Samorząd Studencki

Zarząd Samorządu Studentów

Skład:

1. Maria Leśnodorska – przewodnicząca
maria.lesnodorska@gmail.com

2. Karolina Sakowska – wiceprzewodnicząca
karolinasakowska@wp.pl

3. Hanna Piekarska – pełnomocnik ds. finansowych
h.piekarska@student.uw.edu.pl

4. Sonia Le Pape – koordynator ds. promocji i informacji
lepape.sonia@gmail.com

5. Klaudia Osuchowska – koordynator ds. wydarzeń kulturalnych
klaudia.osuchowska@gmail.com

Kontakt:
email: zss.ikp@gmail.com
telefon: +48225521028
dyżur: po wcześniejszym kontakcie mailowym
fanpage na Facebooku: http://www.facebook.com/samorzadikp

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału i Radzie Naukowej Instytutu:
Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu Studentów IKP

Przedstawicielka w Parlamencie Studentów UW:
Maria Leśnodorska

Regulamin Samorządu Studentów IKP (pdf do pobrania)

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl