Studia II stopnia

Program studiów składa się z zajęć obowiązkowych wprowadzających w zaawansowane zagadnienia teorii kultury (z perspektywy antropologii, socjologii i filozofii) oraz konwersatoriów indywidualnie dobieranych przez studentów, które można łączyć w ramach specjalizacji i ścieżek tematycznych.

Sylwetka kandydata
Studia II stopnia otwarte są dla absolwentów dowolnych kierunków, którzy legitymują się dyplomem licencjackim, magisterskim lub równoważnym. Zapraszamy szczególnie absolwentów innych kierunków humanistycznych, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu historii i teorii kultury. Podjęcie studiów w IKP ułatwiają zajęcia uzupełniające dla absolwentów innych kierunków.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl