05 marca 2017

mgr Bozhena Taran

b.taran@student.uw.edu.pl
mgr Bozhena Taran

Bozhena Taran (1989) 

Kariera naukowa
2016-
Uniwersytet Warszawski – studia doktoranckie, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej

2014-2016
Uniwersytet Warszawski – studia magisterskie, Wydział Orientalistyczny, Studium Europy Wschodniej, specjalizacja bałkańska, środkowoeuropejska

2006-2012
Państwowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie – studia magisterskie, Wydział Prawa
Uczestnictwo w grantach i projektach badawczych polskich i międzynarodowych, współpraca krajowa i międzynarodowa

2012-2013 Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców, Uniwersytet Łódzki, temat pracy naukowej „Droga Polski do Unii Europejskiej”

październik 2015 Staż naukowy Croatian Memorial Documentation Homeland War Center (Zagrzeb)

Najważniejsze publikacje
Bitwa o Vukovar: percepcja chorwacka, w: Społeczeństwo a wojna. Oblicza bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, red. Marek Bodziany i in., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2016.

Nagrody i stypendia
2012-2013 Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców, Uniwersytet Łódzki, temat pracy naukowej „Droga Polski do Unii Europejskiej”

Zainteresowania naukowe, obecna praca badawcza etc.
Współczesne kino, literatura i muzyka regionu bałkańskiego, obraz wojny 1991-1995 we współczesnej sztuce, percepcja wojny we współczesnym chorwackim społeczeństwie

Temat pracy doktorskiej Pamięć o wojnie w latach 1991-1995 we współczesnym chorwackim społeczeństwie


Wybrane publikacje

Tagi:

Data publikacji: 05-03-2017

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl