2018

 • Augustyniak Monika
  Czarny Protest – antropologiczna analiza zrywu społecznego polskich kobiet
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Biegański Jędrzej
  Pamiątka ślubu. Kultura rejestracji weselnych w Polsce po roku 2000
  (prom. dr Justyna Jaworska)
 • Brudło Alicja
  Teatr site-specifc jako narzędzie pracy nad pamięcią i historią. Przykłady realizacji na Ziemiach Zachodnich
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Byrska Olga
  Myśleć i działać. Zaangażowanie intelektualne Simone de Beauvoir i Hanny Arendt
  (prom. dr Justyna Jaworska) – dyplom z wyróżnieniem
 • Czerniawski Tomasz
  Ciało w ruchu – obrazy wojny i obrazy seksu. Performatywne praktyki wizualności lat 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Europie Zachodniej
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Grądziel Agnieszka
  Trening aktora w systemie Konstantina Stanisławskiego i w technice Sanforda Meisnera
  (prom. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Guba Krzysztof
  Film C. T. Dreyera Męczeństwo Joanny d‘Arc w kontekście teorii filozoficznej Emmanuela Lévinasa ujętej w książce „Całość i nieskończoność”
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Gwardys Michał
  Ewolucja postaci Jamesa Bonda w kontekście przemian geopolitycznych i społeczno-kulturowych na przełomie XX i XXI wieku
  (prom. dr Paulina Kwiatkowska)
 • Herczyńska Sara
  Stany (nie)normalności. Światy społeczne Drugiej Rzeczpospolitej na łamach „Rocznika Psychiatrycznego” (1923-1939)
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz) – dyplom z wyróżnieniem
 • Jasińska Justyna
  ,,Król coachów” motywuje. Sposoby definiowania rzeczywistości w serii ,,Pytanie do Mateusza”
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz) – dyplom z wyróżnieniem
 • Kędziora Janina
  Temat śmierci w twórczości teatralnej i literackiej dla dzieci w początkach XXI wieku
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Kondas Magdalena
  Dybuk Jewgienija Wachtangowa i studia Habima. O rewolucji, próbach zachowania inscenizacji i miejscu reżysera w radzieckiej historii teatru
  (prom. dr hab. Agata Chałupnik)
 • Koprowicz Agata
  Ustanawianie chłopa polskiego. Dziewiętnastowieczna fotografia atelierowa jako urządzenie nowoczesności w Królestwie Polskim i Galicji
  (prom. dr hab. Iwona Kurz)
 • Kowalczyk Aleksandra
  Doświadczanie muzyki przez bohaterów filmów Tony’ego Gatlifa
  (prom. dr Paulina Kwiatkowska)
 • Kubiak Zuzanna
  Rozpuszczony teatr. Związki praktyki teatralnej ze współczesnymi teoriami podmiotowości na przykładzie Balladyny Krzysztofa Garbaczewskiego i Marcina Cecki
  (prom. dr hab. Dorota Sajewska)
 • Łepkowski Jerzy
  Transhumanizm – nowa religia?
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Makowczyńska Katarzyna
  Żydowskie doświadczenie ukrywania się i wychodzenia z ukrycia a doświadczenie widza spektaklu The Hideout / Kryjówka w reżyserii Pawła Passiniego
  (prom. dr hab. Agata Chałupnik)
 • Milej Wioletta
  Edukacja teatralna w Polsce: od dwudziestolecia międzywojennego do współczesności. Rekonesans
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Motulewicz-Wolańska Paulina
  Emancypacyjny potencjał burleski. Analiza transgresyjnych i subwersywnych elementów burleski w świetlne popularności neoburleski w Polsce i na świecie
  (prom. dr hab. Agata Chałupnik)
 • Palarska Agnieszka
  Obraz pokolenia polskich milenialsów na przykładzie tekstów Taco Hemingwaya
  (prom. dr hab. Marcin Napiórkowski)
 • Pawlik Anna
  Pisana tożsamość. Emancypacja, awans społeczny i trauma w pamiętnikach konkursowych kobiet wiejskich z 1962 roku
  (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz)
 • Pelczyńska Weronika
  Choreografia we współczesnym teatrze dramatycznym w Polsce
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Pęszkal Anna
  Cielesność rzeczywista, oniryczna i protetyczna w teatrze Romea Castellucciego
  (prom. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Pichnicka Patrycja
  Wampir jako wyzwanie wobec ładu społecznego w świetle kultury popularnej po 2002 roku
  (prom. dr hab. Marcin Napiórkowski) – dyplom z wyróżnieniem
 • Piechota Damian
  Karnawał czy rewolucja: dwa oblicza pionierskich czasów norweskiego black metalu
  (prom. dr hab. Marcin Napiórkowski)
 • Pierepioka Marlena
  (Nie)widoczność terroru. Strategie obrazowania przywódców al-Kaidy w dyskursie amerykańskim
  (prom. dr hab. Iwona Kurz)
 • Prygiel Michał
  Przepis na superbohatera. Analiza polskich komiksów superbohaterskich na wybranych przykładach
  (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz)
 • Radecki Maciej
  „Szczurzy pałac” Bogdana Ruthy jako powieść o wymiarze labiryntowym
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Rawska Hanna
  Rozwój sceny warszawskich galerii niezależnych w drugiej dekadzie XXI wieku (na przykładzie galerii Różnia, Stroboskop, Czyjeś Prace i Pracowni Żelaznej)
  (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz)
 • Rycombel Marlena
  Kreowanie obrazu kobiet walczących w Powstaniu Warszawskim
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Stecko-Żukowska Agnieszka
  W sieci nadawców-odbiorców. Przemiany statusu nadawcy i odbiorcy reklamy w perspektywie nowych mediów
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Szymański Mateusz
  Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek w społeczności lokalnej w świetle wywiadów pogłębionych z mieszkańcami
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Szymczuk Jakub
  Pamięć społeczna jako narzędzie budowania tożsamości na przykładzie kina polskiego
  (prom. dr Justyna Jaworska)
 • Wakulik Anna
  Powitanie Afryki. Strategie wytwarzania wizerunku „Czarnego“ w polskim teatrze
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Zawistowska Maria
  Choreograficzna żywotność Święta wiosny Igora Strawińskiego: od Wacława Niżyńskiego do Katarzyny Kozyry
  (prom. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Ziółkowska Aleksandra
  Hanoi Jerozolima. Susan Sontag wobec widoku cudzego cierpienia w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
  (prom. dr Justyna Jaworska)

Tagi:

Data publikacji: 26-03-2019

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl