Władze

Dyrekcja IKP

pokój 2 (wysoki parter)
tel. 0-22 55 20 324
e-mail: ikp.polon@uw.edu.pl

 

dr hab. Iwona Kurz 
(Dyrektorka Instytutu)
i.kurz@uw.edu.pl

4 września (poniedziałek), godz. 9.30–10.30
11 września (poniedziałek), godz. 12.00-13.00
13 września (środa), godz. 10.00-11.00
18 września (poniedziałek), godz. 12.30-13.30
28 września (czwartek), godz. 9.00-10.00

w semestrze zimowym
poniedziałki, godz. 10.15-11.15
wtorki, godz. 11.30-13.00dr hab. Agnieszka Karpowicz

(Zastępczyni dyrektorki ds. naukowych)
a.karpowicz@uw.edu.pl

28 sierpnia (poniedziałek), godz. 12:00-13:00
4 września (poniedziałek), godz. 12:00-13:00
6 września (środa), godz. 12:30-13:30
8 września (piątek), godz. 13:00-14:00

w semestrze zimowym
poniedziałki, godz. 12:00-13:00, p. 2
wtorki, godz. 14:45-15:45, p. 2

dr Dorota Sosnowska
(Zastępczyni dyrektorki ds. studenckich)
de.sosnowska@uw.edu.pl

6 września (środa), godz. 11.30–12.30
8 września (piątek), godz. 11.30–12.30

11–15 września: urlop

20 września (środa), godz. 11.30–12.30
27 września (środa), godz. 11.30–12.30

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl