Liczne Nagrody Rektora dla pracowników i pracowniczek IKP

W ostatnich dniach przyznano szereg Nagród Rektora dla pracowniczek i pracowników IKP.

Trzy nagrody III stopnia za książki autorskie:

  • Dr Agata Chałupnik – za książkę „Niech się pan nie wyteatrza! Auschwitz w twórczości Mariana Pankowskiego” (WUW 2017),
  • Dr Zuzanna Grębecka za książkę „Obcy w mieście. Żołnierze radzieccy w pamięci, doświadczeniu i opowieści legniczan” (Libron 2017),
  • Dr Marta Zimniak-Hałajko za książkę „Ciało i wspólnota. Wokół prawicowej wyobraźni” (Wyd. Wydziału Polonistyki UW, 2017);

A także Nagroda Zespołowa dla czworga badaczy z Pracowni Studiów Miejskich:
dr hab. Agnieszki Karpowicz, dr Piotra Kubkowskiego, dr Włodzimierza Pessela oraz dr Igora Piotrowskiego za redakcję czterech tomów zbiorowych z serii „Topo-Grafie”, poświęconych Mironowi Białoszewskiemu, Leopoldowi Tyrmandowi, Markowi Hłasce i Tadeuszowi Konwickiemu (2014-2017) oraz za program działania Pracowni Studiów Miejskich.

Laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy!

Tagi:

Data publikacji: 04-11-2017

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl