Rodzinna Europa po raz pierwszy

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 roku.

„Po raz pierwszy” – jakie położyłem w tytule obok „Rodzinnej Europy” – znaczy tutaj tyle, że wizja tak profetycznie przed półwieczem przedstawiona i w słowie, we wszystkich jego postaciach, spełniana teraz może być realizowana we wszystkich postaciach praktyk międzyludzkich. My tutaj, mieszkańcy tej części Europy, obywatele różnych państw i członkowie różnych narodów, po raz pierwszy w naszych dziejach, zapisywanych od tysiąca lat, mamy tak swobodną, jak nigdy dotąd, możliwość kształtowania naszych narodów i państw oraz wszystkich stosunków wzajemnych. Możemy odnosić się sami do siebie, bez żadnego kierownictwa i pośrednictwa, a z odniesień tych powstanie to, co sami stworzymy.

Tagi:

Data publikacji: 02-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl