20 października 2015

mgr Małgorzata Szubartowska

mgr Małgorzata Szubartowska

mgr Małgorzata Szubartowska (1988) – doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW, absolwentka kulturoznawstwa i filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, nauczycielka i instruktorka teatralna zawodowo związana z dwoma warszawskimi liceami. Obecnie pisze doktorat na temat cyfrowej koloryzacji archiwaliów.

Zajmuje się popkulturą anglosaską od połowy XIX wieku do współczesności i przygląda się jej wpływom na europejską formację nowoczesności. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół praktyk językowych i wizualnych w zachodnich mediach masowych (głównie telewizji i Internecie), w szczególności związanych z konwencjami reprezentacji przeszłości oraz kulturotwórczą funkcją technologii. Znaczną część badań poświęca statusowi widza, a co za tym idzie – społecznemu i filozoficznemu wymiarowi percepcji.

Jest współzałożycielką i członkinią redakcji internetowego czasopisma naukowego „Aspekty”. Jej artykuły ukazywały się w monografiach z serii „Pongo” wydawanych przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumaczyła i współtłumaczyła wiele tekstów akademickich, m.in. artykuły Vivian Sobchack i Georges’a Banu, a także liczne teksty z zakresu semiotyki.


Wybrane publikacje

Tagi:

Data publikacji: 20-10-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl