Kim jest
kulturoznawca?

Studia w IKP UW przygotowują absolwentów, którzy „kulturę rozumieją, i którzy rozumnie w niej działają”.

Profil
absolwenta

W IKP UW łączymy budowę szerokiego zaplecza humanistycznego z nauką konkretnych umiejętności praktycznych. Naszych absolwentów wyróżnia postawa refleksyjna i zdolność krytycznego myślenia, szacunek i badawcza ciekawość wobec różnorodnych zjawisk kultury oraz umiejętność ich interpretacji. Absolwent IKP posiada biegłą znajomość historii kultury, doskonale orientuje się w mechanizmach działania współczesnych instytucji kulturalnych, w zależności od wybranych modułów kształcenia jest także specjalistą w węższej dziedzinie – np. słowa, kultury wizualnej, kultury miejskiej, teatru i widowisk.

Co po
studiach?

Kształcimy doskonale przygotowanych specjalistów gotowych do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach upowszechniania kultury (państwowych, prywatnych i pozarządowych): wydawnictwach, muzeach, teatrach, kinach, jak również twórców działających w mediach. Ważnym i stale rozwijającym się obszarem, gdzie poszukiwani są nasi absolwenci, są samorządowe, rządowe i europejskie instytucje koordynujące projekty z zakresu kultury.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl