Plan zajęć 2018/2019

Cały plan wg stopnia studiów i typu przedmiotu (bloki przedmiotowe) do pobrania tutaj [.doc].

+I rok studiów I stopnia 2018/2019

Lektoraty – z listy lektoratów przygotowanej przez Szkołę Języków Obcych UW
WF – z oferty Studium Wychowania Fizycznego UW
 Pon.Wt.Śr.Czw.Pt.
8.00-9.30Dr Maciej Staniszewski,
Historia kultury antycznej
s. 8
9.45-11.15Dr hab. Zuzanna Grębecka
Antropologia kultury
s. 7

Dr Piotr Kubkowski
Antropologia kultury
s. 8

Dr Marta Rakoczy
Historia filozofii
s. 10
Dr Paweł Dobrosielski
Historia filozofii
s. 3


Dr hab. Agata Chałupnik
Antropologia kultury
s. 7

Dr Agata Łuksza
Warsztat humanisty
s. 5
II semestr
Dr Paweł Dobrosielski
Historia filozofii
s. 3
Dr Roman Chymkowski
Antropologia kultury
s. 7
Dr Maciej Staniszewski
Historia kultury antycznej
s. 8


Dr Ada Arendt
Historia kultury polskiej do końca XVIII wieku
s. 7
I semestr


Dr Ada Arendt
Historia kultury polskiej do końca XVIII wieku
s. 3
II semestr
11.30-13.00Dr hab. Zuzanna Grębecka
Klasyczne teorie antropologiczne (wykład)
s. 5
I semestr


Dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat humanisty
s. 10
II semestr
Dr hab. Paweł Majewski
Historia kultury antycznej
s. 9
Prof. dr hab. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
s. 9
I semestr
Prof. dr hab. Wojciech Dudzik
Wprowadzenie do wiedzy o teatrze
(wykład)
s. 5
II semestr
Prof. dr hab. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
s. 3
I semestr


Dr Ada Arendt Antropologia kultury
s. 9Dr Roman Chymkowski
Warsztat humanisty
s. 3
II semestrDr Igor Piotrowski
Historia kultury polskiej do końca XVIII wieku
s. 10
I semestr

Dr Igor Piotrowski
Historia kultury polskiej do końca XVIII wieku
s. 10
II semestr
Dr hab. Paweł Majewski
Historia kultury antycznej
s. 9


Dr Igor Piotrowski
Historia kultury polskiej do końca XVIII wieku
s. 7
I semestr


Dr Igor Piotrowski
Historia kultury polskiej do końca XVIII wieku
s. 7
II semestr
13.15-14.45Prof. dr hab. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
s. 7
I semestr


Dr hab.Paweł Majewski
Dr Igor Piotrowski
Historia kultury polskiej do końca XVIII wieku
(wykład)
s. 5
II semestr
Prof. dr hab. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
s. 9
I semestr


Dr Ada Arendt Warsztat humanisty
s. 9
II semestr
Dr hab. Marek Węcowski,
Historia kultury antycznej
(wykład)
s. 5
I semestr
15.00-16.30Dr Piotr Morawski
Historia kultury polskiej do końca XVIII wieku
s. 3
I semestr


Dr Piotr Morawski
Historia kultury polskiej do końca XVIII wieku
s. 3
II semestr
Prof. Halina Walentowicz
Historia filozofii
s. 4
Dr Igor Piotrowski
Warsztat humanisty
s. 7
II semestr
Dr Ada Arendt
Historia kultury polskiej do końca XVIII wieku
s. 3
I semestr


Dr Ada Arendt
Historia kultury polskiej do końca XVIII wieku
s. 9
II semestr
Mgr Justyna Schollenberger
Historia filozofii
s. 7
16.45-18.15Dr Wojciech Rostworowski
Logika i semiotyka
s. 8
I semestr
Dr Wojciech Rostworowski
Logika i semiotyka
s. 4
I semestr

Dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
Wprowadzenie do wiedzy o filmie
(wykład)
s. 5
II semestr
18.30-20.00


+II rok studiów I stopnia 2018/2019

Lektoraty – z listy lektoratów przygotowanej przez Szkołę Języków Obcych UW
WF – z oferty Studium Wychowania Fizycznego UW
Konwersatoria – z listy konwersatoriów Instytutu Kultury Polskiej lub na innych wydziałach UW
 Pon.Wt.Śr.Czw.Pt.
8.00-9.30Dr Olga Karczmarek
Antropologia słowa
s. 7
9.45-11.15Dr Marta Rakoczy
Antropologia słowa
s. 8


Dr Agata Łuksza
Historia kultury polskiej XIX w.
s. 5
I semestr
Dr Ewelina Godlewska-Byliniak
Antropologia widowisk
s. 7


Dr Olga Kaczmarek
Historia kultury obcej (brytyjska)
s. 8
II semestr


Dr Zofia Dworakowska
Uczestnictwo w kulturze
s. 10
I semestr
Dr hab. Agata Chałupnik
Antropologia widowisk
s. 3


Dr Joanna Kubicka
Historia kultury polskiej XIX w.
s. 9
I semestr


Dr Joanna Kubicka
Historia kultury polskiej XIX w.
s. 9
II semestr
Dr Justyna Jaworska
Historia kultury polskiej XIX w.
s. 9
I semestr


Dr Małgorzata Litwinowicz – Droździel
Historia kultury polskiej XIX w.
(wykład)
s. 5
II semestr
11.30-13.00Dr Paulina Kwiatkowska
Historia kultury obcej (francuska)
s. 3
II semestr
Dr hab. Agata Chałupnik
Historia kultury polskiej XIX w.
s. 3
II semestr
Dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Historia kultury polskiej XIX w.
s. 8
I semestr

Dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Historia kultury polskiej XIX w.
s. 8
II semestr
Dr Justyna Jaworska
Historia kultury polskiej XIX w.
s. 5
II semestr


Dr Dorota Sosnowska
Warsztat metodologiczny
s. 10
II semestr
13.15-14.45Dr hab. Elżbieta Kossewska
Historia kultury obcej (Kultura polska w Izraelu)
s. 7
I semestr
Dr Dorota Sosnowska
Prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
Antropologia widowisk
s. 8 w I sem.
s. 9 w II sem.


Dr Weronika Parfianowicz-Vertun
Historia kultury obcej (czeska)
s. 4
I semestr

Dr Weronika Parfianowicz-Vertun
Historia kultury obcej (czeska)
s. 4
II semestr


Dr Joanna Kubicka
Dr Małgorzat Litwinowicz – Droździel
Warsztat metodologiczny
s. 8
II semestr
Dr Małgorzata Litwinowicz – Droździel
Historia kultury obcej (litewska)
s. 4
I semestr


Dr Joanna Kubicka
Uczestnictwo w kulturze
s. 3
II semestr
Dr Igor Piotrowski
Biblia w kulturze
(wykład)
II semestr
s. 5
15.00-16.30Prof. dr hab. Grzegorz Godlewski
Antropologia słowa
s. 7
Dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat metodologiczny
s. 7
II semestr
16.45-18.15Dr Włodzimierz Pessel
Historia kultury obcej (skandynawska)
s. 9
I semestr

Dr Włodzimierz Pessel
Historia kultury obcej (skandynawska)
s. 9
II semestr
Dr Justyna Jaworska
Warsztat metodologiczny
s. 7
II semestr
18.30-20.00


+III rok studiów I stopnia 2018/2019

Seminarium licencjackie – w trybie konsultacji
Konwersatoria – z listy konwersatoriów Instytutu Kultury Polskiej lub na innych wydziałach UW
 Pon.Wt.Śr.Czw.Pt.
8.00-9.30
9.45-11.15Dr Ewelina Godlewska-Byliniak
Warsztat metodologiczny
s. 10
I semestr


Dr Ewelina Godlewska-Byliniak
Seminarium licencjackie
s. 10
II semestr
Dr Łukasz Zaremba
Antropologia kultury wizualnej
s. 5
11.30-13.00Dr hab. Wojciech Michera
Antropologia kultury wizualnej
s. 9

Dr Marta Rakoczy
Seminarium licencjackie
s. 03
II semestr
Prof. dr hab. Wojciech Dudzik
Historia kultury polskiej XX w.
s. 7
I semestr


Dr Paweł Dobrosielski
Seminarium licencjackie
s. 4
II semestr
Dr Magda Szcześniak
Warsztat metodologiczny
s. 7
I semestr
13.15-14.45Dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat metodologiczny
s. 9
I semestr


Dr Magda Szcześniak
Historia kultury polskiej XX w.
s. 9
II semestr


Dr Justyna Kowalska-Leder
Seminarium licencjackie
s. 02
II semestr
Dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Historia kultury obcej (litewska)
s. 4
I semestr
Dr Weronika Parfianowicz-Vertun
Historia kultury polskiej XX w.
s. 9
II semestr


Dr Dorota Sosnowska
Historia kultury polskiej XX w.
s. 7
II semestrMgr Maja Dobiasz-Krysiak
Uczestnictwo w kulturze
s. 3
15.00-16.30Dr Justyna Kowalska-Leder
Historia kultury polskiej XX wieku
s.9
I semestr


Dr Justyna Kowalska-Leder
Historia kultury polskiej XX wieku
(wykład)
s.5
II semestr
Dr Magda Szcześniak
Antropologia kultury wizualnej
s. 9


Dr Paulina Kwiatkowska
Seminarium licencjackie
s. 3
II semestr
Dr Joanna Kubicka
Dr Weronika Parfianowicz-Vertun
Warsztat metodologiczny
s. 3
I semestr


Dr Łukasz Zaremba
Seminarium licencjackie
s. 8
II semestr
Mgr Joanna Kocemba
Uczestnictwo w kulturze
s. 8
16.45-18.15Dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
Historia kultury polskiej XX wieku
s.9
I semestr
18.30-20.00


+I rok studiów II stopnia 2018/2019

Konwersatoria – z listy konwersatoriów Instytutu Kultury Polskiej lub na innych wydziałach UW
 Pon.Wt.Śr.Czw.Pt.
8.00-9.30
9.45-11.15Dr Roman Chymkowski
Społeczne teorie kultury współczesnej
s. 9
Dr Jerzy Stachowicz
Medialność w kulturze współczesnej (ćwiczenia)
s. 4
II semestr

Dr Łukasz Zaremba
Medialność w kulturze współczesnej (ćwiczenia)
s. 9
I semestr

Dr Agata Łuksza
Medialność w kulturze współczesnej (ćwiczenia)
s. 9
II semestr
Dr Włodzimierz Pessel
Społeczne teorie kultury współczesnej
s. 8
11.30-13.00Dr Marta Rakoczy
Medialność w kulturze współczesnej (ćwiczenia)
s. 7
I semestr


Dr Jerzy Stachowicz
Medialność w kulturze współczesnej (ćwiczenia)
s. 4
II semestr
Prof. dr hab. Grzegorz Godlewski
Współczesne teorie antropologiczne
(wykład)
s. 5
I semestr
Dr Dorota Sosnowska
Medialność w kulturze współczesnej (ćwiczenia)
s. 8
I semestr
Dr Magda Szcześniak
Medialność w kulturze współczesnej (ćwiczenia)
s. 7
II semestr
13.15-14.45Prof. dr hab. Agnieszka Karpowicz
Proseminarium metodologiczne
s. 4
I semestr


Prof. dr hab. Agnieszka Karpowicz
Seminarium mgr
s. 4
II semestr


Dr Ewelina Godlewska-Byliniak
Proseminarium metodologiczne
s. 3
I semestr
Dr Łukasz Zaremba
Medialność w kulturze współczesnej (warsztat)
s. 7
II semestr
Dr hab. Marta Zimniak-Hałajko
Proseminarium mgr
s. 3
I semestr


Dr Magda Szcześniak
Medialność w kulturze (warsztat)
s. 8
II semestr
(co dwa tyg.)
Dr Dorota Sosnowska
Medialność w kulturze współczesnej (ćwiczenia)
s. 9
I semestr
15.00-16.30Prof. dr hab. Agnieszka Karpowicz
Medialność w kulturze (warsztat)
s. 4
II semestr
Dr hab. Paweł Majewski
Proseminarium metodologiczne
s. 4
I semestr


Dr hab. Paweł Majewski
Seminarium mgr
s. 4
II semestr


Dr hab. Marcin Napiórkowski
Seminarium mgr
s. 3
II semestr

Dr Justyna Jaworska
Proseminarium metodologiczne
s. 9
I semestr

Dr Justyna Jaworska
Seminarium mgr
s. 9
II semestr
Dr Magda Szcześniak
Medialność w kulturze (warsztat)
s. 7
II semestr
(co dwa tyg.)
16.45-18.15Dr Agnieszka Sosnowska
Medialność w kulturze współczesnej (warsztat)
s. 7
II semestr
(co dwa tyg.)
Dr Justyna Kowalska-Leder
Proseminarium metodologiczne
s. 8
I semestr


Dr Justyna Kowalska-Leder
Seminarium mgr
s. 8
II semestr
Dr hab. Marta Zimniak-Hałajko
Społeczne teorie kultury współczesnej
s. 3


Dr Łukasz Zaremba
Medialność w kulturze współczesnej (ćwiczenia)
s. 8
I semestr


Prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
Seminarium mgr
s. 4
II semestr
18.30-20.00Dr Agnieszka Sosnowska
Medialność w kulturze współczesnej (warsztat)
s. 7
II semestr
(co dwa tyg.)
Dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
Proseminarium metodologiczne
s. 9
I semestr


Dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
Seminarium mgr
s. 9
II semestr


+II rok studiów II stopnia 2018/2019

Konwersatoria – z listy konwersatoriów Instytutu Kultury Polskiej lub na innych wydziałach UW
 Pon.Wt.Śr.Czw.Pt.
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00Dr Roman Chymkowski
Seminarium mgr
s. 8
13.15-14.45Dr hab. Iwona Kurz
Seminarium mgr
s. 7
15.00-16.30Dr hab. Wojciech Michera
Seminarium magisterskie
s. 10
16.45-18.15Prof. dr hab. Wojciech Dudzik
Seminarium mgr
s. 8
18.30-20.00

+Zajęcia do wyboru - konwersatoria fakultatywne 2018/2019

Zakład Historii Kultury:

 • dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Lud w nowoczesności. Poszukiwanie, projekt, badanie (cz. II), 30 godz., II sem., czwartek, 13.15, s. 4
 • dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Historia kultury – popularyzacje, 30 godz.,      II sem., środa, 11.30, s. 7
 • dr Małgorzata Litwinowicz-Droździeldr Marta Rakoczy, dr hab. Agnieszka Karpowicz, Dobrochna Kaława , Oral history, (zajęcia współtworzone z IH),   60 godz., I sem., piątek, 11.30, s. 8

 

Zajęcia dla specjalizacji Kultury miejskie Europy Środkowej

 • dr Weronika Parfianowicz-Vertun, Objazd naukowy, (specjalizacja miejska – konwersatorium, 15 godz., I sem.
 • dr Piotr Kubkowski, Objazd naukowy, (specjalizacja miejska – konwersatorium, 15 godz., II sem.
 • dr Weronika Parfianowicz-Vertun, Jak żyć w małym mieszkaniu?, (specjalizacja miejska – konwersatorium,30 godz., II sem., środa, 11.30, s. 8
 • dr Weronika Parfianowicz-Vertun,Jak żyć w mieście środkowoeuropejskim? (specjalizacja miejska – konwersatorium),  30 godz., I sem., piątek, 13.15, s. 7
 • dr Włodzimierz Pessel, dr Igor Piotrowski,Warsztat warszawski, (specjalizacja miejska – konwersatorium), 60 godz., czwartek, 15.00-18.15 (co dwa tyg.), s. 7 
 • dr Piotr KubkowskiZa miasto. W kręgu nowoczesnych praktyk (poza-)miejskich, (specjalizacja miejska – konwersatorium), 30 godz., II sem., poniedziałek, 13.15, s. 8
 • mgr Anna Jaroszuk, mgr Karolina Wróbel-Bardzik, Zwierzęta w przestrzeni nowoczesnego miasta: wiek XIX i XX, (specjalizacja miejska – konwersatorium,          30 godz., II sem., czwartek, 11.30, s. 5   
 • dr Justyna Kowalska-Leder, Polska pamięć o Zagładzie, (specjalizacja: Zagłada Żydów – reprezentacje i upamiętnienia), 60 godz., wtorek, 15.00, s. 8
 • mgr Kornelia Sobczak, Miasto i wojna, (specjalizacja: Zagłada Żydów – reprezentacje i upamiętnienia), 30 godz., II sem., piątek, 13.15, s. 10
 • dr hab. Jacek Leociak, Getto warszawskie, (specjalizacja: Zagłada Żydów – reprezentacje i upamiętnienia), 30 godz., II sem., środa, 16.45, s. 8

 

 

Zakład Antropologii Słowa:

 • prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, Translatorium (język angielski), I sem., 30 godz. wtorek, 13.15,   s. 8   (limit 20 osób)
 •  prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, Translatorium (język angielski), II sem., 30 godz. wtorek, 13.15,   s. 8   (limit 20 osób)
 • dr Jerzy Stachowicz, Antropologia internetu, 60 godz., poniedziałek, 15.00, s. 8
 • dr Jerzy Stachowicz,Literatura fantastycznonaukowa w Polsce przed 1939 rokiem,       30 godz., I sem., środa, 11:30, s.3
 • dr Olga Kaczmarek, Obiegi polskiej pamięci o obrzeżach Zagłady, 30godz., I sem., środa. 9.45, s. 8  (limit 20 osób)
 • dr Marta Rakoczy, Antropologia edukacji: edukacja muzealna, 30 godz., II sem., wtorek, 11.30,  s. 8
 • mgr Anna Wandzel, Sztuka roślin, 30 godz., sem. II, środa 18.30, s. 7
 • prof. dr hab. Agnieszka Karpowicz, Agnieszka Tarasiuk, Pomniki w Polsce 1918-2018. Materialność, historia, praktyki, 30 godz., I sem., wtorek, 15.00-18.15 (co dwa tyg. ), s. 3

 

Zajęcia dla specjalizacji Kultury miejskie Europy Środkowej 

 • prof. dr hab. Agnieszka Karpowicz, Mazury – laboratorium, Konwersatorium dla SM, 30 godz., sem. I, wtorek, 11.30, s. 4  (limit 15 osób)
 • prof. dr hab. Agnieszka Karpowicz, Narracje przestrzenne, Warsztat metodologiczny, zajęcia obowiązkowe dla SM, 30 godz., sem. II, wtorek, 11.30, s. 4  (limit 15 osób)

 

Zakład Teatru i Widowisk:

 SPECJALIZACJA:

Obowiązkowe w ramach specjalizacji (I i II rok):

 • prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, Maska i trans: widowiska i performanse kulturowe, , 30 godz., II sem., czwartek, 15.00, s. 3
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Laboratorium praktyk odbiorczych,30 godz., I sem., środa, 13.15, s. 9
 • dr hab. Agata Chałupnik, Antropologia widowisk: nowe horyzonty, 30 godz., I sem., wtorek, 9.45, s. 5
 • dr Agata Łuksza, dr Dorota Sosnowska, Teorie krytyczne, 60 godz., środa, 9.45, s. 5
 • dr Dorota Sosnowska, Warsztat: Źródła i mediacje, 30 godz., I sem., piątek, 11.30, s. 5
 • dr Piotr Morawski, Badanie teatralne – zmienne paradygmaty, 30 godz.             I sem., poniedziałek, 11.30, s. 3
 • dr Piotr Morawski, Teatr/performans: instytucje, 30 godz. II sem., poniedziałek, 11.30, s. 5
 • dr Agnieszka Sosnowska, Poszerzone pole sztuki, 30 godz., II sem., piątek, 9.45, s. 9

Zajęcia do wyboru:

 • dr hab. Agata Chałupnik, Antropologia tańca, 30 godz., II sem., czwartek, 11.30, s. 4
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Temat ?, 30 godz., II sem., wtorek, 13.15, s. 3
 • dr Agata Łuksza, Glamour, kobiecość, widowisko: aktorka jako obiekt pożądania,     30 godz., II sem., środa, 11.30, s. 9

 

Zakład Filmu i Kultury Wizualnej:

 • dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, Laboratorium analizy filmu fabularnego, 30 godz., II sem., piątek, 18.30, s. 9
 •  dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, Film i antropologia, 30 godz., I sem., czwartek, 16.45, s. 8
 • dr hab. Iwona Kurz, Spory o reprezentację, (specjalizacja „Zagładowa”), 30 godz., II sem., poniedziałek, 11.30, s. 7
 •  dr Justyna Jaworska, Obrazy słabe, 30 godz., II sem., piątek, 9.45, s. 7
 • prof. Aga Skrodzka (Clemson University), Bodies in Transit. Transnational Theory and Practice, 30 godz., II sem., termin do potwierdzenia

     SPECJALIZACJA:

 • dr hab. Iwona Kurz, Od fotografii do Facebooka, 60 godz., wtorek, 9.45, s. 9
 • dr hab. Wojciech Michera, Narratologia wizualna, 30 godz., I sem., poniedziałek, 15.00, s. 5
 • dr Łukasz Zaremba, Metody badań wizualnych, 30 godz., I sem., czwartek, 13.15, s. 8
 • dr Łukasz Zaremba, warsztat: Sztuka i krytyka jako działalność badawcza, 30 godz., II sem., wtorek, 16.45-20.00 (co dwa tyg.), s. 7
 • dr Justyna Jaworska, Warsztat krytyczny, 30 godz., I sem., środa, 16.45-20.00 (co dwa tyg.), s. 7
 • dr Magda Szcześniak, Wizualne polityki tożsamości, 30 godz., I sem., wtorek, 11,30,   s. 8
 • dr Paulina Kwiatkowska, Historie filmów, 60 godz., II sem., wtorek, 11.30-14.45, s. 5 (zajęcia podwójne)

 

Zakład Kultury Współczesnej:

 • dr hab. Marcin Napiórkowski, Poland 101 OGUN w English, wykład ogólnouniwersytecki, 30 godz., I sem., środa, 11.30, s. 5
 • dr hab. Marcin Napiórkowski,Antropologia pamięci, 60 godz.,środa, 13.15, s. 3  
 • dr Włodzimierz Pessel, dr Igor Piotrowski, Warsztat warszawski, (specjalizacja miejska – ćwiczenia), 60 godz., czwartek, 15.00-18.15 (co dwa tyg.), s. 7  (limit 15 osób)
 • dr Włodzimierz Pessel, Wprowadzenie do studiów miejskich. (specjalizacja miejska – ćwiczenia), 60 godz., czwartek, 13.15, s. 7   (limit 15 osób)
 • dr hab. Marta Zimniak-Hałajko,Polityki społeczne, 30 godz., I sem., środa, 16.45, s. 3 (ogun, limit 15-20 na IKP, 15-20 na ogun)
 • dr hab. Marta Zimniak-Hałajko,Think-tanki w kulturze współczesnej, 30 godz.,             II semestr, środa, 16.45, s. 3 (ogun, limit 15-20 na IKP, 15-20 na ogun)
 • dr Paweł Dobrosielski, Teorie krytyczne w interpretacji zjawisk kultury współczesnej, I sem., 30 godz., wtorek, 11.30, s. 3

 

Inne:

 • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Wstęp do językoznawstwa ogólnego,        30 godz., II sem., czwartek, 15.00, s. 5
 •  dr Klementyna Suchanow, Praca ze źródłami dla humanistów, 30 godz., I sem., poniedziałek, 13.15, s. 8
 • dr  Magdalena Popiołek, Język łaciński dla kulturoznawców, 60 godz., poniedziałek, 16.45, s. 3

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl