03 sierpnia 2015

mgr Clara Zgoła

mgr Clara Nina Zgoła  ̶ absolwentka Kolegium MISH UW, eseistka i kulturoznawczyni, członkini Pracowni Studiów Miejskich i Réseau de Jeunes Chercheurs en Histoire Culturelle de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III, badaczka stowarzyszona Ośrodka Kultury Francuskiej i Frankofońskiej UW. Doktoryzuje się w Centre de Recherches sur les Arts et le Langage Centre National de la Recherche Scientifique/École des Hautes Études en Sciences Sociales-Paris oraz w Zakładzie Antropologii Słowa Instytutu Kultury Polskiej UW. Główne obszary badawcze: kulturowe teorie literatury, gatunki intermedialne, hybrydowe, referencyjne, historia współczesnej kultury francuskiej, kulturowe studia miejskie, estetyka, twórczość kobiet w perspektywie badań nad płcią i postkolonializmem. Współorganizatorka blisko dziesięciu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w Polsce lub zagranicą. Autorka rozdziałów w recenzowanych monografiach, licznych artykułów przyjętych do druku lub opublikowane na łamach krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, m.in. ,,Tekstów Drugich” i ,,Philologie im Netz PhiN-Beiheft”, współredaktorka książek naukowych Foucault: źródła//ujściaCultures en marges. Prowadziła zajęcia z wiedzy o kulturze i słowa w kulturze, od 2015 roku współprowadzi w CRAL-u seminarium Research in the Arts.

Była wykonawcą w projekcie NPRH ,,Topo-grafie: miasto, mapa, literatura” pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Karpowicz (11H 13 0175 82, 2014-2017). Jest kierownikiem projektów indywidualnych NCN Etiuda (2017/24/T/HS2/00064, 2017-2018) „Paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich” – od drugiej poł. XX wieku do współczesności” i NCN Preludium (2015/19/N/HS2/03483, 2016-2018) „Literackie praktykowanie miasta”, a także współkierownikiem (z dr hab. Annick Louis) międzynarodowego projektu badawczego poświęconego archiwom – ,,Les écritures des archives” (2017-2018).

Stypendystka m.in. Prezydenta Miasta Poznania (2006), Rządu Francuskiego (2014), Zentrum für Interkulturelle Studien Mainz (2015), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016). Wykształcenie uzupełniające (stypendia, staże badawcze, międzynarodowe szkoły letnie, wybór): Université Sorbonne (2010), Université Libre de Bruxelles (2014), Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2015), Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine (2015), Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (2016), Université de Toulouse Jean Jaurès (2016), Uniwersytet Karola w Pradze (2017), Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (2017). Invited scholar University of California, Berkeley (French Department/Global Urban Humanities, 2017/2018).


Wybrane publikacje

Tagi:

Data publikacji: 03-08-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl