edu: https://uw.academia.edu/LukaszBukowiecki

Numer DOI: https://orcid.org/0000-0001-7602-017X

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności