Życie naukowe IKP

Ukazał się album „Witold Sobociński” z wywiadem przeprowadzonym przez prof. Seweryna Kuśmierczyka
Czytaj więcej
Publiczne obrony rozpraw doktorskich mgr Justyny Schollenberger i mgr. Jana Borowicza
Czytaj więcej
Ukazał się tom o awangardzie m.in. pod red. prof. Agnieszki Karpowicz i dr Weroniki Parfianowicz
Czytaj więcej
Obrona rozprawy mgr Sylwii Chutnik o codziennych obyczajach w Warszawie w latach 1954-1955
Czytaj więcej
Nagrody Rektora UW przyznane pracownicom i pracownikom Instytutu Kultury Polskiej!
Czytaj więcej
Publiczna obrona doktoratu mgr Agaty Zborowskiej o rzeczach w powojennej Polsce
Czytaj więcej
„Between an Animal and a Machine” – książka prof. Pawła Majewskiego o Lemie po angielsku
Czytaj więcej
W instytutowej serii „Wiedza o kulturze” ukazała się antologia tekstów pt. „Antropologia pamięci”
Czytaj więcej
Nakładem Narodowego Centrum Kultury ukazała się książka dr. Piotra Kubkowskiego pt. „Sprężyści”
Czytaj więcej
Show more

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl