O Uniwersytet dla Ziemi

Publikujemy list, którego idea zrodziła się w ostatnich miesiącach w Instytucie Kultury Polskiej UW. Został napisany przez Piotra Kubkowskiego, Weronikę Parfianowicz i Kornelię Sobczak.

Zamieszczamy pod nim nazwiska ludzi nauki – w kolejności, w której wyrazili chęć poparcia apelu. Zarazem zachęcamy kolejnych przedstawicieli i przedstawicielki Akademii do dołączenia do grona sygnatariuszy!

Można to uczynić za pomocą formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYJ53l6vgxa_GQ2jHjfON_n-OgcU0rs9uFFBHUbMONOnkLKw/viewform?usp=sf_link.

Zachęcamy też do udostępniania!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Pierwszych troje sygnatariuszy przygotowało treść listu.

Do 09.07.2019 podpisało się 884 badaczy i badaczek.

 1. dr Piotr Kubkowski, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski 
 2. dr Weronika Parfianowicz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski 
 3. mgr Kornelia Sobczak, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski 
 4. dr Paulina Kwiatkowska, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 5. dr Igor Piotrowski, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 6. dr Matylda Szewczyk, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 7. dr Paweł Dobrosielski, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 8. dr Joanna Kubicka, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 9. dr Jerzy Stachowicz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 10. dr Agata Zborowska, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 11. dr Adam Płoszaj, EUROREG, Uniwersytet Warszawski
 12. dr Ada Arendt, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 13. dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 14. dr Justyna Kowalska-Leder, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 15. dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS, Katedra Kulturoznawstwa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 16. mgr Marcin Popkiewicz, Nauka o Klimacie
 17. dr Małgorzata Litwinowicz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 18. dr Włodzimierz Karol Pessel, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski; Katedra Skandynawistyki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 19. dr Olga Kaczmarek, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 20. dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK, Zakład Filozofii Nauki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 21. dr Tomasz Szerszeń, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
 22. dr Marcin Bogucki, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 23. dr Anna Batorczak, Uniwersytet Warszawski/Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 24. dr Katarzyna Kułakowska, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
 25. dr Marcin Krawczuk, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 26. prof. dr hab. Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski,
 27. dr Magdalena Hasiuk-Świerzbińska, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
 28. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz., Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 29. dr hab. Marta Szulkin, CeNT, Uniwersytet Warszawski
 30. dr Magdalena Budziszewska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 31. mgr Alicja Pawelec, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 32. prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
 33. prof. dr hab. Wojciech Tomasik, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 34. mgr Małgorzata Krysiak, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 35. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, prof. ucz., Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydz. Biologii, Uniwersytet Warszawski
 36. dr Rafał Styła, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 37. dr Wouter de Raad, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 38. mgr Anna Miścicka, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 39. dr Marcelina Zimny, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
 40. dr Urszula Zawadzka-Pawlewska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
 41. prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 42. dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 43. prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 44. mgr Katarzyna Wasilewska, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 45. mgr Anna Jamka, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 46. dr Wojciech Gilewski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 47. Prof. dr hab. Eligia M. Szewczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 48. mgr Agnieszka Przybyła-Wilkin, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 49. mgr Zuzanna Hałat, Instytut Biologii Ssaków, Polska Akademia Nauk
 50. prof. dr hab. Barbara Płytycz, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 51. dr hab. Michał Słowiński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk
 52. mgr Marzena Laskowska Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 53. dr Monika Karpińska-Kołaczek, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 54. lek.stom., lek med Marek Rybicki
 55. dr hab. Marcin Zych, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 56. dr Anna Osmólska-Mętrak, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski
 57. dr Monika Kresa, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 58. mgr Ewa Gołaszewska, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
 59. mgr Aleksandra Burdziej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 60. dr hab. Wanda Decyk-Zięba, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 61. dr inż. Grzegorz Kotarba, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski
 62. dr Iga Samól, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 63. prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, Instytut Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
 64. dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 65. dr hab. D.P.J. Kuijper, prof. nadzwyczajny, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
 66. dr Kamil Kijek, Katedra Judaistyki, Uniwersytet Wrocławski
 67. dr Izabela Stąpor, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 68. dr Marta Falkowska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 69. dr hab Agnieszka Dzikowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 70. dr Katarzyna Czeczot, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk
 71. dr hab. Paulina Kramarz, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 72. dr. hab. Iwona Kraska-Szlenk, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 73. dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 74. dr Joanna Tusznio, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 75. dr Aleksandra Walczyńska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 76. dr Piotr Zieliński, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 77. mgr Dominika Pyzowska, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski  
 78. mgr Kacper Dziewit, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 79. mgr Aleksandra Zarzycka, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 80. prof. dr hab. Michał Woyciechowski, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 81. dr Justyna Schollenberger, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 82. dr Elżbieta Fuszara, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 83. mgr Igor Siedlecki, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 84. dr hab. Marcin Czarnołęski, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 85. dr hab. Tomasz Swoboda, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
 86. dr Irena Sińska Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 87. Prof. dr hab. Edward Siński, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 88. prof. dr. hab.Tomasz Wesołowski, Pracownia Biologii Lasu, Uniwersytet Wrocławski
 89. mgr Joanna B. Bednarek, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 90. prof. zw. dr hab. Przemysław Czapliński, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 91. prof. dr hab. Nina Pawlak, Katedra Języków i Kultur Afryki, Uniwersytet Warszawski
 92. mgr Marcin Kluczykowski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 93. dr hab. Krzysztof Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego, Polska Akademia Nauk
 94. mgr Beata Koper, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk
 95. mgr Jakub Misun, Wydział Lekarski CM, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 96. mgr Anna Jaroszuk, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 97. dr hab. Piotr Morawski, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 98. mgr Karolina Wróbel-Bardzik, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 99. Prof. dr hab. Szymon Malinowski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 100. mgr Dorota Kulawik, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 101. dr hab. Alina Kępińska, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski
 102. dr inż. Marcin Zaród, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 103. dr hab. Dominika Włoch-Salamon, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 104. prof. dr hab. Ryszard Laskowski, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 105. dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, prof UAM, Instytut Teatru i Sztuki Mediów, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 106. dr hab. Grzegorz Ziółkowski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 107. prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 108. mgr Stanisław Godlewski, Instytut Teatru i Sztuki Mediów, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 109. prof. Jacek Wachowski, Instytut Teatru i Sztuki Mediów, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 110. mgr Alicja Bielak, Wydział “Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski
 111. mgr Wojciech Kordyzon, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 112. dr Karol Muszyński, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 113. mgr Maciej Łepkowski, Katedra Sztuki Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 114. mgr Sylwia Borowska-Kazimiruk,  Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 115. mgr Aleksandra Ciechomska, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 116. dr Anita Jarzyna, Uniwersytet Łódzki
 117. dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 118. prof. dr hab. Helena Wanda Wesołowska, Wydz. Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 119. dr hab. Krzysztof Świerkosz, prof. UWr, Wydział Nauk Biologicznych
 120. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 121. dr Michał Krzykawski, Uniwersytet Śląski
 122. dr hab. Jan Sowa, Katedra Teorii Kultury, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 123. mgr Zofia Smolarska, Wydział Wiedzy o Teatrze, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
 124. dr Kamila Reczyńska, Zakład Botaniki, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski
 125. mgr Anna Dżabagina, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 126. dr Anna R. Burzyńska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 127. dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. ISRL PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 128. prof. dr hab. Emilia Brzosko, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
 129. dr inż. arch. Kinga Rybak-Niedziółka, Katedra Sztuki Krajobrazu, Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego
 130. prof. Stefan Jackowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 131. mgr Andreas Jönsson, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 132. mgr Krzysztof Rybak, Wydział “Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski
 133. dr hab. Marek Waszkiel, prof. Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydział Wiedzy o Teatrze, Akademia Teatralna w Warszawie
 134. mgr Jakub Rok, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski
 135. dr hab. Paweł Frelik prof. UW, Instytut Ameryk i Europy, Uniwersytet Warszawski
 136. mgr Victoria Veiguela, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 137. dr Marcin Pańków, Katedra Filozofii i Etyki, Uniwersytet w Białymstoku
 138. dr Maja Białek, Instytut Socjologii i Kognitywistyki, Uniwersytet w Białymstoku
 139. dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO, Instytut Biotechnologii, Uniwersytet Opolski
 140. dr hab. Joanna Krakowska, prof. Instytutu Sztuki, Polska Akademia Nauk
 141. prof. dr hab. Michał Grabowski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 142. dr hab. Edyta Sierka, Uniwersytet Śląski
 143. prof. dr hab. Dariusz Iwan, Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk
 144. dr Justyna Hanna Budzik, Uniwersytet Śląski
 145. dr Agata Gójska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 146. dr  hab. Ewa Partyga, prof. Instytutu Sztuki PAN, Polska Akademia Nauk
 147. dr Katarzyna Skórska, Katedra Italianistyki, Uniwersytet Warszawski
 148. dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. Instytutu Sztuki, Polska Akademia Nauk
 149. dr hab. Beata Joanna Gawryszewska, Katedra Sztuki Krajobrazu, Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego
 150. dr inż. Krzysztof Herman, Katedra Sztuki Krajobrazu,  Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego
 151. dr hab. Paweł Czarnota, prof. UR, Katedra Ekologii i Monitoringu Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski
 152. dr hab. Anna Muszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
 153. dr Maja Skibińska, Katedra Sztuki Krajobrazu,  Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego
 154. dr hab. Maciej Bartos, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 155. dr Agata Hummel, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 156. prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, Wydz. Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 157. dr Mohammed Alsarraf, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 158. prof. dr hab. Marek Żabka, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 159. mgr Magdalena Tanona, Katedra Ekologii i Monitoringu Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski
 160. dr Anna Cybulko, Uniwersytet Warszawski
 161. dr hab. Michał Herer, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 162. mgr Katarzyna Tołkacz, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 163. dr Anna Witeska-Młynarczyk, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 164. dr Marzanna Popławska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 165. mgr Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Ogród Botaniczny, Uniwersytet Warszawski
 166. dr hab., Prof. IS PAN, Danuta Kuźnicka, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
 167. mgr Michał Głuszek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 168. dr Magdalena Lejman, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 169. dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 170. mgr inż. arch. Maciej Kowalczyk, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
 171. dr Magda Szcześniak, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 172. dr Łukasz Zaremba, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 173. dr Magda Dubińska-Magiera, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski
 174. dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 175. mgr inż. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
 176. mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski
 177. dr Beata Czyż, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski
 178. dr Joanna Łubocka, Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 179. mgr Sabina Hens, Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 180. mgr Izabela Radziszewska, Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych,  Uniwersytet Wrocławski
 181. mgr Anna Masalska, Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych,  Uniwersytet Wrocławski
 182. dr hab. inż. Marcin Kadej, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski
 183. mgr Adrian Piróg, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 184. mgr Alicja Okrasińska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 185. dr Przemysław Duda lek., Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 186. mgr Michał Gorczak, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 187. dr Joanna Niedbalska-Tarnowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
 188. dr Dominika Drulis-Fajdasz, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 189. dr Jarosław Kania, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski
 190. prof. dr hab. Małgorzata Daczewska, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski
 191. dr hab. Michał Kozłowski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 192. dr Damian Lewandowski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski
 193. dr Marta Pachocka, Katedra Studiów Politycznych, Szkoła Główna Handlowa
 194. mgr inż. Marcin Cieślik, Ogród Botaniczny, Uniwersytet Warszawski
 195. mgr Martyna Osuch, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 196. mgr Renata Śliwińska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 197. dr Karolina Sobczak-Szelc, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
 198. dr hab Paweł Żmudzki, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 199. dr Małgorzata Proćków, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 200. dr hab. Zofia Sotek, prof. US, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński
 201. dr inż. Lech Buchholz, Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie  
 202. dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński
 203. dr Jakub Tercz, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 204. mgr Łukasz Żurek, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 205. dr hab. Dariusz Wysocki, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński
 206. dr hab. Paweł Sikora, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 207. dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. UW, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 208. Mgr Marta Gontarska, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa
 209. dr Barbara Borkowska, Katedra Biologii Człowieka, Uniwersytet Wrocławski
 210. mgr Anna Siekierska, Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 211. dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk
 212. dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković, prof. UAM,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 213. dr inż. Radosław Barczak, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski; School of Civil and Environmental Engineering, UNSW, Australia
 214. dr Dorota Michalska-Hejduk, Uniwersytet Łódzki
 215. dr hab. Beata Kowalska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 216. dr hab. Agata Firlej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 217. dr Hannah Wadle, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 218. dr hab. Aleksandra Wagner,  Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński,
 219. dr Agata Adamiecka-Sitek, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
 220. dr Michał Krawczak, Instytut Teatru i Sztuki Mediów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 221. mgr Małgorzata Kowalska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 222. mgr Urszula Wilk, Szkoła Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski
 223. dr Ewa Jastrzębska, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa
 224. dr Rafał Czekaj, Instytut Filozofii, , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 225. dr hab. Małgorzata Jacyno, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 226. dr Bohdan Widła
 227. dr Maciej Juzaszek, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
 228. dr Robert Maślak, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski
 229. mgr Piotr Sterczewski, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński
 230. mgr Filip Chudy, Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski
 231. dr Monika Kwaśniewska-Mikuła, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 232. mgr Katarzyna Słaby, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 233. mgr Beata Kustra, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 234. prof. Antoni Ziemba, Uniwersytet Warszawski, Muzeum Narodowe w Warszawie
 235. Mgr Anna Ratecka, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 236. dr hab. Paweł Leszkowicz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 237. dr hab. Tomasz Kitliński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 238. mgr Zuzanna Berendt, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 239. dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego, Polska Akademia Nauk, Poznań
 240. dr hab. Monika Krzyżanowska, Katedra Biologii Człowieka, Uniwersytet Wrocławski
 241. dr Marta Bukowiecka, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk
 242. dr Tomasz Załuski, Instytut Kultury Współczesnej UŁ
 243. dr hab. Tomasz R. Wiśniewski, Zakład Historii Filozofii Nowożytnej, Instytut Filozofii UW
 244. dr inż. Karolina Chreptowicz, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
 245. dr Piotr Cichocki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 246. dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 247. mgr Hanna Bytniewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 248. dr Barbara Brzezicka, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Gdański
 249. dr hab. Maciej Gdula, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 250. dr Agata Bochyńska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Nowojorski, Nowy Jork, USA
 251. dr Marta Kindler, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
 252. dr Wanda Świątkowska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 253. mgr Monika Czuchra, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski
 254. dr Paulina Legutko-Kobus, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 255. dr Agnieszka Ziętek, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 256. dr Małgorzata Reda, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 257. dr hab. Janusz Reichel, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 258. dr hab. Mikołaj Pawlak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
 259. dr Agata Rudnicka, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 260. dr Alicja Piotrowska, Centrum Innowacji Społecznych, Uniwersytet Łódzki
 261. mgr Anna Gnot, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Opolski, Ústav pro českou literaturu AV ČR
 262. dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ i Centrum Innowacji Społecznych, Uniwersytet Łódzki
 263. mgr Ewa Skoczylas, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 264. prof. dr hab. Wojciech Dudzik, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 265. dr hab. Iwona Kurz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 266. dr Eliza Kącka, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 267. dr Krzysztof Hoffmann, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 268. dr hab. Anna Orczewska, Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 269. Uniwersytet Śląski
 270. dr Mikołaj Ratajczak, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, “Praktyka Teoretyczna”
 271. dr hab. Damian Gruszka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
 272. mgr Sara Herczyńska, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 273. dr Gabriela Maria Gańczarczyk, Katedra literární kultury a slavistiky, Univerzita Pardubice
 274. dr hab. Katarzyna Prot-Klinger, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 275. mgr Marlena Rycombel, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 276. mgr Jan Szpilka, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 277. mgr Marcin Gołąb, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 278. dr Karolina Ćwiek-Rogalska, Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk
 279. dr Michał Rogalski
 280. mgr Matylda Małecka, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 281. dr hab. Marcin Napiórkowski, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 282. mgr Monika Borys, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 283. mgr Mikołaj Łątkowski, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 284. dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego
 285. dr Konrad Wojnowski, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 286. prof. dr hab. Piotr Jonczyk, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
 287. mgr Marek Golonka, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 288. dr hab. Agata Chałupnik, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 289. dr Piotr Kubiński, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 290. dr Marta Rakoczy, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 291. mgr Magdalena Staroszczyk, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 292. dr hab. Elżbieta Kraszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
 293. dr Justyna Rynkiewicz, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 294. mgr Aleksander Kmak, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 295. prof. dr hab. Jan Gutowicz, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 296. dr hab. Alina Urbisz, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice
 297. prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, Katedra Zoologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
 298. prof. dr hab. Beata Gabryś, Katedra Botaniki i Ekologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
 299. mgr Zuzanna Kann-Skorupska, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 300. mgr Patrycja Pichnicka, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 301. dr hab. Edward Wojtaszek, prof. AT, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 302. dr Agnieszka Sobol, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 303. dr  hab. Wacław Forajter, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 304. dr hab. Wojciech Śmieja, INOLP Uniwersytet Śląski
 305. dr hab. Magdalena Piekara, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 306. dr Karolina Pospiszil, Katedra Literatury Porównawczej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 307. dr Wojciech Hofmański, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 308. dr hab., prof. ucz. Michał Kuziak, Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski
 309. dr hab. Bernadetta Darska, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 310. dr Rafał Majka, Wydział Społecznych Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 311. Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska, Uniwersytet w Białymstoku
 312. dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 313. dr Monika Ładoń, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 314. dr hab. Paweł Bukowiec, Uniwersytet Jagielloński
 315. dr hab. Tomasz Kaliściak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 316. mgr Anna Treska-Siwoń, Wydział Społecznych Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 317. dr hab. Filip Ilkowski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 318. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski; Centre de civilisation polonaise Paris-Sorbonne
 319. dr hab. Błażej Warkocki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 320. dr hab. Agnieszka Babczyńska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 321. dr hab. Michał Kłosiński, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 322. dr hab. Jan Potkański, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 323. dr Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 324. mgr Marlena Nikody, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 325. mgr Michał Maleszka, pracownik administracyjny, Uniwersytet Jagielloński, ZZ Inicjatywa Pracownicza przy UJ
 326. dr Maciej Grodzicki, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, ZZ Inicjatywa Pracownicza przy UJ
 327. dr Karina Jarzyńska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 328. mgr Małgorzata Zielińska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 329. dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 330. dr Maria Kobielska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 331. dr hab. Anna Nacher, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 332. dr Magdalena Kuleta-Hulboj, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 333. drof. dr hab. Małgorzata D. Gaj, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski,
 334. dr hab. Joanna Wowrzeczka, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Śląski
 335. dr Jakub Czernik, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 336. dr Hanna Tomaszewska-Pękała, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 337. dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
 338. dr Marta Wiatr, Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 339. dr Oskar Szwabowski, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński
 340. dr Andrzej Serafin, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 341. mgr Sławomir Konkol, Instytut Neofilologii, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 342. dr hab. Izabela Trzcińska, Wydział Humanistyczny AGH
 343. dr hab. Anna Kałuża, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
 344. dr Michał Apollo, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 345. dr Katarzyna Szopa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 346. dr hab. Maria Szmeja Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie,
 347. dr hab. prof. nadzw. UŁ, Małgorzata Burchard-Dziubińska, Uniwersytet Łódzki,
 348. dr Małgorzata Anna Maciejewska, Instytut Filozofii UW, Podyplomowe Gender Studies IBL, Polska Akademia Nauk
 349. dr hab. Dariusz Wojakowski, Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie
 350. dr Agnieszka Legut, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 351. dr Dominik Porczyński, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski
 352. dr Karolina Kolenda, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 353. dr Agnieszka Kotwasińska, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
 354. mgr Dominika Pieczka, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska
 355. dr hab., prof. APS Danuta Uryga, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 356. dr Krystyna Mazur, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
 357. dr hab. prof. UWr Dorota Majka-Rostek, Uniwersytet Wrocławski
 358. dr Magdalena Gawin, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 359. dr Karolina Cynk, Uniwersytet Rzeszowski
 360. dr hab. Rafał Matyja, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 361. dr hab. Beata Przymuszała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 362. dr. hab. Ewa Kobylinska-Dehe,Prof. IFiS PAN i IPU Berlin
 363. dr Joanna Wawrzyniak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 364. mgr Marcin Loch, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 365. dr hab. Andrzej Zawadzki, Wydział Polonistyki, MISH Uniwersytet Jagielloński
 366. dr Paulina Bojarska, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
 367. dr Jakub Muchowski, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński
 368. dr Małgorzata Durska, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
 369. dr hab. Izabella Franiel, Uniwersytet Śląski
 370. dr inż. Wojciech Zbaraszewski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 371. dr Adam Pisarek, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 372. dr hab. Piotr Bogalecki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 373. dr Dorota Sosnowska, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 374. dr Barbara Markowska, Instytut Socjologii, Collegium Civitas
 375. dr Anna Chromik, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 376. dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
 377. dr Tomasz Wyszomirski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 378. dr Anna Marchewka, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 379. dr Marta Łukowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
 380. dr hab. Paulina Sosnowska, Uniwersytet Warszawski
 381. dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 382. mgr Agata Patalas, Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
 383. dr Zofia Dworakowska, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 384. mgr Łukasz Łoziński, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
 385. dr hab. Andrzej Leder, prof. IFiS PAN, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 386. mgr  Halina Gąsiorowska, Katedra Kulturoznawstwa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 387. mgr Olga Purchla, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
 388. dr Łukasz Białkowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 389. mgr Ewelina Pytel, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 390. mgr Zofia Ziemann, Centrum Badań Przekładoznawczych, Uniwersytet Jagielloński
 391. dr Magdalena Pytlak, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński
 392. mgr Anna Baranowa, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński
 393. dr Monika Paradowska, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
 394. prof. dr hab. Andrea Folkierska, Uniwersytet Warszawski
 395. mgr Jakub Papuczys, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 396. dr hab. Agnieszka Graff, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
 397. dr Anna Łosiak, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
 398. dr hab. Marcin Brocki, Uniwersytet Jagielloński
 399. mgr Małgorzata Roeske, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
 400. dr hab. Aleksander Wójtowicz, Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie
 401. dr hab. Dariusz Pieńkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 402. dr Marta Olesik, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk
 403. dr Mikołaj Golubiewski, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski
 404. dr Agata Stasik, Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Akademia Leona Koźmińskiego
 405. mgr inż. Jakub Boreczek, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
 406. dr Przemysław Strożek, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk, Zbiory Specjalne
 407. M.Sc. Tomasz Niwiński, Institut für Werkstoffkunde / Materialprüfanstalt, Technische Universität Darmstadt
 408. mgr Natalia Judzińska, Instytut Slawistyki PAN
 409. mgr inż. Mateusz Kęsy, Instutut Zoologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 410. dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 411. mgr Martyna Miernecka, Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 412. prof. dr hab. Andrzej Mencwel (emeritus)
 413. dr hab Bolesław Rok, prof. ALK, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego
 414. dr hab Andrzej W. Nowak, prof. UAM., Zakład Filozofii Nauki, Instytut Filozofii UAM
 415. dr Mateusz Falkowski, Instytut Kultury, Wydział Zarządzania, UJ
 416. dr hab. Anna Filipowicz (Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański)j
 417. dr Maciej Sosnowski, IFiS PAN
 418. dr hab. Piotr Rzymski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 419. dr hab. Barbara Poniedziałek (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 420. mgr Monika Woźniak, Instytut Filozofii UW
 421. dr hab. Jan Chwedeńczuk, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 422. mgr Ewa Pasternak-Kapera, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki
 423. prof nadzw. dr hab. Jerzy Gaul, Archiwum Główe Akt Dawnych w Warszawie
 424. dr Jarosław Wróblewski, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
 425. dr Adela Kobelska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 426. mgr Henryk Porwisiak, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 427. dr Adam Gendźwiłł, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
 428. dr Beata Abdallah – Krzepkowska Instytytut Języka Angielskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
 429. mgr Klaudia Pawlikiewicz, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
 430. dr Michał Wolski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski
 431. mgr Wojciech Hardy, DELab UW oraz Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
 432. mgr Jakub Dziewit, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 433. mgr Paweł Chyc, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 434. dr Dominika Czakon, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
 435. dr hab. Stanisław Czachorowski, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie.
 436. mgr Adrian Mróz, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 437. mgr Dorota Tomaszewska, Instytut Filozofii UJ
 438. dr Aleksandra Herman, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 439. mgr Maciej Skowera, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski oraz Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie
 440. dr Anna Anzulewicz, Wydział Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 441. mgr Maciej Mętrak, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
 442. dr Jacek Małczyński, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
 443. dr Elżbieta Kaczmarska, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski
 444. mgr Julia Harasimowicz, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
 445. dr Michał Czepkiewicz, Uniwersytet Islandzki
 446. mgr Aneta Kozioł, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 447. dr Jan Zaucha, Uniwersytet Techniczny w Monachium
 448. mgr Marta Michalska, Instytut Historyczny, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 449. mgr Piotr Sadzik, Instytut Literatury Polskiej UW
 450. dr Magdalena Kozłowska, Instytut Historyczny UW
 451. dr Adam Rogoda, SGH
 452. dr hab. Justyna Włodarczyk, Zakład Literatury Amerykańskiej, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski
 453. dr Dariusz Liszewski, IF UWM
 454. prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, Instytut Orientalistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński
 455. mgr Katarzyna Misiewicz-Karpińska, Katedra Italianistyki, Uniwersytet Warszawski
 456. mgr Joanna Sieracka, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
 457. dr hab. Marcin Filipowicz. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski
 458. m.sc. Jan Winkowski, UIL OTS, Universiteit Utrecht
 459. mgr inż. Damian Wanta, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
 460. mgr Natalia Kamińska, Wydział Polonistyki UW, Archiwum Kobiet, IBL PAN
 461. dr hab. Paweł Mościcki, Instytut Badań Literackich PAN
 462. dr Michał Pospiszyl, Instytut Studiów Politycznych PAN
 463. mgr Honorata Sroka, Archiwum Kobiet Instytut Badań Literackich PAN
 464. mgr Marcin Skupiński. Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski
 465. dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
 466. dr Julia Kubisa Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski
 467. mgr Agata Koprowicz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 468. mgr Angelika Kosieradzka, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
 469. Magdalena Małecka, University of Helsinki, Philosophy Department
 470. dr Karolina Staniaszek, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 471. Inga Kuźma, IEiAK UŁ i CEIN Uniwersytet Łódzki
 472. dr Jan Borowicz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 473. dr Maciej Tarkowski, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
 474. dr Natalia Królikowska-Jedlińska, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 475. dr hab. Lech M. Nijakowski, prof. ucz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 476. prof. dr hab. Ewa Damek, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
 477. dr Sławomir Kuźnicki (Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Opolski)
 478. dr hab. Paweł Piszczatowski, Instytut Germanistyki UW
 479. mgr Magdalena Mazik, Wydział Polonistyki UJ / Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
 480. prof. dr hab. Małgorzata Witeska, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 481. dr inż. arch. Magdalena Baborska-Narożny, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
 482. mgr Justyna Struzik Instytut Socjologii UJ
 483. dr Lidia Klein, UNCC School of Architecture
 484. dr Joanna Malita-Król, Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński
 485. dr Janusz Jabłonowski, Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 486. mgr Piotr Zdybel; Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 487. dr Monika Arasimowicz-Andres, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
 488. dr Radosław Tyrała, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza
 489. dr Mariusz Gradowski, Instytut Muzykologii, Wydział Historyczny, UW
 490. dr Magdalena Lisińska, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
 491. dr Małgorzata Lebda, Instytut Nauk o Informacji UP w Krakowie
 492. lek. Ewa Czunko, asystent, Collegium Medium English Division
 493. dr hab. inż. Rafał Stasik, Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 494. dr Karolina Breguła, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie
 495. dr hab. Jan Suffczyński, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 496. Ewa Zielińska, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski
 497. mgr Michał Włodarczyk, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 498. dr inż. Jerzy Kuta, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
 499. dr hab. Katarzyna Grabowska, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 500. dr hab. Piotr Sułkowski, prof. UW, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 501. dr hab. Mirosław Piróg, Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląskiski
 502. prof. dr hab. Krzysztof Haman, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki. Uniwersytet Warszawski
 503. mgr Bartosz Wójcik, ISP PAN (czł. koresp. PAN)
 504. dr Małgorzata Pink (Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 505. dr Natalia Jarska, Instytut Historii PAN
 506. dr Jakub Szymanik, Institute for Logic, Language, and Computation, University of Amsterdam
 507. dr Edyta Gawron, Instytut Judaistyki, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński
 508. dr Sylwia Bedyńska, SWPS UNIWERSYTET Humanistycznospołeczny
 509. dr Karolina Łukasik, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 510. dr Tomasz Miller, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński
 511. mgr Piotr Fortuna, IBL PAN
 512. dr Damian S. Pyrkosz (Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski)
 513. dr n. społ. Karolina Małek, Zakład Psychologii Wychowawczej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 514. dr hab. Sławomir Wacewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 515. dr Beata Anna Polak, Ośrodek uniwersytecki „Pracownia Pytań Granicznych UAM w Poznaniu
 516. prof. dr hab. Tomasz Polak, Pracownia Pytań Granicznych, UAM
 517. mgr, Michał Tomasz Godziszewski, Instytut Filozofii UW; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 518. dr Maria Makaruk, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW
 519. dr Grzegorz Łach, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 520. prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Gdański oraz Instytut Kaszubski
 521. dr hab Dagmara K Zuzek Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Zaklad Ekonomii i Polityki Gospodarczej
 522. dr hab. Barbara Piętka, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 523. dr hab.Marzena Lamparska , Wydział Nauk oZiemi, Uniwersytet Śląski
 524. mgr Weronika Janeczko, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
 525. dr Agata Wdowik, Uniwersytet Warszawski
 526. dr inż. Arch. Bartosz Felski, Sopocka Szkoła Wyższa, Wydzial architektury
 527. mgr Kosma Kołodziej CM UMK
 528. prof. dr hab. Hanna Kmita, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 529. dr Tatiana Odzijewicz, Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 530. dr Tatiana Odzijewicz, Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 531. dr Tatiana Odzijewicz, Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 532. dr Patryk Szaj
 533. mgr inż. Krzysztof Mik, Centrum Badawcze Konwersja Energii i Źródła Odnawialne, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 534. dr Aleksander Zbrzezny, Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki ASP w Warszawie
 535. dr Helena Markowska-Fulara (Instytut Literatury Polskiej)
 536. dr Andrzej Tarłowski, Wydział Psychologii, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 537. dr inż. Małgorzata Zięba, Katedra Zarządzania, Politechnika Gdańska
 538. dr inż. Małgorzata Zięba, Katedra Zarządzania, Politechnika Gdańska
 539. dr Krystyna Mogilnicka
 540. dr Łukasz Moll, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
 541. lek. Anita Jabłonowska-Kosek, specjalista dermatolog-wenerolog, AB Medical, Olsztyn
 542. dr Katarzyna Iwinska, Collegium Civitas
 543. dr Jakub Bielak, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 544. mgr Natalia Gretzyngier, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 545. dr Aleksandra Kardaś, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Nauka o klimacie
 546. dr Marcin Jarząbek (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 547. dr Anna Romanowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
 548. mgr Piotr Bartkiewicz, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 549. dr inż. Dominika Ziółkowska, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 550. dr Maja Lisowska, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 551. dr hab. prof.APS Helena Grzegołowska-Klarkowska Zakład Psychologii Osobowości (kierownik) Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademia Pedagogiki Specalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
 552. dr Joanna Jędrzejewska-Szmek, Instytut Nenckiego
 553. mgr Katarzyna Kruszyńska, Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 554. mgr Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Ogród Botaniczny, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
 555. mgr Katarzyna Karpińska, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW
 556. dr Tadeusz Nowak, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 557. dr hab. Krzysztof Łapiński, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 558. mgr Alicja Zapolnik-Plachetka, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 559. mgr Karolina Finc, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 560. dr Joanna Pilarczyk, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
 561. mgr Jagna Lewandowska, Wydział Artes Liberales UW
 562. dr inż. Andrzej Szymon Borkowski, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
 563. dr Magdalena Markowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 564. mgr Michal Rozenberg, ISZiP UW
 565. dr Marta Strumińska-Kutra, Katedra Nauk Społecznych, ALK
 566. dr Włodzimierz Cieciura, Zakład Sinologii, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 567. dr Seweryn Rudnicki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 568. dr Ewa Paśnik-Tułowiecka, Zakład Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW
 569. dr hab. Eva Zamojska, WSE UAM w Poznaniu
 570. dr Małgorzata Religa, Zakład Sinologii Wydział Orientalistyczny UW
 571. dr Katarzyna Hamer, Instytut Psychologii PAN, Warszawa
 572. dr Michał Pałasz, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
 573. dr Aleksandra Toborowicz, Wydział Grafiki, ASP Kraków
 574. mgr Artur Kawa, Rzeszowski Inkubator Kultury
 575. dr hab. Michał Jandura, Wydział Grafiki, ASP w Krakowie
 576. dr hab. Adam Lipszyc, IFiS PAN
 577. dr Weronika Kałwak, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
 578. dr n. med. Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień, Wydział Psychologii, Uniwersytet SWPS
 579. dr Agnieszka Grodzińska, Wydział Malarstwa i Nowych Mediôw, Akademia Sztuki w Szczecinie
 580. dr Piotr Stańczyk, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 581. dr Adrian Wójcik, Katedra Psychologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 582. dr inż. Piotr Dziekan, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 583. dr Patrycja Austin, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Rzeszowski
 584. dr Jacek Jasiński, University of Louisville, Louisville, KY, USA
 585. dr inż. arch. Bartosz Felski, Sopocka Szkoła Wyższa, Wydział Architektury
 586. dr hab. Agata Skórzyńska, Instytut Kulturoznawstwa UAM
 587. mgr Robert Reisigova-Kielawski, SPNJO, Uniwersytet Wrocławski
 588. mgr Marta Tymińska, starsza wykładowczyni na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pracownia Humanistyki 2.0
 589. dr Agata Trzcińska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 590. dr Artur Modliński, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 591. dr hab. Wojciech Michera Instytut Kultury Polskiej UW
 592. dr Tomasz Wysłobocki, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
 593. dr hab. Marcin Miłkowski, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 594. dr inż. Jakub Gawron (Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 595. dr Monika Grabowska, IFR, UWr
 596. dr Łukasz Smuga, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski
 597. dr Davide Artico, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 598. dr hab.Marta Smagacz-Poziemska, prof.UJ, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 599. mgr Małghorzata Gałuszewska SPNJO Uniwersytet Wrocławski
 600. dr hab. Grzegorz Góralski, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 601. dr Kaja Rola, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 602. dr Ewa Majewska Uniwersytet Warszawski
 603. dr hab. Justyna Łukaszewicz, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, UWr
 604. dr Marek Pawlak, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
 605. mgr inż. Zofia Trębaczewska – Smutek Ogród Botaniczny UMCS Lublin; prac. emerytowany
 606. dr hab. Aleksandra Banot, Katedra Polonistyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 607. dr Alek Rachwald, Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa
 608. dr Katarzyna Lisowska, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
 609. prof. dr hab. Beata Baczyńska, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 610. mgr Anna Wnuk, Uniwersytet Warszawski
 611. dr Karolina Ziembowicz, Instytut Psychologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 612. mgr Jarosław Woźniak, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
 613. dr Marcin Jakubowski, Instytut Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka, Greifswald, Niemcy
 614. dr inż. arch. Artur Kwaśniewski (Zakład Kształtowania Środowiska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej)
 615. dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz, Katedra Komunikacji Wizualnej, Wydział Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 616. dra Justyna Figas-Skrzypulec
 617. dr Urszula Lisowska, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski
 618. dr hab. prof ASP Bogna Burska, Katedra Intermediów, Wydział Rzeźby i Intermediów, ASP Gdańsk
 619. dr Tomasz Wajman, IMP PŁ
 620. dr Jadwiga Cook, Wydział Filologiczny, UWr
 621. prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 622. mgr Michał Mróz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 623. Tadeusz Wojtaszek, Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. Prof. Juliana Aleksandrowicza
 624. mgr Nina Łazarczyk-Bilal, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 625. dr Alina Tomaszewska-Szewczyk, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych, UMK
 626. prof. dr hab. Zygmunt Klusek, IO PAN , Sopot
 627. dr hab. Beata Kubiak jHo-Chi, prof. ucz., Katedra Japonisttki WO UW
 628. dr Anna Mach, Wydział Psychologii – Centrum Pomocy Psychologicznej UW
 629. dr Dobrosława Bartoszek-Bober, Dział Nauki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 630. dr Małgorzata Kułakowska, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
 631. dr Dorota Chmielewska Łuczak (Instytut Psychologii UWr)
 632. PhD in Economics, Tomasz Woźniak, Department of Economics, The University of Melbourne
 633. Aleksandra Przegalinska, PhD Akademia Leona Kozminskiego
 634. dr Magdalena Wichrowska, Katedra Przemysłów Kreatywnych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 635. dr hab. Justyna Ziarkowska, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
 636. dr Agata Draus-Kłobucka, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
 637. prof. dr hab. Monika Kostera, Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński
 638. dr hab. Maksymilian Drozdowicz
 639. dr inż. Andrzej Augusiak, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska
 640. dr Andrzej Tarłowski, Wydział Psychologii, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 641. prof. zw. dr hab. Przemysław Czapliński; Instytut Filologii Polskiej UAM Poznań
 642. dr hab. Katarzyna Zielińska, Instytut Socjologii UJ
 643. dr Michał Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański
 644. mgr Paweł Stroiński, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 645. mgr Julianna Skarżyńska, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski 
 646. dr Ewa Wideł Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 647. dr Olga Nowaczyk, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
 648. dr Monika Żółkoś Uniwersytet Gdański
 649. dr Rafał R. Suszek, Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 650. dr Daniel Słapek, Uniwersytet Wrocławski
 651. dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska, USWPS
 652. Michał Jaśkiewicz Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański
 653. dr Adam Erechemla WSHP
 654. dr Kaja Gostkowska, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski
 655. dr Joanna Jakubowska, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
 656. dr Szymon Makuła Zakład Logiki i Metodologii UŚ
 657. mgr Kaja Rożdżyńska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 658. dr Ewa Radzikowska-Cieciura, CBMiM PAN
 659. dr hab. Mariusz E. Sokołowicz, prof. UŁ, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 660. dr Elżebieta Antczak, Katedra Ekonometrii Przestrzennej UŁ
 661. dr Aleksandra Bilewicz, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 662. dr Marta Songin-Mokrzan, IEiAK UŁ
 663. dr hab. Magdalena Załęczna, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 664. mgr Anna Mik, Wydział „Artes Liberales”
 665. mgr inż. Maria Baczewska, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
 666. dr Agnieszka Sosnowska, Instytut Kultury Polskiej UW
 667. dr Dorota Sikora-Fernandez, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Uniwersytet Łódzki
 668. dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, UŁ 
 669. dr hab. Leszek Kucharski, Katedra Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki
 670. dr Anna Modrak-Wójcik, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 671. mgr Marcin Stachowicz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 672. dr Jakub Jędrak, Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk
 673. dr n. med.Tomasz Stępień/Instytut Psychiatrii i Neurologii
 674. mgr Daniel Kwiatkowski, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
 675. dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka, Instytut Anglistyki UW
 676. dr Joanna Mroczkowska, University of Louisville, Department of Pediatrics Hematology, Oncology and Stem Cell Transplantation
 677. dr hab. Rafał Matera, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki
 678. dr hab. Paulina Matera, Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów, WSMiP, Uniwersytet Łódzki
 679. dr inż. Tatiana Swoczyna, Katedra Ochrony Środowiska, Wydz. Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie
 680. dr hab. Adam Dyrda, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
 681. dr inż. Michał Białek, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 682. dr Joanna Katarzyna Puchalska, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
 683. dr Anna Kuznik, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski
 684. mgr inż. arch. Adrian Krężlik, wykładowca School of Form, Uniwersytet SWPS; adiunkt Kunsthochschule Weißensee Berlin, doktorant Wydział Architektury, Universidade do Porto; 
 685. dr Zofia Prokop, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 686. dr hab. Maciej Malicki, prof. SGH, Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej, Szkoła Główna Handlowa
 687. dr hab. Anna Ochab-Marcinek, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 688. Prof. Bożena Ryszawska, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 689. dr inż. Tomasz Szymborski, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 690. adiunkt, Tomasz Rzepecki, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
 691. prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii UW
 692. dr Anna Maria Łabęcka, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 693. dr Grzegorz Tończyk, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki
 694. prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak, IFRiU/WN/UAM
 695. prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski
 696. dr Mateusz Płóciennik, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska/Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii/Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 697. dr Krzysztof Jachymski, Forschungszentrum Jülich
 698. prof. dr hab. Michał Grabowski, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 699. dr Maria J. Golab, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
 700. dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
 701. dr Piotr Dąbrowski, Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF, Kraków
 702. dr Helena Chmielewska-Szlajfer, Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Akademia Leona Koźmińskiego
 703. dr Michał Pręgowski, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
 704. dr hab. inż. Marcin Kadej, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 705. dr inż. Dariusz Świerk, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 706. dr Dariusz Kubiak (Katedra Mikrobiologii i Mykologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 707. mgr Aleksandra Łuczak, Katedra Ochrony Zabytków, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 708. dr Dorota Jutrzenka-Supryn, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 709. prof. dr hab. Elżbieta Skibińska, Uniwersytet Wrocławski
 710. dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska, Instytut Ameryk i Europy, Uniwersytet Warszawski
 711. dr hab. prof. UAM Władysław Polcyn, Wydział Biologii, Uniwersytet Adamia Mickiewicza
 712. prof. dr hab. Elżbieta Skibińska, Uniwersytet Wrocławski
 713. dr hab. n. med Joanna Didkowska, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
 714. mgr Zuzanna Pestka, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
 715. dr Agnieszka Rzeńca, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 716. dr Piotr Kowzan, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 717. dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 718. Magdalena Pecul-Kudelska, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 719. mgr Marta Maj, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
 720. dr Michał Stefański, Fundacja Oficyna 21
 721. dr Alicja Bonk, IGiPZ, PAN
 722. prof. dr hab. Ludomir Newelski, Instytut Matematyczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Wrocławski
 723. dr Justyna Jarczak, Uniwersytet Łódzki
 724. dr Kasia Piwosz, Morski Instytut Rybacki-PIB
 725. dr Aline Viviand, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
 726. prof. zw. dr hab. Dariusz Tarnawski, lnstytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 727. David Monzó, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski
 728. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 729. dr Maciej Rosiński, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski
 730. mgr Eliza Kondzior, Instytut Biologii Ssaków PAN
 731. dr hab. inż. Jan Urban, Instytut Ochrony przyrody PAN, Kraków
 732. mgr inż. Andrzej Świąder, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 733. mgr Agata Malinowska, Laboratorium Spektrometrii Mas, IBB PAN
 734. dr Anna Pochmara, Instytut Anglistyki
 735. dr hab. Jolanta Dygul, Wydział Neofilologii UW
 736. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP
 737. prof. dr hab. Zbigniew J. Jurek; Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 738. mgr Mariusz Boćkowski, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 739. dr Łukasz Wojtyla, Zakład Fizjologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 740. dr Barbara Stępień, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Drezno
 741. dr inż. Lech Buchholz, Świętokrzyski PN – Dział Monitoringu, Badań i Analiz
 742. dr Małgorzata Orlewicz-Musiał, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków
 743. dr Agnieszka Olszańska, Instytut Ochrony Przyrody PAN
 744. dr Tomasz Włodarczyk, Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
 745. dr Michał Myck, Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA
 746. dr Szymon Drobniak, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 747. prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 748. mgr Kamil Frankiewicz, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 749. dr hab. Halina Galera, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 750. prof. dr hab. Krzysztof Spalik, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 751. dr Katarzyna Roeske, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Stosowanej
 752. dr Krzysztof Deoniziak, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
 753. dr hab. Mariola Bieńko, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych WSNSiR, UW
 754. dr hab. Jacek Zienkiewicz, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
 755. mgr Maciej Karolak, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 756. prof.dr hab.Małgorzata Stpiczyńska, Ogród Botaniczny, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 757. prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Historii i Archiwistyki, Katedra Historii Najnowszej
 758. dr Renata Godlewska, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 759. prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa
 760. mgr/kustosz, Iza Wyszomirska, Wydział Biologii UW/Biblioteka
 761. Ph.D.student, LI GUIXIANG, Department of Plant Ecology and Environmental Conservation, Faculty of Biology, University of Warsaw
 762. dr hab. Piotr Bębas, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 763. dr Jakub Zasina, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 764. dr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska, Instytut Politologii, Katedra Doktryn Politycznych i Edukacji Obywatelskiej, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 765. prof. UE, dr hab., dr h.c. Anetta Zielińska, Instytut Zastosowań Matematyki, Katedra Logistyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 766. mgr Karolina Karpa, Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 767. mgr Małgorzata Kłosińska , absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ
 768. prof. Piotr Żenczykowski, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków
 769. dr hab. med. Andrzej Chamienia, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego WNOZ, Gdański Uniwersytet Medyczny
 770. dr n. wet. Maciej Grzybek; Zakład Parazytologii Tropikalnej, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny.
 771. mgr Mikołaj Gliński, Instytut Adama Mickiewicza
 772. mgr Marlena Wilczak, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski
 773. lek. Marcin Niedbała, Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 774. dr Joanna Kajzer-Bonk, Instytut Ochrony Przyrody PAN
 775. dr Bartosz Strzelczyk, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski
 776. dr Jan Zamojski, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 777. dr Kariona A. Grabińska (Yale University, School of Medicine)
 778. dr Maciej Dołęga, Instytut Matematyczny PAN
 779. dr inż. Anna Dettlaff, Politechnika Gdańska
 780. dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
 781. dr Agnieszka Haska, IFIS PAN
 782. dr Ewa Karmolińska-Jagodzik Zakład Pedagogicznych Problemów Młodzieży/Wydział Studiów Edukacyjnych/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 783. prof. dr.hab. Andrzej Kaczanowski Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (profesor emerytowany)
 784. mgr Marta Szurlej Instytut Biologii Ssaków PAN
 785. prof. em. dr hab. Edward Siński, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 786. dr Adrian Zwolicki, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
 787. dr Agnieszka Piotrowska-Nowak, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 788. mgr Marcin Rechciński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
 789. mgr Oskar Chmiel, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski
 790. mgr Aleksandra Łoboda, Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po)
 791. dr Agata Zysiak, ISS, Uniwersytet Warszawski
 792. mgr Katarzyna Jurzak, Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
 793. dr Anita Brzozowska, Uniwersytet Warszawski
 794. dr Marta Ples-Bęben, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
 795. dr Bianka Lewandowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
 796. dr Małgorzata Figiel, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 797. mgr Aleksandra Żurek-Huszcz, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 798. mgr Izabela Kozak, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 799. dr hab. Marta du Vall (Polska Sieć Kobiet Nauki)
 800. dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 801. dr hab. Magdalena Zawisławska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 802. dr Anna Studzińska, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Wydział Psychologii
 803. mgr Hanna Malinowska-Wikaryjczyk, Uniwersytet Gdański
 804. dr Agnieszka Brzozowska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 805. dr hab. Przemysław Tomalski, Wydział Psychologii UW
 806. dr hab. Dorota Rancew-Sikora, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 807. dr hab. Julita Wasilczuk, prof. Politechnika Gdańska
 808. dr Katarzyna Winiecka Uniwersytet w Białymstoku
 809. prof. Paweł Głowacki, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
 810. mgr Jakub Gałęziowski, Instytut Historyczny UW
 811. mgr Aleksandra Błaszczyk, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński
 812. dr Marta Migocka-Patrzałek, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 813. dr Barbara Pietrzak, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 814. dr Monika Piotrowska-Marchewa, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski
 815. dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 816. dr Anna Buncler, adiunkt, Katedra Hungarystyki, Wydział Neofilologii, organizator Dni Wegańskich na UW
 817. dr Marcin Kołakowski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Wydział Neofilologii UW
 818. mgr Marta Lenart, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 819. dr Anna Damięcka-Wójcik, Instytut Germanistyki, Wydział Neofilologii Uniwersytet Warszawski
 820. prof.dr hab. Ewa Kucharska- Stasiak, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
 821. mgr Agnieszka Gołębiowska, Instytut Muzykologii UW
 822. dr Michał Borczuch AST Kraków
 823. mgr Katarzyna Kołak-Danyi, Centrum „Polonicum” Wydział Polonistyki UW
 824. dr Michał Friedrich Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki UW
 825. dr hab. Marzena Chrobak, prof. UJ, Instytut Filologii Romańskiej UJ
 826. dr Agnieszka Szurek, Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 827. dr hab. Alicja Kacprzak, prof. UŁ, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Łódzki
 828. dr Anna Niepytalska-Osiecka, Instytut Języka Polskiego PAN
 829. dr hab. Ewa Kusideł, prof UŁ, Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego
 830. dr hab. Alina Molisak, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW
 831. dr Anna Rabczuk, Wydział Polonistyki, Centrum „POLONICUM”, Uniwersytet Warszawski
 832. dr hab., prof. UW Zofia Zaron, Wydział Polonistyki
 833. dr hab. prof. UJ Helena Duć-Fajfer, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński
 834. dr Zuzanna Augustyniak, Katedra Języków i Kultur Afryki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 835. prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 836. dr Agnieszka Konowska, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Łódzki
 837. dr Mykola Riabczuk, guest lecturer, SEW
 838. dr Iwona Kaliszewska, IEIAK, UW
 839. mgr Karolina Koprowska, Katedra Judaistyki, Uniwersytet Wrocławski
 840. mgr Beata Orłowska, Stacja Ornitologiczna, Uniwersytet Wrocławski
 841. dr hab. Olga Jauer-Niworowska, Instytut Polonistyki Stosowanej/ Wydział Polonistyki/ Uniwersytet Warszawski
 842. prof. dr hab. Aleksandra Ubertowska, Uniwersytet Gdański
 843. dr hab. Magdalena Ruta, Instytut Judaistyki UJ
 844. mgr Aleksandra Żdan, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwesytet Warszawski
 845. dr hab. Tomasz Łysak, IKSI UW
 846. dr inż. Urszula Kozłowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
 847. mgr Małgorzata Malinowska, Wydział Polonistyki, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
 848. prof. dr hab. Tomasz Wójcik Instytut Literatury Polskiej UW
 849. prof. dr hab Andrea Folkierska Uniwersytet Warszawski
 850. dr Marta Siedlecka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
 851. prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, Instytut Polonistyki Stosowanej Wydział Polonistyki UW / Towarzystwo Kultury Języka
 852. mgr Aneta Judzińska, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 853. dr hab. Piotr Forecki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 854. mgr Anna Bobińska, Instytut Romanistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
 855. dr Marta Sobieszewska IFR Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 856. dr hab. Agnieszka Mikołajczuk, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 857. dr Katarzyna Olbińska, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki
 858. dr Joanna Mroczkowska, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk
 859. prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, Wydział Polonistyki UW
 860. mgr Tomasz Skóra, Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk
 861. mgr Magdalena Rozwadowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 862. prof. dr hab. Jan Kozłowski, Instytut Nauk o Środowisku UJ
 863. dr Mateusz Iskrzyński, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria
 864. dr Jan Wiślicki, Katedra Lingwistyki Formalnej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski
 865. mgr Alicja Kosim, Wydział Neofilologii, Instytut Anglistyki UW
 866. prof. dr hab. Wojciech Wiślicki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 867. mgr Agnieszka Rembiałkowska, Zakład Bałtystyki, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 868. dr Dorota Żelechowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 869. dr Andrzej Krzysztof Guzek, Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 870. prof. dr. hab Andrzej Kaczanowski, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (profesor emerytowany)
 871. mgr inż. Marcin Włodarski, Wydział Architektury PG, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego
 872. mgr Helena Wawrzeniuk, ASP w Warszawie
 873. mgr Witold Świątkowski, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 874. dr hab. Natalia Siudzińska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 875. dr inż. Anna Stępień, Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 876. mgr Paulina Potasińska, Centrum „Polonicum”, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 877. mgr Klaudia Łachacz, Wydział Polonistyki UW
 878. mgr Julia Herman-Iżycka, Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 879. dr Dominik Drzazga, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 880. mgr Anna Kuchta, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński
 881. dr Ewa Jabłońska, Wydział Biologii UW
 882. mgr inż. Marcin Włodarski, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
 883. dr Ludwika Włodek, Studium Europy Wschodniej, Orientalistyka, Uniwersytet Warszawski
 884. dr Paweł Pawlikowski, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Apel wsparli także:

 1. Edyta Bojanowska, studentka bohemistyki, ISZiP UW
 2. Maja Rup, studentka IF UW
 3. lic. Krzysztof Średziński, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 4. lic. Piotr Bednarek / Zakład Hydrologii IGIGP UJ
 5. Justyna Szklarczyk, studentka, Instytut Kutury Polskiej UW
 6. Rita Müller, studentka Instytut Kutury Polskiej UW
 7. Jan Hanuszewicz, student Instytut Kultury Polskiej, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
 8. Katarzyba Sinet, studentka, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
 9. Magda Wojciechowska, studentka Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
 10. lic., Antoni Rogala, Kulturoznawstwo, Uniwersytet SWPS
 11. Marta Berens
 12. Lic. Maksymilian Kuźmicz, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 13. Iga Lalek
 14. Alicja Kosok, studentka, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 15. Natalia Gretzyngier, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 16. Monika Pióro, studentka Instytut Filozofii UW
 17. Karolina Kaczorek, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 18. Paulina Niedziółka (studentka), ISNS
 19. Kama Wodyńska, Instytut Religioznawstwa, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
 20. Anna Hoss, Instytut Kultury Polskiej UW, Wydział Psychologii UW
 21. Michalina Szczęsna, studentka, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
 22. Ludmiła Kruszewska, absolwentka studiów licencjackich w Instytucie Kultury Polskiej
 23. Lena Osińska, studentka, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Amerykanistyka, Uniwersytet Warszawski
 24. Zuzanna Łuczak, studentka, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 25. Wiktoria Grochowska, studentka, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 26. Ewa Krężelewska, studentka, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński
 27. Jakub Zięterski, student WGiSR, Uniwersytet Warszawski
 28. Zuzanna Jusińska, studentka, MISH, Uniwersytet Warszawski
 29. Dominika Ryczywolska, studentka, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warsawski
 30. lic. Damian Marcin Sosnowski, student, Instytut Kultury Ppolskiej, Uniwersytet Warszawski
 31. Piotr Rozwalak, student, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 32. Katarzyna Suszczyńska, Uniwersytet Warszawski
 33. Joanna Okraska, studentka, Instytut Kultury Polskiej
 34. mgr Michał Świder, geograf i nauczyciel ZS nr 3 w Łukowie
 35. mgr Alicja Rogala, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego
 36. Łukasz Dudarski
 37. Aurelia Gugała, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski
 38. mgr Adrian Sztobry
 39. studentka II roku IKP UW Alicja Zadrożna
 40. Katarzyna Chamienia, studentka, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 41. Anna Leśniewska, studentka, Indywidualne Studia Międzyobszarowe, Uniwersytet Śląski
 42. Zofia Politowicz, Wydział Polonistyki
 43. Karolina Krawczuk Wydział Polonistyki UW
 44. Anna Pisula (studentka)
 45. Maja Śmiałowicz, studentka, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski
 46. Anna Cichocka, studentka Psychologii na UW
 47. Witold Ostrowski
 48. studentka, Wiktoria Głozak, Instytu Kultury Polskiej UW
 49. Katarzyna Kowalska, Wydział Polonistyki UW
 50. Joanna Rybak, Wydział Biologii

Tagi:

Data publikacji: 22-06-2019

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl