Stanowisko Komitetu Nauk o Kulturze PAN ws. statusu kulturoznawstwa

Wśród licznych podmiotów życia naukowego i instytucji życia kulturalnego i obywatelskiego Polski głos ws. potrzeby utrzymania statusu kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej zabrało Prezydium Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk. W opublikowanym piśmie czytamy m.in.:

„Trzeba […] przypomnieć, że historyczne wyodrębnienie dyscypliny kulturoznawstwo – i idące w ślad za nim powołanie w 2004 roku Komitetu Nauk o Kulturze PAN – było skutkiem bezprecedensowej integracji środowisk badaczy z niemal wszystkich ośrodków w Polsce […], a przede wszystkim wyrazem unikatowego – wypracowanego tylko w nauce polskiej – modelu uprawiania kulturoznawstwa (nauk o kulturze), niemającego dokładnego odpowiednika w żadnym innym kraju! Nawet jeżeli istnieją racje przemawiające za ogólną redukcją liczby dyscyplin naukowych, to jednak nie powinna się ona odbyć kosztem wypracowanych przez naukę polską oryginalnych ram prowadzenia badań, ponieważ te ramy są autentycznym osiągnięciem tutejszych badaczy.”

Pełny tekst stanowiska KNoK PAN pod tym linkiem.

Tagi:

Data publikacji: 14-10-2017

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl