Ogłoszenia z Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – dla pracowników i studentów UW

Na prośbę Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UW publikujemy poniższe ogłoszenia, skierowane do pracowników i studentów Wydziału Polonistyki UW:

1. APLIKACYJNE PRACE DYPLOMOWE – SKUTECZNY START ZAWODOWY

O PROJEKCIE

W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych przy wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do udziału w projekcie są zaproszeni:

 • studenci, którym do końca studiów licencjackich lub magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry,
 • promotorzy gotowi wspierać studentów w przygotowaniu pracy aplikacyjnej,
 • firmy, instytucje i NGO zainteresowane pozyskaniem rozwiązań dla wyzwań, z jakimi mierzą się w swojej działalności.

 

Projekt realizuje 6 wydziałów UW:

 • Wydział „Artes Liberales”,
 • Wydział Filozofii i Socjologii,
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
 • Wydział Polonistyki,
 • Wydział Psychologii.

 

Animatorem współpracy na wydziale jest dr Artur Hellich (artur.hellich@gmail.com)

Zainteresowanych zapraszamy też na stronę www.innohuman.biurokarier.uw.edu.pl lub do kontaktu z Biurem Karier UW i koordynatorem projektu: innohuman@adm.uw.edu.pl

 

JAKIE WSPARCIE ZAPEWNIAMY STUDENTOM?

Biorąc udział w projekcie, studenci mają możliwość:

 • napisania pracy dyplomowej razem z firmą, instytucją publiczną lub NGO, przy dodatkowym wsparciu w formie tutoringu ze strony promotora: szczegóły w przewodniku po aplikacyjnych pracach dyplomowych;
 • udziału w warsztatach „Akademia dyplomanta”: dzięki nim wypracują narzędzia świadomego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach. Szczegóły: http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/akademia-dyplomanta/ ;
 • uzyskania stypendium:jeśli student podpisał umowę na realizację aplikacyjnej pracy dyplomowej, może przystąpić do konkursu stypendialnego. Licencjaci mogą otrzymać 2000 zł, a magistrzy – 3000 zł!

 

PROMOTOR APLIKACYJNEJ PRACY DYPLOMOWEJ

Promotor przyjmuje w projekcie rolę tutora aplikacyjnej pracy dyplomowe.

Tutor aplikacyjnej pracy dyplomowej ma możliwość:

 • udziału w warsztatach z zakresu tutoringu, miękkich metod dydaktycznych, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym UW i ochrony własności intelektualnej – odbędą się już w dn. 8-9 listopada 2018; Szczegóły na: http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/warsztaty-doskonalace-dla-tutorow/
 • konsultacji z Zespołem Projektu: Ekspertami ds. własności intelektualnej, Brokerami usług badawczych oraz Ekspertem ds. jakości kształcenia praktycznego;
 • udziału w wydarzeniach networkingowych;
 • uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w ramach projektu.

 

PARTNERZY APLIKACYJNYCH PRAC DYPLOMOWYCH

Partnerem aplikacyjnej pracy dyplomowej może być firma, NGO lub instytucja publiczna. Partner otrzymuje naukowe opracowanie tematu, którego wyniki może wdrożyć do prowadzonej działalności. Tematy mogą mieć różnorodny zakres – np. komunikacja, badania społeczne, szkolenia i rozwój zawodowy lub diagnoza sytuacji we wskazanym obszarze społeczno-gospodarczym. Tematy powinny być odpowiedzią na realne potrzeby Partnera – organizacji, instytucji lub przedsiębiorstwa i zawierać się w temacie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez Wydział, by praca mogła zostać obroniona

2. WARSZTATY DOSKONALĄCE DLA TUTORÓW

 

Zapraszamy „Warsztaty doskonalące dla tutorów” – szkolenia, które powstały z myślą o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Warszawskiego chcących rozwijać kompetencje niezbędne w nowoczesnej dydaktyce i pracy naukowej. Warsztaty przygotowują zarówno do prowadzenia aplikacyjnych prac dyplomowych pisanych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego, jak i rozwoju własnej aplikacyjnej działalności badawczej.

Podczas spotkań warsztatowych w dwa dni zyskają Państwo wiedzę i umiejętności w zakresie:

– tutoringu;

– wykorzystania narzędzi warsztatowych w dydaktyce;

– współpracy badawczej i edukacyjnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni;

– ochrony własności intelektualnej.

 

Warsztaty odbędą się 8 i 9 listopada 2018 r. w godz. 9:00-17:00.

 

Spotkania prowadzi dr hab. Jan Fazlagić, profesor nadzwyczajny i Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą w Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletni wykładowca i ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, marketingu i projektowania usług.

 

Aby się zgłosić, wystarczy przesłać wiadomość na innohuman@uw.edu.pl do 5 listopada 2018 r.
W treści wiadomości prosimy podać Wydział oraz stanowisko zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim.

 

3. AKADEMIA DYPLOMANTA

 

Zapraszamy do udziału w Akademii dyplomanta– warsztatach dla zainteresowanych napisaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej we współpracy z firmą, instytucją lub NGO’sem. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom wypracować narzędzia świadomego wyboru i kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, komunikacji z pracodawcami oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach.

 

Akademia dyplomanta to 8 tematów podzielonych na dwa bloki tematyczne:

 1. a) Blok I. „Skuteczny start zawodowy”:

– analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych;

– samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych;

– własna firma – jak zacząć?;

– komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.

 1. b) Blok II. „Aplikacyjna praca dyplomowa”:

– własność intelektualna;

– praca dyplomowa jako produkt rynkowy;

– strategia współpracy z otoczeniem;

– rozpoznanie rynku pod kątem identyfikacji potencjalnych odbiorców pracy dyplomowej.

Każdy temat tworzy osobne zajęcia. Terminy zajęć dotyczących poszczególnych tematów znajdują się w załączonym formularzu zgłoszeniowym.

 

W warsztatach mogą wziąć udział studenci UW, którym do końca studiów pozostało nie więcej jak 4 semestry.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 • Wejdź na stronę http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/akademia-dyplomanta/i pobierz formularz.
 • Wypełnij formularz, w którym zaznaczysz pasujące Ci terminy warsztatów. Musisz zadeklarować udział w 8 spotkaniach tematycznych (tematy spotkań nie mogą się powtarzać);
 • Wypełniony formularz wyślij na innohuman@uw.edu.pl podając w wiadomości wydział, kierunek i rok studiów;
 • W odpowiedzi otrzymasz deklarację udziału – wypełnij ją i prześlij. Będzie czekać na Twój podpis w dniu warsztatów razem z umową uczestnictwa.

 

W czas spotkań zostały wliczone przerwy – zapewniamy drobny poczęstunek.

Tagi:

Data publikacji: 03-10-2018

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl