Przejdź do głównej treści →

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie informacji o zakażeniu COVID-19, przebywaniu na kwarantannie lub w samoizolacji za pomocą wydziałowego formularza. Więcej informacji tutaj.

Ostatnia zmiana 26 września 2020 Wydarzenia

Semestr zimowy 2020/21 – ważne informacje

Drogie Studentki, Drodzy Studenci Instytutu Kultury Polskiej UW,

zaczyna się nowy rok akademicki – i, niestety, kolejny semestr nauczania w trybie online.

Sytuacja epidemiczna sprawia, że – zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 206 z 7 września tego roku, a następnie wytycznymi Dziekana ds. studenckich na Wydziale Polonistyki – w trybie stacjonarnym będą się mogły odbywać tylko wybrane zajęcia warsztatowe na kierunku sztuki społeczne. O ile sytuacja pozwoli, w drugiej części semestru będziemy się starali prowadzić stacjonarnie więcej kursów: przynajmniej część zajęć konwersatoryjnych i seminaryjnych – dalszych informacji na ten temat można się spodziewać w drugiej połowie listopada tego roku.

Przyjmujemy tę decyzję z żalem, ale też ze zrozumieniem – biorąc pod uwagę i bezpieczeństwo wszystkich osób tworzących społeczność uniwersytecką, i chęć zminimalizowania możliwego chaosu i stanu niepewności. Jednocześnie wszystkim osobom, które będą uczestniczyły w spotkaniach stacjonarnych na terenie UW, przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa: zachowaniu dystansu, dezynfekowaniu i myciu rąk oraz noszeniu maseczek. Studenci i studentki zarażeni wirusem powinni poinformować o tym Kierowniczkę Studiów, dr Paulinę Kwiatkowską.

Tryb zdalny w poprzednim semestrze był eksperymentem, bo sytuacja zamknięcia zaskoczyła wszystkich i zmusiła nas do szukania nowych rozwiązań z dnia na dzień. Obecny semestr zaczynamy w większym uporządkowaniu. Tryb prowadzenia zajęć będzie bardziej ujednolicony, zasady uczestnictwa w nich i zadania – konkretniej określone. Cały wysiłek organizacji zajęć dydaktycznych jest w tej chwili nastawiony na to, byście mieli jak najpełniejsze doświadczenie studiowania i wynieśli z tego semestru możliwie wiele – zarówno jeśli chodzi o treści merytoryczne, jak i poczucie dialogu i współbycia we wspólnocie uniwersyteckiej.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z e-tykietą zajęć zdalnych – osoby prowadzące zajęcia będą na pierwszych spotkaniach omawiać zasady e-tykiety, konsultować je ze studentkami i studentami i dostosowywać do specyfiki konkretnych zajęć. W naszym przekonaniu jest to dobry punkt wyjścia określający zasady, które z pewnością ułatwią nam wszystkim możliwie komfortową i owocną pracę w grupach zajęciowych. Zwracamy uwagę, że do e-tykiety dołączony jest również pełen zestaw informacji i instrukcji dotyczących zdalnych narzędzi, z których będziemy w tym semestrze korzystać. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami jeszcze przed rozpoczęciem zajęć.

Szczegółowe informacje o konkretnych zajęciach znajdziecie w zaktualizowanych sylabusach, a przede wszystkim otrzymacie od prowadzących podczas pierwszych spotkań. Rejestracja na zajęcia w systemie USOS zaczyna się 13 października (o godz. 21:00) i potrwa do 27 października (do godz. 14:00), a pełny cykl zajęć ruszy od 15 października. Zaproszenia na pierwsze zajęcia (łącze do pokoju widzeń) otrzymacie mailowo via USOS. Podobnie będą rozsyłane inne ważne i aktualne informacje. Ponawiamy zatem apel o korzystanie z kont studenckich na UW w korespondencji dotyczącej studiów.

Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Kultury Polskiej UW odbędzie się w poniedziałek, 12 października, o godz. 12:00 – w trybie zdalnym, na Zoomie. Link do spotkania zostanie rozesłany via USOS. Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy też o spotkaniach adaptacyjnych obowiązkowych dla pierwszego roku. Dla osób z I roku I stopnia kulturoznawstwa zdalne spotkanie odbędzie się 12 października, o godz. 13:30, a dla I roku II stopnia kulturoznawstwa – 12 października, o godz. 10:00. Linki do tych spotkań zostaną z wyprzedzeniem rozesłane przez opiekunki – gdyby ktoś nie otrzymał maila w tej sprawie, prosimy o kontakt z mgr Martyną Miernecką (I stopień) lub mgr Alicją Kosterską (II stopień).

Spotkanie sztuk społecznych odbędzie się 16 października o godz. 10:00 (szczegóły zostaną rozesłane drogą mailową).

W dniach 14–15 października odbędą się spotkania integracyjne dla studentek i studentów I roku studiów licencjackich na kierunku kulturoznawstwo – w trybie stacjonarnym, w małych grupach, z udziałem prowadzących zajęcia na I roku. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane podczas spotkania adaptacyjnego.

Mamy nadzieję, że sytuacja będzie się zmieniała na lepsze, a przede wszystkim, że mimo tych zdalnych form uda nam się pozostać w kontakcie i wspólnie podejmować misję uniwersytetu: myśleć o kulturze i świecie oraz o sposobach jego zmiany.

Pozdrawiamy serdecznie

Dyrektorki Instytutu Kultury Polskiej UW

Iwona Kurz

Paulina Kwiatkowska

Małgorzata Litwinowicz-Droździel

 

1. Zarządzenie Rektora nr 206

2. Komunikat w sprawie zajęć w semestrze zimowym na Wydziale Polonistyki

3. Komunikat w sprawie formy prowadzenia zajęć zdalnych i narzędzi informatycznych

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności