Przejdź do głównej treści →

prof. dr hab. Paweł Majewski


Zakład Historii Kultury
pj.majewski@uw.edu.pl

Dyżury
w semestrze letnim 2023/2024:
środa, godz. 13:00-14:00 (stacjonarnie)
czwartek, godz. 16:00-17:00 (zdalnie)

Pracownik Zakładu Historii Kultury IKP, w latach 2012-2016 zastępca dyrektora Instytutu ds. studenckich. Zajmuje się kwestią związków między praktykami piśmiennymi i kształtowaniem się wartości kulturowych oraz twórczością Stanisława Lema.

W IKP prowadzi zajęcia z historii kultury antycznej oraz konwersatoria między innymi o muzyce i o literaturze nowoczesnej.

Autor książek Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema (2007); Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków (2013, Nagroda Rektora UW) oraz współredaktor podręcznika Antropologia antyku greckiego (2011), Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim (2015, seria Monografie Humanistyczne FNP); Lew, który mówi. Esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia (2017); Święto języka. Szkice o relacjach między światem, słowem a umysłem ludzkim (2019).

W latach 2016-2020 kierownik projektu badawczego Kulturowa historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina realizowanego w ramach grantu NCN OPUS.

W latach 2008 i 2009 otrzymywał stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w 2008 i 2020 otrzymał nagrodę Rektora UW, w 2020 był laureatem nagrody „Literatury na Świecie”.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności