Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy”

Ogłoszenie zamieszczone na prośbę Biura Karier UW:

 

„W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Do udziału w projekcie zaproszeni są: studenci studiów I i II stopnia, którym do końca studiów licencjackich lub magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry oraz promotorzygotowi wspierać studentów w przygotowaniu pracy aplikacyjnej.

Projekt realizuje 6 wydziałów UW:

> Wydział „Artes Liberales”,

> Wydział Filozofii i Socjologii,

> Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

> Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

> Wydział Polonistyki,

> Wydział Psychologii.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.innohuman.biurokarier.uw.edu.pllub do kontaktu z Biurem Karier UW i koordynatorem projektu: innohuman@adm.uw.edu.pl”

Tagi:

Data publikacji: 13-06-2018

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl