Kontakt ws. rekrutacji

Instytut Kultury Polskiej

Wydział Polonistyki

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Studia I i II stopnia:

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej IKP UW dr Weronika Parfianowicz-Vertunrekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl

Terminy najbliższych dyżurów Komisji Rekrutacyjnej: 26 lipca godz. 13:00 – 16:00; 27 lipca godz. 10:00 – 12:00.

W godzinach dyżurów komisja jest dostępna mailowo oraz telefonicznie pod numerem  22 55 24 506. Komisja dyżuruje w pok. 13.

Studia III stopnia: doktoranci.polon@uw.edu.pl

Studia podyplomowe: podyplomowe.ikp@uw.edu.pl


Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl