20 października 2015

mgr Marcin Gołąb

mgr Marcin Gołąb
sekretarz Zakładu

mgr Marcin Gołąb (1988) – kulturoznawca i historyk, doktorant w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Pracowni Studiów Miejskich IKP UW. Zajmuje się problematyką dziecka i dzieciństwa w ujęciu historycznym oraz we współczesnej kulturze polskiej. Interesuje się również tematyką studiów miejskich, varsavianistyką, a także kulturową recepcją współczesnych przemian medialnych i nowoczesnych technologii użytkowych.

Współprowadzi konwersatorium Dziedziniec główny UW po 1945 roku w działaniu i w doświadczeniu. Warsztat oraz prowadzi zajęcia z wiedzy o kulturze.

Od października 2015 r. pełni funkcję sekretarza Zakładu Historii Kultury. Jest redaktorem naukowego kwartalnika „mała kultura współczesna” (http://malakulturawspolczesna.org).

Opublikował teksty i artykuły:

  • Podejrzany gość z notesem, czyli Tyrmand knajpiany, w: Ceglane ciało, gorący oddech, red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W. Pessel, I. Piotrowski, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2015, s. 273-297
  • Plac zabaw w każdej wsi, trampolina przy każdym domu. Przyczynek do badań nad miejscem dziecka na współczesnej polskiej prowincji, „mała kultura współczesna” nr 4, 2015
  • Testament Stanisława Tarnowskiego, pisarza żup wielickich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” t. 59 (2011), z.3-4, s. 304-312.

Obecnie uczestniczy w pracach zespołu grantowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2014–2017 „Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura”.


Wybrane publikacje

Tagi:

Data publikacji: 20-10-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl