04 października 2014

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz (1954) – kulturoznawca i antropolog widowisk; profesor w Zakładzie Teatru i Widowisk IKP, od 2012 r. professeur associé (profesor nadzwyczajny) na Université Paris-Sorbonne, gdzie kieruje Centre de civilisation polonaise (Ośrodek Kultury Polskiej). Był kierownikiem Zakładu Teatru i Widowisk (2003–2009) i dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej (2005–2012). Przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk w latach 2007–2011, od 2011 roku członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1987 roku na podstawie rozprawy Poszukiwania etnologiczne współczesnej awangardy teatralnej; w 2001 otrzymał stopień doktora habilitowanego – na podstawie książki Dziady. Teatr święta zmarłych (wyd. książki 1999, Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2002). W 2004 roku otrzymał tytuł profesorski nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor książek:

Na drodze do kultury czynnej. O działalności instytutu Grotowskiego Teatr Laboratorium w latach 1970–1977 (1978);
On the Road to Active Culture: The Activities of Grotowski’s Theatre Laboratory Institute in the Years 1970–1977 (1979);
Święty Artaud (1988, 2001, Nagroda Funduszu Literatury oraz Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej 1989);
Samba z bogami. Opowieść antropologiczna (1995, 2007);
Dziady. Teatr święta zmarłych (1999, Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2002);
Wielki mały wóz (2001, Nagroda Polskiego Ośrodka International Theatre Institute z okazji 42. Międzynarodo­wego Dnia Teatru Teatralna Książka Roku 2002);
Swit kulturnych dijstw (2009).

 

Zredagował Informator bibliograficzny i biblioteczny dla studentów wiedzy o kulturze (2003); współredagował podręczniki: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów (1988, 1993); Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów (1991); Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów (1995, 1998, 2001, 2005); Antropologia widowisk (2005, 2010, Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 2005), Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru Eugenia Barby i Nicoli Savaresego (2005); i tomy zbiorowe Grotowski – narracje (2013) oraz Enseigner et apprendre le polonais langue étrangère (2014).

W latach 2010–2013 członek zespołu projektu European Collected Library of Artistic Performance (ECLAP); obecnie kieruje projektem „Wytwarzanie i analiza źródeł w sztukach wykonawczych” (NPRH, 11H 11 017080).

W latach 2008–2012 członek Komisji Rektorskiej ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na UW, członek Profesorskiej Komisji Oceniającej Rady Wydziału Polonistyki UW oraz przewodniczący doktorskiej Komisji Kulturoznawczej Rady Wydziału Polonistyki UW.  W latach 1996–2005 członek Komisji ds. Nauki na Wydziale Polonistyki UW, kolejno jako jej sekretarz i wiceprzewodniczący. W latach 2001–2012 członek Rady Wydziału Polonistyki UW, od 1998 członek Rady Naukowej Instytutu Kultury Polskiej UW.

Członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (2005–2012); członek Rady Naukowej Instytutu Literatury Polskiej UW (2005–2008); członek Rady Naukowej Instytutu Historii Sztuki UW (2002–2005); od 2005 jestem też członkiem Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW.

Interesuje się muzyką.


Wybrane publikacje

Samba z bogami
Więcej
 • Na drodze do kultury czynnej
 • oprac. Leszek Kolankiewicz

  Wrocław 1978
Na drodze do kultury czynnej
Więcej
Samba z bogami
Więcej
 • Informator bibliograficzny i biblioteczny
 • Leszek Kolankiewicz

  Warszawa 2003
Informator bibliograficzny i biblioteczny
Więcej
 • Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt
 • Eugenio Barba, przeł. Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, red. przekładu Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz

  Warszawa 2003
Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt
Więcej
Wielki mały wóz
Więcej
 • Dziady. Teatr święta zmarłych
 • Leszek Kolankiewicz

  Gdańsk 1999
Dziady. Teatr święta zmarłych
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 02-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl