Zmiana w płatnościach USOS

UWAGA! WAŻNA ZMIANA W PŁATNOŚCIACH USOS!!!

Od dnia 19 września zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec Uczelni, dotychczasowe numery nie będą już aktywne.

Nowe aktualne numery będą widoczne dla Państwa w systemie USOSweb od dnia 19 września po godzinie 18:00.

W dniach 18-19 września proszę wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.

Od 19 września przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców. Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.

Studenci cudzoziemcy, którzy mają podpisane umowy na regulowanie opłat w walucie EUR, po 19 września będą dokonywali wpłat na indywidualne rachunki w tej walucie. Numery rachunków w EURO także dostępne będą w USOSweb po 19 września.

Od roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Polonistyki za nieterminowe wnoszenie opłat będą naliczane odsetki ustawowe.

Tagi:

Data publikacji: 11-09-2018

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl