Przejdź do głównej treści →
Ostatnia zmiana 16 maja 2017 Wydarzenia

NOWE MEDIA/AWANGARDA
wykład

NOWE MEDIA/AWANGARDA
wykład, dyskusja

Umieszczając poza centrum. Media cyfrowe a literatura eksperymentalna
dr Piotr Marecki (UJ, Ha!Art)

piątek, 26 maja 2017, g. 14:30, s. 3
wstęp wolny

Media cyfrowe, które są dzisiaj dominujące w komunikacji społecznej, służą także jako narzędzia do różnych form ekspresji (literatura elektroniczna, sztuka mediów, gry, demoscena). Truizmem jest powiedzenie, że język angielski jest dominujący w mediach cyfrowych. Zarówno wszelkie badania, jak i dzieła kanoniczne funkcjonują w języku angielskim i to Zachód uważany jest jako dominujący w tej dyscyplinie. Ale z drugiej strony od kilku lat w obszarze mediów cyfrowych zaobserwować można nowe trendy, które zmierzają do odkrycia tego, co centrum znacząco nazywa „obrzeżami”. Szczególnie interesujące wydają się perspektywy i zjawiska, które zostały rozwijane bez wpływu i inspiracji centrum (na przykład kraje za Żelazną Kurtyną, Ameryka Łacińska czy kraje arabskie).

W trakcie wykładu zorganizowanego z okazji 100-lecia awangardy w Polsce omówione zostaną przede wszystkim współczesne eksperymenty literackie, które powstają pod wpływem mediów cyfrowych. Perspektywa lokalna (polska) zderzona zostanie z perspektywą centralną. Zaprezentowane zostaną nowe formy praktyk pisarskich: od używania algorytmów, poprzez wykorzystanie poetyki bazy danych, gatunki eksplorujące internet rzeczy czy eksperymenty z nieświadomością internetu. Przedstawione zostaną także strategie wytwarzania współczesnych eksperymentalnych dzieł literackich, które nierzadko powstają w kontekście akademii (np. w laboratoriach humanistycznych) i bliskie są projektom badawczym.

dr Piotr Marecki – kulturoznawca i redaktor, wydawca, producent i wytwórca utworów cyfrowych. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współtwórca i współszef Korporacji Ha!art. Postdok na Massachusetts Institute of Technology (2013-14), był także profesorem wizytującym w Media Archeology Lab na Uniwersytecie Colorado w Boulder (USA), na Uniwersytecie w Rochester (USA), Uniwersytecie w Bergen (Norwegia) oraz w Smolny College w Sankt Petersburgu (Rosja). Wspólnie z autorami i autorkami z kilku krajów opublikował ostatnio tomik literatury generatywnej 2X6 (Les Figues Press, Los Angeles 2016). Obecnie pracuje nad książką o gatunkach cyfrowych oraz monografią komputera ZX Spectrum (wspólnie z demoscenerami Yerzmyeyem i Hellbojem). W ramach projektu „Twórcze programowanie” realizowanego ze środków NPRH był inicjatorem i współtwórcą UBU lab na UJ. Mieszka w Krakowie.

https://www.facebook.com/events/263419967460355

media_cyfr

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności