03 sierpnia 2015

mgr Maja Dobiasz-Krysiak

majadobiasz@gmail.com
mgr Maja Dobiasz-Krysiak

mgr Maja Dobiasz-Krysiak (1986) – antropolożka i animatorka kultury, doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa IKP UW. W IKP prowadzi „Uczestnictwo w kulturze” i autorskie konwersatorium „Odstępcy. Zwrot ku działaniu w polskich naukach społecznych”. Na Studiach Podyplomowych Pedagogika Teatru prowadzi „Edukację w sztuce”. Od 2010 roku prowadziła „Warsztaty z Animacji Kultury” w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego UW. Współprowadziła laboratorium badawcze „Lokalne wymiary uczestnictwa w kulturze. Etnograficzne „Badania w działaniu” w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Badawczo zajmuje się ruchami społecznymi i przełomem demokratycznym w Polsce, edukacją alternatywną i nieformalną oraz teorią i praktyką badań w działaniu – łączeniem badań etnograficznych i animacji kultury. Od wielu lat zaangażowana w projekty badawcze i animacyjne min. na Południowym Mazowszu oraz na Dolnym Śląsku, których efektami były min. projekt Ślady obecności. Odcienie czerwieni, Galeria Sztuki Legnica 2013, czy wystawa Etnografia/ Animacja/ Sztuka, Muzeum Etnograficzne Kraków 2013.

Członkini etnograficznych grantów naukowych Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. ShortCut/Cięcie: prolog oraz Etnografia/ Animacja/ Sztuka (kier. dr Tomasz Rakowski), Legnica. Pamięć podzielonego miasta (kier. dr Zuzanna Grębecka) oraz Oddolne Tworzenie Kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze (kier. dr hab. Sławomir Sikora).

Autorka tekstów w czasopismach i publikacjach naukowych, autorka publikacji popularnonaukowej dla młodzieży Przybornik animatora kultury. Lokalne projekty twórcze, redaktorka publikacji i materiałów edukacyjnych z zakresu wielokulturowości i edukacji kulturalnej. Koordynatorka programów w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka monografii naukowej Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia. Mit, utopia, rzeczywistość (Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014) opartej na badaniach etnograficznych w kręgu polskiej antropozofii – neognostycznego ruchu społecznego, którego historii poświęcony był międzynarodowy projekt naukowy, którego efektem jest publikacja Aenigma. One hundred years of Anthroposophical Art przygotowana przez wydawnictwo Arbor Vitae i Muzeum umeni Olomouc (2015).

Przygotowuje pracę doktorską o przemianach polskiej edukacji alternatywnej po 1989 roku w ramach autorskiego grantu Preludium NCN „Edukacyjny przełom demokratyczny. Rozwój edukacyjnych ruchów społecznych w Polsce na przykładzie szkoły waldorfskiej.”


Wybrane publikacje

Tagi:

Data publikacji: 03-08-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl