Władze

Dyrekcja IKP

pokój 2 (wysoki parter)
tel. 0-22 55 20 324
e-mail: ikp.polon@uw.edu.pl

 

dr hab. Iwona Kurz 
(Dyrektorka Instytutu)
i.kurz@uw.edu.pl

5 lipca–25 sierpnia: urlop

28 sierpnia (poniedziałek), godz. 9.30–10.30
4 września (poniedziałek), godz. 9.30–10.30


dr hab. Agnieszka Karpowicz

(Zastępczyni dyrektorki ds. naukowych)
a.karpowicz@uw.edu.pl

17 lipca–23 sierpnia: urlop

31 sierpnia (czwartek), godz. 12:00-13:00
4 września (poniedziałek), godz. 12:00-13:00
6 września (środa), godz. 12:30-13:30
8 września (piątek), godz. 13:00-14:00

dr Dorota Sosnowska
(Zastępczyni dyrektorki ds. studenckich)
de.sosnowska@uw.edu.pl

10–14 lipca; 23 lipca–31 sierpnia: urlop

6 września (środa), godz. 11.30–12.30
8 września (piątek), godz. 11.30–12.30

11–15 września: urlop

20 września (środa), godz. 11.30–12.30
27 września (środa), godz. 11.30–12.30

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl