20 października 2015

mgr Joanna Kocemba-Żebrowska

joannakocemba@gmail.com
mgr Joanna Kocemba-Żebrowska

mgr Joanna Kocemba-Żebrowska – absolwentka kulturoznawstwa i teatrologii Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Zespołu Specjalizacji Animacja Kultury i Zespołu Studiów Podyplomowych Pedagogika Teatru.

Współpracuje z Teatrem Węgajty, Stowarzyszeniem „Topografie”, portalem „Dla Kontrastu” i grupą badawczą „Humanistyka XXI wieku”. Publikowała m.in. w „Nowym Roczniku Teatralnym”, „Refleksjach”, „Kulturze współczesnej”, „Literaturze ludowej” i „Didaskaliach”.

Zainteresowania: teatr ku zmianie społecznej, teatr społecznie zaangażowany, teatr alternatywny i niezależny, ruch teatrów amatorskich, sztuka partycypacyjna, animacja kultury.

Wybrane publikacje:

  • Pastorałka. Pytanie o teatr i tradycje („Nowy Rocznik Teatralny” 2011, nr 1)
  • Jestem Pippi, mam odwagę zmieniać świat! („Nowy Rocznik Teatralny” 2012, nr 2)
  • Teatr jest zaangażowany społecznie („Nowy Rocznik Teatralny” 2014, nr 4)
  • Spektakl polskiej wsi („mała kultura współczesna” 2015, nr 4)
  • Relacja między wyborem estetycznym a politycznym w performansach metapolitycznych, politycznych i parapolitycznych („Refleksje” 2015,  nr 11)
  • Kultura zezwoleń wobec kultury dostępu. Między interesem publicznym a prywatnym („Kultura współczesna” 2016, nr 1)
  • Folklor we współczesnym polskim teatrze niezależnym („Literatura ludowa” 2016, nr 1)
  • Materialność spektaklu teatru w Internecie i teatru internetowego („Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego” 2016)

Wybrane publikacje

Tagi:

Data publikacji: 20-10-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl