Praktyki

Zasady odbywania praktyk

Praktyki w Instytucie Kultury Polskiej zaliczane są w ramach zajęć „Uczestnictwo w kulturze” na III roku studiów licencjackich. Zajęcia składają się z dwóch modułów:

1. ćwiczenia „Uczestnictwo w kulturze” (30 godz.), na które studenci zapisują się przez USOS
2. „Uczestnictwo w kulturze – praktyki” (60 godz.), na które są zapisywani w USOS automatycznie

Studenci odbywają praktyki wolontariackie w wybranej przez siebie organizacji kultury lub w ramach projektu kulturalnego. Miejsce praktyk zobowiązani są skonsultować z prowadzącymi przedmiot na początku III roku studiów oraz przekazać im zaświadczenie o ich ukończeniu. Praca roczna poddająca refleksji zrealizowane praktyki stanowi element zaliczenia całych zajęć Uczestnictwo w kulturze.

Opiekun praktyk w IKP: dr Agata Chałupnik, a.chalupnik@uw.edu.pl

Pliki do pobrania:

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl