Specjalizacje

Studentom magisterskich studiów kulturoznawczych (II stopnia) w Instytucie Kultury Polskiej UW proponujemy do wyboru trzy specjalizacje naukowe pozwalające na pogłębienie wiedzy i umiejętności interpretacyjnych w dziedzinach:

„Kultura wizualna”
„Kultura miejska”
„Teatr, performans, widowisko”

(rekrutacja na specjalizację „Teatr w kulturze” nie będzie już prowadzona)

oraz jedną specjalizację zorientowaną praktycznie, przygotowującą do samodzielnego działania w kulturze:

„Animacja kultury”

Uczestnicy każdej specjalizacji naukowej – poza programem obowiązującym wszystkich studentów studiów magisterskich – realizują na pierwszym i drugim roku zajęcia zgodne z programem specjalizacji. Osoby, które w terminie zaliczą wszystkie zajęcia przewidziane w programie specjalizacji oraz zrealizują minimum programowe studiów na kierunku „kulturoznawstwo” i zdadzą egzamin magisterski, otrzymają wraz z dyplomem zaświadczenie o ukończeniu specjalizacji.

Specjalizacje są nieodpłatne (pod warunkiem, że realizuje się tylko jedną z nich – każda kolejna jest płatna 500 zł za semestr) i nieobowiązkowe.

Rejestracja na specjalizacje rozpocznie się  26 września i potrwa do 3 października 2016 roku (w przypadku specjalizacji naukowych).
Zapisy na animację kultury odbywają się w dwóch turach:
I tura zapisów: 1 września-18 września
II tura zapisów: 26 września-3 października

Uczestnicy specjalizacji zostaną wybrani na podstawie zgłoszenia mailowego przesłanego na adres odpowiedniej specjalizacji:

„Kultura wizualna”: specjalizacjawizualna@gmail.com
„Kultura miejska”: wkpessel@gmail.com
„Teatr, performans, widowisko”: ptrm@op.pl

Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz.

„Animacja kultury”: animacja@uw.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz.

W przypadku, w którym liczba kandydatów na specjalizację będzie przekraczała liczbę miejsc, o przyjęciu zadecyduje punktacja uzyskana podczas rekrutacji. Dla każdej specjalizacji naukowej planujemy otwarcie jednej grupy (18–25 osób).

Listy uczestników specjalizacji zostaną podane po zakończeniu rejestracji, a na początku października (na pierwszych zajęciach specjalizacyjnych) odbędą się spotkania inauguracyjne – informacja o ich terminie zostanie podana osobno.

Zachęcamy do łączenia “Animacji kultury” z jedną ze specjalizacji naukowych; umożliwia to poszerzenie refleksji akademickiej o wymiar praktyczny, a warsztaty animacyjne mogą być zaliczane jako konwersatoria do wyboru z puli zajęć nieobowiązkowych.
Dodatkowych informacji udzielają opiekunowie poszczególnych specjalizacji na dyżurach lub mailowo:

dr Paulina Kwiatkowska – specjalizacja „Kultura wizualna”

dr Włodzimierz Pessel – specjalizacja „Kultura miejska”

dr Piotr Morawski – specjalizacja „Teatr, performans, widowisko”

dr Zofia Dworakowska – specjalizacja „Animacja kultury”

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl