Erasmus+

Program Erasmus

Koordynator ds. mobilności w Instytucie Kultury Polskiej (Erasmus+)

dr Matylda Szewczyk

Koordynator ds. mobilności na Wydziale Polonistykimgr Marta Jaworek, marta.jaworek@uw.edu.pl
dyżur zgodnie z informacją w gmachu przy ulicy Oboźnej, p. 120 A (obok Dziekanatu)

Obsługa administracyjna studentów program Erasmus:

mgr Marta Jaworek,  marta.jaworek@uw.edu.pl
poniedziałek – piątek 9.00 -15.00, ul. Oboźna 8, pok. 120


Lista aktualnych umów Instytutu Kultury Polskiej:

(uwaga: studenci IKP mogą też korzystać z umów całego Wydziału Polonistyki)

Masarykova Univerzita, Brno, Czechy (Faculty of Arts, Department of Theatre Studies) – 1 os./5 miesięcy (II st.)
Univerzita Karlova v Praze, Czechy (Faculty of Philosophy and Arts) – 4 os./5 miesięcy (I, II, III st.)
Ecôle Des Hâutes Études En Sciences Sociales, Paryż, Francja – 2 os./ 5 miesięcy (II, III st.)
Université de Lorraine, Nancy, Francja (Audiovisual Techniques and Media Production), 2 os./10 miesięcy
Freie Universität Berlin, Niemcy (Institute for Theatre and Dance Studies) – 1 os./10 miesięcy (I, II, III st.)
Albert-Ludwigs-Freiburg Universität (Institut für Volkskunde) 1 os./10 miesięcy (I, II, III st.)
Universität Bern, Szwajcaria – 1 os./ 10 miesięcy (I, II, III st.)
University College London (School of Slavonic and East Europe Studies), Wielka Brytania, 2 os./5 miesięcy (I st.)

Wszystkie informacje dla studentów znajdują się na stronie Biura Spraw Zagranicznych w zakładce LLP Erasmus.

Lista umów z uczelniami zagranicznymi, w ramach których mogą wyjeżdżać studenci Polonistyki (w tym studenci IKP), zamieszczona jest na stronie: www.polon.uw.edu.pl (zakładka LLP Erasmus).

Studenci I roku I stopnia nie mogą brać udziału w rekrutacji na studia częściowe.

Wciąż trwa rekrutacja na PRAKTYKI ZAGRANICZNE ERASMUS
Liczba dostępnych miejsc: 67

1. Minimalny okres trwania praktyk – co najmniej 3 miesiące

2. Miesięczna wysokość stypendium:

a. 550 EURO – Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania;

b. 480 EURO – Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy;

c. 350 EURO – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry.

3. Stypendium będzie przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) oraz 2 dokumentów:

a) zgłoszenie kandydatury studenta;

b) porozumienie o programie praktyki (Training Agreement).

4. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 068.

5. Więcej informacji na: www.bwz.uw.edu.pl

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl