Władze

Dyrekcja IKP

pokój 2 (wysoki parter)
tel. 0-22 55 20 324
e-mail: ikp.polon@uw.edu.pl

 

dr hab. Iwona Kurz 
(Dyrektorka Instytutu)
i.kurz@uw.edu.pl

w semestrze letnim:
poniedziałek, 10:30-11:30, p. 2
wtorek, 11:30-13:00, p. 2

 

dr hab. Agnieszka Karpowicz
(Zastępczyni dyrektorki ds. naukowych)
a.karpowicz@uw.edu.pl

w semestrze letnim:
poniedziałek, 12.00–13.00, p. 2
wtorek, 12.00–13.00, p. 03

 

dr Dorota Sosnowska
(Zastępczyni dyrektorki ds. studenckich)
de.sosnowska@uw.edu.pl

w semestrze letnim:
środa, 10.30–11.30, p. 2
piątek, 10.30–11.30, p. 2

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl