Przejdź do głównej treści →
Ostatnia zmiana 30 września 2022 Współpraca naukowa

Konferencja „Life writing awangard”

Zapraszamy do udziału w stacjonarnej konferencji poświęconej korespondencji, dziennikom, notatkom artystycznym (i nieartystycznym), autobiografiom, wspomnieniom, biografiom, filmom auto- i biograficznym, nagraniom dźwiękowym, albumom z wyklejankami, zdjęciom, rysunkom, obrazom oraz wszelkim tekstowym, audialnym i/lub wizualnym artefaktom intymistycznym twórców awangardowych i neo-awangardowych.
W swoich przełomowych pracach Irene Kacandes („Experimental Life Writing”, 2012) i Julia Novak („Experiments in Life-Writing”, 2017) zwróciły uwagę na różnorodność strategii eksperymentalnych obecnych na gruncie badań life writing. Aleksander Wójtowicz z kolei zauważył, że polscy futuryści, wchodząc na grunt autobiografistyki, paradokslanie (lub nie) tworzyli formy do bólu klasyczne („Nowa sztuka. Początki (i końce)”, 2017). Nie mniejszą sprzecznością jest fakt, że rzadko – jak stało się chociażby w przypadku konstruktywistycznego Domowego archiwum Juliana Przybosia – idee awangardowe faktycznie realizują się w postaci systemowej (http://przybos.edu.pl/pl/archiwum_domowe). Najczęściej zbiory artystów okazują się klasycznym powieleniem skostniałych konwencji instytucji przechowujących materiały. Podobnie jest z katalogami archiwów, które przypominają raczej reprodukowane według schematu bazy danych, niż przestrzeń eksperymentu – nie zawsze jednak, skoro nie można tego powiedzieć chociażby o katalogu Archiwum Themersonów (The Themerson Archive Catalogue, 3-vol. set, red. J. Reichardt, N. Wadley, 2020).
W naszych poszukiwaniach wychodzimy od trzech zasadniczych pytań: jak kształtują się poetyki pisarstwa osobistego twórców awangardowych i neo-awangardowych? W jaki sposób archiwa awangardy realizują ideę radykalnego zerwania z powielanym schematem, a na ile podporządkowują się instytucjonalnym zasadom? Wreszcie, jak konwencje gatunków life writing są przekraczane przez awangardystów?
Interesują nas zarówno szersze ujęcia, jak i case study dotyczące archiwaliów (a także struktur budowy archiwów), (auto-)biograficznych obiektów kultury awangardowej (literatura, sztuki wizualne, muzyka, codzienność), których celem jest dokumentowanie: osobistych przeżyć jednostki, procesów kształtowania się czyjegoś życia, form autorefleksyjności czy sposobów odnajdywania własnej podmiotowości na tle relacji społecznych.
 
Wydarzenie odbędzie się w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 9.
 
PROGRAM WYDARZENIA:
 
Pierwszy dzień
9.30-9.40 Otwarcie
9.40-10.40 Panel I
Sara Herczyńska (UW), Muzeum Kataklizmu? W stronę awangardowego domu-muzeum
Maciej Libich (UW), Dzienniki wojenne Leopolda Buczkowskiego – zapis doświadczenia czy literacki eksperyment?
moderacja: Agnieszka Karpowicz (UW)
11.00-12.30 Panel II
Anna R. Burzyńska (UJ), Perpetuum Mobile. Dziennik przemieszczania się po nie-miejscach Blixy Bargelda
Krzysztof Siatka (UP), Narodziny performera. Działania Władysława Kaźmierczaka z lat 1972-1981
Justyna Michalik-Tomala (UŁ), Multipart Tadeusza Kantora jako archiwum performatywne
moderacja: Agnieszka Karpowicz (UW)
14.00-15.30 Panel III
Anna Foltyniak-Pękala (ATH), „1000 journals, 1001 lifes”
Dagmara Drewniak (UAM), Od flirtu z awangardą do życia w nędzy. Emigracyjne losy Rafała Malczewskiego w świetle korespondencji i innych dokumentów zachowanych w Archiwum Emigracji w Toruniu
Honorata Sroka (UW), Taktyki krytyczne w korespondencji Franciszki Themerson
moderacja: Honorata Sroka (UW)
16.00-17.00 Panel IV
Justyna Teterwak (UMCS), Juwenilia Konrada Bielskiego w perspektywie krytyki genetycznej
Aleksander Wójtowicz (UMCS), Bruliony Józefa Czechowicza
moderacja: Paweł Rodak (UW)
Drugi dzień
10.00-11.00 Panel V
Marta Rakoczy (UW), „Najlepsza książka mówiona”: Wat, awangarda i paruzja autobiografii Europy Środkowo-Wschodniej
Iga Skrzypczak (UAM), „Po milczeniu klęski” – skreślenia w Ostatnim zeszycie Aleksandra Wata
moderacja: Aleksander Wójtowicz (UMCS)
11.20-12.20 Panel VI
Joanna Piechura (UW), „W jaki sposób, w jakim momencie powinna zakończyć się ta
powieść?”. Życiopisanie w twórczości prozatorskiej Jana Brzękowskiego
Dorota Kołodziej (UŚ), Life writing jako laboratorium eksperymentu – przypadek Andrzeja Falkiewicza
moderacja: Marta Rakoczy (UW)
14.00-15.00 Panel VII
Katarzyna Biela (UJ), Liberackie archiwa Zenona Fajfera i B.S. Johnsona
Artur Hellich (UW), Łukasz Żurek (UW), Polemiki na marginesach, bałagan w folderach. Relacja z opracowywania spuścizny po Tadeuszu Komendancie (1952-2019)
moderacja: Jakub Kornhauser (UJ)
15.30-17.00 Panel VIII
Agnieszka Sobolewska (IWM/Sorbonne Université/UW), Autobiografie utkane ze snów. Psychoanalityczny surrealizm Jindřicha Štyrský’ego na przykładzie dzieł Emilie přichází ke mně ve snu oraz Sny (1925-1940)
Aleksandra Grzemska (USz), Autoutopie w praktykach twórczych Rosenstein, Broll, Anto, Kuryluk
Wojciech Michera (UW), “Adresat nieznany”. O mikrogramach Roberta Walsera
moderacja: Jakub Kornhauser (UJ)
Trzeci dzień
10.30-11.30 Panel IX
Piotr Bogalecki (UŚ), „Bez porządku”? Zapiski z archiwum Witolda Wirpszy
Marta Baron-Milian (UŚ), F24. Tajemnicza formuła polskiego futuryzmu
moderacja: Krzysztof Hoffmann (UAM)
12.00-13.30 Panel X
Filip Konarowski (UW), Przypadek psychiczny, przypadki literackie. O korespondencji Antonina Artauda i Jacques’a Rivière’a
Katarzyna Thiel-Jańczuk (UAM), Awangarda w archiwum. Wokół „Oka Prousta” [L’oeil de Proust] Philippe’a Sollersa
Marta Koronkiewicz (UWr), Przechodzień to jest coś więcej. Forma awangardowa i
narracje osobiste u Adama Ważyka
moderacja: Artur Hellich (UW)
13.30 zamknięcie konferencji
 
Dostęp online na dysku:
Paulina Chorzewska (UW), Cyfrowy life writing Tomasza Pułki – blogi, koncepty, notatniki

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności