O studiach

Sztuki społeczne to nowy, unikatowy kierunek studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym, którego program zbudowany został w oparciu o wieloletnie doświadczenie naukowe i dydaktyczne specjalizacji „Animacja kultury” prowadzonej w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Sztuki społeczne zostały zaprogramowane zgodnie z ideą „kształcenia w działaniu”, co oznacza m.in. zaangażowanie studentek i studentów w projekty realizowane wspólnie poza murami uniwersytetu we współpracy z instytucjami i praktykami.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez pracowników Instytutu Kultury Polskiej, natomiast warsztaty twórcze przez osoby zaproszone do współpracy spoza uniwersytetu. Dzięki szerokiej sieci kontaktów z instytucjami kultury i sztuki, studentki i studenci mają możliwość podejmowania atrakcyjnych praktyk w kraju i za granicą.

Kierunek sztuki społeczne przygotowuje do realizacji działań twórczych w różnych środowiskach społecznych oraz kontekstach instytucjonalnych: teatrach, muzeach, domach kultury, szkołach, organizacjach pozarządowych, lecz także w niezależnych projektach.

Tytuł magistra uzyskiwany jest na podstawie projektu dyplomowego składającego się z dwóch części: realizacji samodzielnego działania w kulturze oraz autorskiego komentarza (praca pisemna).

Program studiów Sztuki społeczne jest organizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl.

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl