Studia w IKP

Elastyczny program zajęć

W IKP sam kształtujesz swój program studiów, wybierając spośród autorskich wersji zajęć te, które najlepiej odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Uzupełnieniem obowiązkowych zajęć są konwersatoria indywidualnie wybierane z bogatej oferty kilkudziesięciu zajęć oraz kurs historii kultury obcej (do wyboru kilkanaście przedmiotów, w tym m.in. kultura żydowska, arabska, hiszpańska czy skandynawska).

Mobilność

Studia w IKP zachęcają studentów do udziału w wymianach międzyuczelnianych z najlepszymi uczelniami w Polsce (program MOST) i zagranicą (ERASMUS). Program studiów jest tak pomyślany, by umożliwić łączenie z innymi kierunkami studiów oraz stwarzać przestrzeń do aktywności poza uczelnią. Dzięki współpracy IKP z różnorodnymi instytucjami kultury (staże, praktyki, warsztaty prowadzone przez praktyków) podczas studiów w IKP masz stały kontakt z rynkiem pracy.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl