Rekrutacja na studia III stopnia

Informacje dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie można znaleźć na stronie: http://www.polon.uw.edu.pl/studia-doktoranckie1

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl