Dlaczego IKP?

Powodów, dla których warto studiować w IKP jest wiele.
Oto te, które są naszym zdaniem najważniejsze.

„IKP dla każdego jest trochę czym innym…”

Zapraszamy do dyskusji, spotkań i wspólnego namysłu – znaczna część zajęć w Instytucie odbywa się w postaci konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów opartych na zaangażowaniu uczestników, wymianie poglądów i analizie zjawisk kultury w oparciu o teorie naukowe.

Stawiamy na indywidualną pracę z każdym studentem – już od pierwszego roku w ścisłej współpracy z prowadzącym zajęcia przygotowujesz samodzielne prace roczne. Tutaj wykładowca ma czas przeczytać Twoją pracę i porozmawiać o niej.

Współtworzysz swój program studiów – wybierając zajęcia z bogatej oferty wykładów, ćwiczeń, warsztatów i konwersatoriów pogłębiasz swoje zainteresowania filmem, teatrem, fotografią, literaturą, obcymi kulturami… i nie tylko…

Doskonalisz się w ramach specjalizacji – na studiach drugiego stopnia program zajęć obowiązkowych można uzupełnić o wybór jednej lub kilku specjalizacji. Do wyboru: animacja kultury, kultura wizualna, kultura miejskia, teatr w kulturze.

„Bycie kulturoznawcą to więcej niż zawód – to sposób myślenia i patrzenia na świat”

Nabywasz kompetencje, które nie stracą na wartości: elastyczność, samodzielność, zdolność twórczego myślenia i pracy zespołowej. Zdobywasz konkretne umiejętności, bo nikt nie może przewidzieć, jakie zawody będą potrzebne za 5, 10, 25 lat. Rozwijasz swój warsztat naukowy, pisarski, interpretacyjny

Zmieniasz świat wokół siebie – jako animator kultury, absolwent studiów miejskich lub kultury wizualnej.

Proponujemy pogłębioną, krytyczną refleksję nad kulturą opartą zarówno o klasyczne, jak i najnowsze teksty metodologiczne, przede wszystkim zaś o wnikliwą obserwację otaczającej rzeczywistości.

Jesteśmy zespołem uznanych naukowców i praktyków, od lat współtworzymy polską kulturę – wykładowcy z IKP od lat uczestniczą w najważniejszych debatach decydujących o kształcie polskiej kultury.

Współpracujemy z najlepszymi uczelniami zagranicznymi, instytucjami rządowymi i europejskimi oraz trzecim sektorem – umożliwiamy studentom wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS (i nie tylko), a także praktyki i staże w instytucjach kultury.

Nowoczesna humanistyka

Stworzyliśmy autorski program oraz serię podręczników, z których korzystają kulturoznawstwa w całej Polsce. Uznanie dla naszego programu studiów wyraziły zarówno Państwowa Komisja Akredytacyjna, jak i Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. Podręcznik Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów oraz oparty na nim program zajęć stał się podstawą do nauczania wiedzy o kulturze w wielu uczelniach w całym kraju.

Stale się doskonalimy – choć podstawowe założenia programu mają już kilkanaście lat, dbamy, by stale go unowocześniać, w miarę jak zmienia się świat, który chcemy badać. Dziś w IKP wiele uwagi poświęca się nowym mediom. Instytut znajduje się w awangardzie walki o otwarty dostęp do nauki w internecie. Postawa taka znajduje odzwierciedlenie w programie studiów, w którym coraz ważniejsze miejsce zajmują warsztaty związane z nowymi technologiami.

Zdobyliśmy dziesiątki polskich i europejskich grantów na projekty badawcze i dydaktyczne. Bo IKP to miejsce, gdzie dydaktyka w bezpośredni sposób łączy się z badaniami naukowymi.

Nadajemy tytuły doktora i doktora habilitowanego w zakresie kulturoznawstwa. Niezbędne uprawnienia posiadamy jako jedni z nielicznych w Polsce. To potwierdzenie uznania, jakim IKP cieszy się w środowisku naukowym i faktu, że z pewnością jesteśmy wśród najlepszych w kraju.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl