Praca w grancie dr Magdy Szcześniak

Uwadze studentów, studentek, doktorantów i doktorantek IKP polecamy ofertę rocznej pracy przy realizacji projektu badawczego dr Magdy Szcześniak.

Projekt „Poruszenia. Emocje w wyobrażeniach awansu i deklasacji w kulturze polskiej lat 1944-1981” stawia sobie za cel rozpoznanie charakterystycznych sposobów reprezentowania zmian struktury społecznej w powojennej Polsce. W efekcie badań wyodrębnione zostaną charakterystyczne dla procesów zmiany pozycji klasowej w powojennej Polsce formuły emocji – ewoluujące, przejawiające się w różnych mediach i rejestrach, schematy emocjonalnych przemian, afektywnych reakcji, sploty uczuć wynikające z nowo przyjętej pozycji. Analiza bogatego i różnorodnego materiału źródłowego (nieograniczonego do jednego medium, np. literatury; ani jednego rejestru, np. wysokiego rejestru sztuki) pozwoli na wyodrębnienie schematów przeżywania awansu i deklasacji w powojennej Polsce.

W trakcie dwunastomiesięcznego stypendium osoba zatrudniona będzie prowadzić kwerendę źródeł i badania archiwalne oraz analizować pozyskane źródła. Będzie również uczestniczyć w prezentacji wyników badań (seminaria badawcze i/lub konferencje naukowe).

Więcej informacji w PDF oraz na stronie NCN.

Tagi:

Data publikacji: 15-05-2018

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl