Ogłoszenia

Data publikacji:
18-07-2018

Uwaga, Kandydaci i Kandydatki! Dokonały się przesunięcia na liście rezerwowych na studia I stopnia!

Informacje o przesunięciach znajdą Państwo na swoich kontach w IRK.
Dokumenty można składać podczas dyżurów Komisji Rekrutacyjnej:

-> czwartek 19.07 11:00-14:00
-> piątek 20.07 10:00-12:00

Data publikacji:
18-07-2018

Studenckie i doktoranckie wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2018/2019 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24.09.2018 r. w Sekcji Toku Studiów Wydziału Polonistyki pok. 11, w godzinach dyżurów.

Szczegóły na stronach MNiSW.

Data publikacji:
13-07-2018

Publikujemy listy osób zakwalifikowanych na studia kulturoznawcze w IKP!

  1. Lista osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze o profilu kształcenia ogólnoakademickim, ścieżka "P"
  2. Lista osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze o profilu kształcenia ogólnoakademickim, studia równoległe.
  3. Lista osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze o profilu kształcenia ogólnoakademickim, ścieżka "C".

Zakwalifikowanym kandydatom i kandydatkom gratulujemy oraz przypominamy, że warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów w pokoju nr 13 w terminach: 16.07 11:00-15:00; 17.07 9:00-12:00; 18.07 11:00-14:00.

Data publikacji:
11-07-2018

Harmonogram rozmów dla kandydatów i kandydatek na II stopień studiów w IKP do pobrania w PDF.

Data publikacji:
13-07-2018

W dniach 16 – 27 lipca sekretariat IKP będzie zamknięty.

Show more

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl