Przejdź do głównej treści →
Ostatnia zmiana 7 maja 2024 Wydarzenia

Konferencja naukowa A-awangarda!

24-25 czerwca 2024, Instytut Kultury Polskiej, sala 3

Instytut Kultury Polskiej UW oraz Ośrodek Badań nad Awangardą UJ zapraszają do udziału w konferencji naukowej A-awangarda!”, poświęconej archiwalnej awangardzie oraz jej marginesom. Formuła spotkania seminaryjnego pozwoli omówić główne zagadnienia od strony trzech szczegółowych ujęć problemowych, których opisy przedstawiamy poniżej.

Wykład inaugurujący konferencję wygłosi dr hab. Przemysław Strożek (Instytut Sztuki PAN / Archive of Avant-gardes – The Dresden State Collections).

1) Panel „Aa – ee”. Awangardowe archiwa – eksponowanie eksperymentu

koordynacja: Honorata Sroka (UW)

Czy archiwa to wyłącznie miejsca rozwijające naszą wiedzę na temat historii awangard, czy również szczególnego rodzaju przestrzenie eksperymentów? W ramach tego bloku chcielibyśmy zapytać, w jaki sposób (i czy w ogóle) idee awangardowe są obecne w śladach archiwalnych twórczyń i twórców? Jakie metody eksperymentalne zostały przez artystów/artystki wykorzystywane w celu rejestrowania życia? Czy wyłącznie awangardystki/awangardyści posługiwały/posługiwali się estetykami eksperymentalnymi w swoich zapisach życia? 

Pragniemy zainicjować dyskusję o relacjach między śladami archiwalnymi i sztuką eksperymentalną. Zachęcamy do zgłaszania szerszych ujęć, jak i omówień konkretnych przykładów: (auto)biografii, korespondencji, kolaży, publikacji źródeł, spisów rzeczy osobistych, sztuki (audio)wizualnej.

2) Panel „Aa”. Awangarda archiwów

koordynacja: Maciej Libich (UW)

Czy archiwum to tylko zbiór dokumentów i śladów, przechowywany w konkretnym miejscu? Przestrzeń bez znaczących ram, którą należy wypełnić treścią? Czy jednak procesowi tworzenia archiwum przyświecać może idea, zwłaszcza nowatorska, eksperymentalna? A jeśli tak – czy sama struktura kolekcji nie powinna stanowić przedmiotu badawczego namysłu?

O ile nietrudno wyobrazić nam sobie archiwum jako przestrzeń, w której artysta/artystka może swobodnie przekraczać granice języka lub formy wyrazu i eksperymentować z konwencjami autobiograficznego zapisu, rzadziej patrzymy na archiwum jako większą, bardziej skomplikowaną konstrukcję – jednak przecież i ona podlega konceptualizacji oraz twórczej refleksji. Panel „Awangarda archiwów” poświęcony będzie właśnie archiwom jako formom meta-eksperymentu. Pragniemy przyjrzeć się strukturom archiwów i podjąć rozmowę o ich wielopostaciowej budowie. Interesować nas będą kolekcje należące nie tylko do artystów/artystek związanych z awangardą, lecz także do twórców/twórczyń, których spuściznę z eksperymentem więcej dzieli, niż łączy. Zachęcamy zarówno do namysłu nad samą ideą archiwum jako eksperymentu, jak i nad terminologią, która pozwalałby podjąć ten zaniedbany dotychczas temat.

3) Panel „A-a. – a.r.”. Auto-archiwizacja – archiwa rozproszone

koordynacja: Joanna Piechura (UW)

Jak wyglądały praktyki auto-archiwizacji u artystów i artystek szeroko pojętej awangardy? W jaki sposób status awangardzisty/awangardzistki wpływał na zabiegi autokreacyjne widoczne w strukturach auto-archiwów, szczególnie u dwu- lub wielojęzycznych artystów emigracyjnych?

Panel poświęcony jest tym twórcom i twórczyniom, którzy sami budowali lub porządkowali swoje archiwa. W szczególności interesują nas przypadki artystów przebywających na emigracji lub działających na styku kultur – archiwa wielojęzyczne to często zbiory rozproszone, podzielone między instytucjami dwóch państw. Jaka relacja zachodzi między wielojęzycznością, wielokulturowością a praktykami auto-archiwizacji u awangardzistów? Jakie wyzwania stoją przed badaczami i badaczkami zainteresowanymi rozproszonymi lub wielojęzycznymi archiwami emigrantów?

Program konferencji dostępny jest TUTAJ.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności