Kalendarz roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Kalendarz na stronie głównej UW (razem z wersją do pobrania)

Semestr zimowy 1.10.2017–16.02.2018

 • zajęcia dydaktyczne, blok I, 1–31.10.2017
 • zajęcia dydaktyczne, blok II, 2.11–3.12.2017
 • zajęcia dydaktyczne, blok III, 4–22.12.2017
 • I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim, 1–30.12.2017
 • termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym, 19.01.2018
 • wakacje zimowe, 23.12.2017–7.01.2018
 • c.d. zajęć dydaktycznych, blok III, 8–26.01.2018
sesja zimowa 27.01.2018–9.02.2018
 • egzaminy z języków obcych, 29.01.2018
przerwa międzysemestralna 10.02.2018–16.02.2018

Semestr letni 17.02–30.09.2018

 • zajęcia dydaktyczne, blok I, 17.02–18.03.2018
 • zajęcia dydaktyczne, blok II, 19.03–30.04.2018
 • zajęcia dydaktyczne, blok III, 4.05–10.06.2018
 • termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim, 1.06.2018
 • sesja poprawkowa semestru zimowego, 2–8.03.2018
 • egzaminy poprawkowe z języków obcych, 3.03.2018
 • wakacje wiosenne, 29.03–3.04.2018
 • Juwenalia, 1–12.05.2018
 • I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, 1–30.06.2018
sesja letnia, 11.06–1.07.2018
 • egzaminy z języków obcych, 11.06.2018
wakacje 2.07–30.09.2018
 • blok wakacyjny I, 9.07–12.08.2018
 • blok wakacyjny II, 20.08–23.09.2018
sesja poprawkowa semestru letniego 1–15.09.2018
 • egzaminy poprawkowe z języków obcych, 1.09.2018
 • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2017/2018, 17–30.09.2018

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl