Nagrody im. Jana Józefa Lipskiego dla absolwentek IKP

Julia Golachowska i Zofia Kujawska zostały dziś uhonorowane nagrodami im. Jana Józefa Lipskiego: odpowiednio I i II stopnia!

Pierwsza praca, pod tytułem Nowe praktyki pamięci na przykładzie kultu „żołnierzy wyklętych” napisana została pod kier. dr hab. Iwony Kurz, druga – Antysemityzm bez Żydów. Fantazmat Żyda w dobie „późnej polskości” – powstała pod kier. dr Romana Chymkowskiego.

Jak pisze Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, organizator konkursu, przyjmowane są do niego prace magisterskie „z obszaru humanistyki i nauk  społecznych dotyczące zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej patrona konkursu. Są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:

  • Historia i teoria literatury,
  • Wiedza o współczesnej kulturze,
  • Varsaviana,
  • Historia najnowsza,
  • Społeczeństwo i polityka. Dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.”

Laureatkom i promotorom serdecznie gratulujemy!

Tagi:

Data publikacji: 21-06-2018

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl