Antropologia nieczystości

Dyplom Honorowy „Najlepsze Varsaviana 2009/2010”
Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 roku.
Nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej za książkę października 2010 roku.

Przedmiot badawczy rozprawy można ująć jasno: wpływ na wyobrażenia społeczne zjawiających się w środowisku miejskim zmechanizowanych narzędzi służących do oczyszczania komunalnego, m. in. klozetu ze spłuczką hydrauliczną i bezpylnego wozu do transportu nieczystości stałych. Terenem tak pomyślanej „antropologii nieczystości” jest Warszawa, a czasokresem stulecie dziewiętnaste, dwudzieste oraz współczesność. Nieczystość jest tu pojęta konkretnie, bez znieczulania retoryką i poza aspektem religijnym, odpowiadającym tradycyjnym, folklorystycznym ujęciom problematyki skatologicznej. Idzie wprost o ulice niegdyś zanieczyszczone zawartością rynsztoków, podwórza cuchnące przepełnionymi dołami kloacznymi i zwałami śmieci – dawnymi czasy, a w perspektywie dzisiejszej – o zasikane bramy i dzikie wysypiska śmieci. Z recenzji prof. Andrzeja Mencwela: „Słusznie autor zaznacza, że badana przez niego kultura sanitarna Warszawy jest wejrzeniem w kulturę sanitarną całej Polski”.

Tagi:

Data publikacji: 02-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl