Kontakt ws. rekrutacji

Instytut Kultury Polskiej
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Studia I i II stopnia:

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej IKP UW
dr Weronika Parfianowicz-Vertun

rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl

Terminy czerwcowych i lipcowych dyżurów Komisji Rekrutacyjnej (pok. 13): 12.06 12.00-13.00; 22.06 10:00-11:00; 26.06 10:00-11:00.

Komisja jest dostępna mailowo (rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl) a w godzinach dyżurów również telefonicznie pod numerem  22 55 24 506

Komisja dyżuruje w pok. 13

Studia III stopnia:
doktoranci.polon@uw.edu.pl

Studia podyplomowe:
podyplomowe.ikp@uw.edu.pl


Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl