Nagrody Rektora UW dla pracownic i pracowników IKP

Przyznano Nagrody Rektora UW, w tym kilka dla pracownic i pracowników IKP.

W grupie pracowników administracji i obsługi otrzymali je p. Agnieszka Ducka i p. Krzysztof Pacuszka.

W grupie pracowników naukowych dwie nagrody II stopnia:

– Justyna Kowalska-Leder za książkę „Nie wiem, jak ich mam cenić”. Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów (Warszawa 2019), a także za kierowanie zespołowym projektem badawczym „Ślady Holocaustu w imaginarium kultury polskiej” (NPRH, 2013–2018), zwieńczonym książką zbiorową Ślady Holocaustu w imaginarium kultury polskiej, oraz rozwijanie dydaktyki w zakresie pamięci o Zagładzie;

– Małgorzata Litwinowicz-Droździel za książkę „Zmiana, której nie było”. Trzy próby czytania Reymonta (Warszawa 2019), a także za współkierowanie zespołowym projektem badawczym „Ekspozycje nowoczesności. Wystawy krajowe i tematyczne na ziemiach polskich w latach 1821–1929 roku a doświadczanie procesów modernizacyjnych” (NPRH, 2013–2018), zwieńczonym książką zbiorową Ekspozycje nowoczesności, oraz rozwijanie dydaktyki w dziedzinie oral studies i metodologii historii kultury;

oraz cztery nagrody III stopnia

– Roman Chymkowski za książkę Nietożsamości. Tillion, Fanon, Bourdieu, Derrida i dylematy dekolonizacji (Warszawa 2019) oraz wieloletnie prowadzenie serii książkowej „Pongo” publikującej prace studentów;

– Justyna Jaworska za książkę „Piękne widoki, panowie, stąd macie”. O kinie polskiego sockonsumpcjonizmu (Kraków 2019);

– Włodzimierz Pessel za książkę Czerwono-biali i Biało-Czerwoni. Dania, Polska, Północ – problemy sąsiedztwa kulturowego (Warszawa 2019) oraz za rozwijanie dydaktyki w zakresie studiów miejskich;

– Marta Rakoczy za książkę Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności (Warszawa 2018) oraz za rozwijanie dydaktyki w dziedzinie oral studies.

Gratulujemy!

Tagi:

Data publikacji: 11-11-2019

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl