Zakład Teatru i Widowisk

pokój 01 (niski parter)
tel. 22 55 20 451
e-mail: teatrikp.polon@uw.edu.pl
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Profil naukowy Zakładu Teatru i Widowisk

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie Teatru i Widowisk koncentrują się na zagadnieniach antropologii widowisk, poetyki kulturowej teatru, historii teatru XX wieku oraz medialnych teorii teatru i performansu.

W widowiskach kulturowych, takich jak ceremoniały, zawody sportowe, widowiska kultowe, pochody karnawałowe, spektakle teatralne i taneczne, znajduje kulminację performatywność wszelkich działań społecznych. Widowiska kulturowe aktualizują mit spójności społeczeństwa i sankcjonują przekształcenia jego struktury – są samym życiem społecznym w jego największej intensywności, są samą kulturą pojętą jako całość w tym, co w niej najbardziej dynamiczne, najintensywniejsze, co jest ośrodkiem świątecznego wrzenia. Teatr jest w tym kontekście zawsze osadzony w życiu społecznym jako ważny komentarz metaspołeczny, czyli historia, jaką każda społeczność samej sobie opowiada o sobie.

Poetyka kulturowa teatru próbuje rozpoznawać i uściślać związki między różnymi formami praktyki teatralnej i zbiorowego doświadczenia społecznego oraz badać relacje między życiem społecznym a teatrem.

W refleksji nad teatrem w przestrzeni medialnej wychodzimy z założenia, że to, co Marshall McLuhan antycypował jako całkowitą transformację kultury, systemu wartości i przekonań, jaka dokona się pod wpływem mediów elektronicznych, stało się dziś powszechną formą doświadczania rzeczywistości. Pod wpływem nowych mediów zmieniła się kultura, zmienił się również teatr. Śledząc zjawiska teatru współczesnego, a także awangardy dwudziestowiecznej, badamy, na ile nowe sposoby komunikacji i nowe technologie mają znaczenie dla ekspresji artystycznej, a także prezentacji dzieł i ich popularyzacji; w jakim stopniu nowe media oddziałują zarówno na strukturę przedstawień teatralnych, jak i skomplikowaną relację pomiędzy nimi a innymi widowiskami kulturowymi; jak coraz silniejsze ingerencje nowoczesnych technologii w niepodważalną (wydawać by się mogło) jakość teatru – bezpośrednią obecność wykonawcy i widza – zmieniły obraz i status ciała w teatrze.

Od roku akademickiego 2017/2018 Zakład prowadzi specjalizację „Teatr, performans, widowisko”.

Pracownicy i terminy ich dyżurów w sesji letniej, w okresie wakacyjnym oraz w sesji poprawkowej we wrześniu

prof. em. dr hab. Roman Taborski

prof. dr hab. Wojciech Dudzik (kierownik Zakładu), wdudzik@uw.edu.pl
dyżur dydaktyczny:
środa, 20 czerwca, godz. 10.30-11.30
środa, 27 czerwca, godz. 11.30-12.30

dyżury dziekańskie (pok. 116 w budynku przy ul. Oboźnej 8):
poniedziałek, 25 czerwca i 2 lipca, godz. 11.00-12.00
środa, 20, 27 czerwca i 4 lipca, godz. 13.00-14.00

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, l.kolankiewicz@uw.edu.pl
środa, 4 lipca, 10:30-11:30
środa, 11 lipca, 10:00-11:00
środa, 22 sierpnia, 10:00-11:00
środa, 29 sierpnia, 10:00-11:00
środa, 5 września, 12:00-13:00

Egzamin poprawkowy z antropologii widowisk
środa, 5 września, godz. 10:00

dr hab. Agata Chałupnik, a.chalupnik@uw.edu.pl
czwartek, 14 czerwca, godz. 8.30-9.30
wtorek, 19 czerwca, godz. 8.30-9.30
poniedziałek, 25 czerwca, godz. 9.00-10.00
wtorek, 26 czerwca, godz. 9.00-10.00

dr hab. Dorota Sajewska dsajewska@gmail.com
urlop bezpłatny
(Assistenzprofessur für Interart – Osteuropa, Universität Zürich)

 dr Zofia Dworakowska zofia.dworakowska@uw.edu.pl (pok. 11)
poniedziałek, 11, 18, 25 czerwca, godz. 10.30-11.30
czwartek, 21, 28 czerwca, godz. 10:30-11:30
środa, 27 czerwca, godz. 13:00-14:00

dr Ewelina Godlewska-Byliniak  ewelina.godlewska@gmail.com
środa, 13 i 20 czerwca, godz. 9.15-10.15
piątek, 29 czerwca, godz. 9.15-10.15

dr Agata Łuksza  agata.luksza@uw.edu.pl
środa, 20 i 27 czerwca, godz. 9.00-10.00

dr Piotr Morawski  ptrm@op.pl
poniedziałek, 11 i 25 czerwca, godz. 15.30-16.30
środa, 20 czerwca, godz. 16.30-17.30

dr Dorota Sosnowska, (zastępczyni dyrektorki ds. studenckich, pok.2), de.sosnowska@uw.edu.pl
środa, 13 czerwca, godz. 11.00-12.00
poniedziałek, 18 czerwca, godz. 11.00-12.00
wtorek, 26 czerwca, godz. 11.00-12.00

Doktoranci i terminy ich dyżurów w sesji letniej:

mgr Katarzyna Dudzińska, kkdudzinska@gmail.com

mgr Marek Golonka, marek.golonka92@gmail.com

mgr Magdalena Juźwik, magda.juzwik@wp.pl
środa, 9.30-10.30 (po uprzednim kontakcie mailowym)

mgr Zuzanna Kann-Skorupska (sekretarz Zakładu), zuzanna.kann@gmail.com

mgr Joanna Kocemba, joannakocemba@gmail.com
wtorki, godz. 13.15-14.15

mgr Tadeusz Koczanowicz, tadeusz.koczanowicz@gmail.com
wtorek, 12 i 19 czerwca, godz. 11.30-12.30

mgr Michał Kurkowski, michal.e.kurkowski@gmail.com

mgr Amudena Rutkowska, amudena@o2.pl

mgr Hana Umeda, hanaumeda@gmail.com

mgr Katarzyna Urbaniak, kas.urbaniak@gmail.com

Współpracownicy i terminy ich dyżurów

dr Agnieszka Sosnowska, a.k.sosnowska@gmail.com
po uprzednim kontakcie mailowym

dr Katarzyna Kułakowska, katarzyna.kulakowska@gmail.com

mgr Marcin Bogucki, pan.marcin.bogucki@gmail.com

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl