Antropologia kultury wizualnej

Antropologia kultury wizualnej jest kolejnym podręcznikiem z serii „Wiedza o kulturze”. Koncepcja tomu i opracowania tekstów – podstawowych dla badania kultury wizualnej – zrodziła się w toku dyskusji w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i jest efektem pracy zespołowej pracowników i doktorantów Zakładu.

Autorzy podręcznika starają się „pokazać widzenie” – unaocznić problemy związane z postrzeganiem i rozumieniem obrazów w ich różnych formach, sytuując człowieka i jego praktyki widzenia w dynamicznej przestrzeni relacji między nim a obrazem i rzeczywistością. Kolejne rozdziały odwołują się do kategorii związanych z refleksją na temat widzenia i z określonymi praktykami, zarówno artystycznymi, jak i codziennymi. Zagadnienia przedstawiane są w perspektywie antropologicznej, łącząc ujęcie synchroniczne z diachronicznym. Porządkują one myślenie o tym, jak człowiek uczy się widzieć i jak organizuje swój świat ze względu na widzenie.

Tagi:

Data publikacji: 26-03-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl