Nowy numer pisma „Widok” o protestach obrazów

Pod redakcją dr Katarzyny Bojarskiej i dr Magdy Szcześniak ukazał się nowy numer czasopisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” pt. Protest obrazów. Znaleźć w nim można artykuły pracowników, doktorantów, absolwentów i studentów IKP.

„Powszechnie uważa się raczej, że obrazy to przede wszystkim reprezentacje zjawisk społecznych i politycznych: narzędzia, które rejestrują rzeczywistość i ją komentują, podporządkowane jej i uzależnione od rzeczywistych wydarzeń, kwestii czy procesów. Patrząc na działanie i dynamikę ruchów społecznych, można zauważyć, że obrazy najczęściej traktowano jako dodatek do walki o zmianę, jej produkt uboczny i element niekonieczny. Tymczasem, jeśli przyjrzeć się dziś z bliska skutecznym ruchom społecznym, widać, że obrazy są istotnymi i efektywnymi aktorami politycznymi i społecznymi. Obrazy mogą kształtować pragnienia, skłaniać do działania, być elementem tożsamościowym spajającym grupę, gwarantować widzialność podmiotom wykluczonym z pola wizualnego – by wskazać zaledwie kilka sposobów, w jakie manifestują swoją moc. Szczególnie jednak w sytuacjach kryzysu – a za taką uznajemy obecny moment – obrazy zyskują siłę sprawczą, która pozwala im stanąć na czele zmiany społecznej i nadaje im rangę historiotwórczą. Właśnie dlatego, że obrazy są tak ważnym elementem życia współczesnego wszędzie na świecie (wymieniane i krążące pomimo granic terytorialnych i kulturowych), oczywiste wydaje się, że wprowadzenie zmiany społecznej wymaga aktywnego i świadomego wykorzystania mediów wizualnych. Jeśli jednak obrazy nie są pochodną rzeczywistości, ale jej ważną częścią, to znaczy, że zmiana rzeczywistości wymaga także zmiany sposobów obrazowania. Dopiero stwarzając nowe, niewykluczające, horyzontalne narzędzia komunikacji w polu wizualnym, możemy rozwinąć język protestu.” – piszą redaktorki wydania.

Strona czasopisma.

Tagi:

Data publikacji: 23-02-2018

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl