05 października 2014

mgr Jan Borowicz

mgr Jan Borowicz

mgr Jan Borowicz – kulturoznawca i psycholog, doktorant w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW, członek Zespołu Badań Pamięci o Zagładzie. Jego zainteresowania badawcze obejmują psychoanalizę, studia nad Zagładą i pamięcią.

Opublikował książkę Nagość i mundur. Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy (Książka i Prasa, Warszawa 2015), publikował w tomach zbiorowych i w czasopismach: „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, „Dialog”, „Teksty Drugie”.

Realizuje projekt badawczy „Perwersje Holokaustowe. Pozycja polskiego świadka” (NCN, program PRELUDIUM) oraz jest członkiem zespołu badawczego „Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej” (NPRH) kierowanego przez dr Justynę Kowalską-Leder.


Wybrane publikacje

Nagość i mundur
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 10-12-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl