Przejdź do głównej treści →

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie informacji o zakażeniu COVID-19, przebywaniu na kwarantannie lub w samoizolacji za pomocą wydziałowego formularza. Więcej informacji tutaj.

dr Joanna Kubicka


Zakład Historii Kultury, Zespół Sztuk Społecznych
j.kubicka@uw.edu.pl

Dyżury
dyżury w sesji letniej:
wtorek 28 VI godz. 11.00-12.00 (online, po wcześniejszym umówieniu), piątek 1 VII godz. 10.00-11.00 (stacjonarnie), czwartek 7 VII godz. 10.-11.00 (stacjonarnie)

Kulturoznawczyni, członkini Zakładu Historii Kultury, Zespołu Sztuk Społecznych oraz Zespołu Kultury XIX wieku, w latach 2007-2020 współorganizowała specjalizację „Animacja kultury”, obecnie współtworzy studia praktyczne „sztuki społeczne”, w ramach których jest pełnomocniczką ds. praktyk studenckich.

Zajmuje się historią kultury polskiej XIX i XX wieku, zwłaszcza procesami modernizacji, tradycjami samoorganizacji i zaangażowania społecznego oraz społeczną historią instytucji. Zainteresowanie formami uczestnictwa w kulturze łączy z działalnością społeczną i animacyjną. Koordynatorka krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych animacji kultury i pracy ze społecznościami lokalnymi. Prowadzi warsztaty ewaluacyjne i facylitacyjne dla sektora pozarządowego, jest tutorką w projektach społecznych i artystycznych. Jako ekspertka współpracowała między innymi z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Miasta st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej, Mazowieckim Instytutem Kultury, Muzeum Historii Polski oraz sektorem pozarządowym.

Prowadzi zajęcia:

  • na kulturoznawstwie: warsztat metodologiczny Historie oddolne, historia kultury polskiej XIX wieku; uczestnictwo w kulturze;
  • na sztukach społecznych: Idee zaangażowania społecznego, Polityki i instytucje kultury, proseminarium, seminarium magisterskie.

Prowadziła konwersatorium miejskie Paryż-Warszawa. Wiek XIX, zajęcia z zakresu antropologii kultury i antropologii słowa, warsztat Książki i ludzie oraz Historie lokalne. Koordynuje praktyki, objazdy i wizyty studyjne.

Uczestniczka projektów badawczych dotyczących kultury polskiej XIX i XX wieku (m.in. „Kulturologia polska XX wieku”, „Ekspozycje nowoczesności. Wystawy krajowe na ziemiach polskich 1821-1929 a doświadczenie procesów modernizacyjnych”). Autorka książki Na przełomie. Pozytywiści warszawscy i pomoc własna (2016). Współredagowała książki Twórcze społeczności. Notatki z terenu. Creative Communities. Field notes (2013), Kulturologia polska XX wieku. Antologia (2013), Praktyka, utopia, metafora. Wynalazek w XIX wieku (2016).

Kuratorka wystawy Nowi warszawiacy. Historie awansów społecznych drugiej połowy XIX wieku (Muzeum Warszawy, 2014).

Od 2007 roku prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, zrzeszającego m.in. pracowników i absolwentów IKP UW. Współzałożycielka Fundacji Nowej Wspólnoty działającej na rzecz zmniejszenia polaryzacji światopoglądowej w Polsce.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności