Zakład Teatru i Widowisk

pokój 01 (niski parter)
tel. 22 55 20 451
e-mail: teatrikp.polon@uw.edu.pl
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Profil naukowy Zakładu Teatru i Widowisk

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie Teatru i Widowisk koncentrują się na zagadnieniach antropologii widowisk, poetyki kulturowej teatru, historii teatru XX wieku oraz medialnych teorii teatru i performansu.

W widowiskach kulturowych, takich jak ceremoniały, zawody sportowe, widowiska kultowe, pochody karnawałowe, spektakle teatralne i taneczne, znajduje kulminację performatywność wszelkich działań społecznych. Widowiska kulturowe aktualizują mit spójności społeczeństwa i sankcjonują przekształcenia jego struktury – są samym życiem społecznym w jego największej intensywności, są samą kulturą pojętą jako całość w tym, co w niej najbardziej dynamiczne, najintensywniejsze, co jest ośrodkiem świątecznego wrzenia. Teatr jest w tym kontekście zawsze osadzony w życiu społecznym jako ważny komentarz metaspołeczny, czyli historia, jaką każda społeczność samej sobie opowiada o sobie.

Poetyka kulturowa teatru próbuje rozpoznawać i uściślać związki między różnymi formami praktyki teatralnej i zbiorowego doświadczenia społecznego oraz badać relacje między życiem społecznym a teatrem. W refleksji nad teatrem w przestrzeni medialnej wychodzimy z założenia, że to, co Marshall McLuhan antycypował jako całkowitą transformację kultury, systemu wartości i przekonań, jaka dokona się pod wpływem mediów elektronicznych, stało się dziś powszechną formą doświadczania rzeczywistości. Pod wpływem nowych mediów zmieniła się kultura, zmienił się również teatr. Śledząc zjawiska teatru współczesnego, a także awangardy dwudziestowiecznej, badamy, na ile nowe sposoby komunikacji i nowe technologie mają znaczenie dla ekspresji artystycznej, a także prezentacji dzieł i ich popularyzacji; w jakim stopniu nowe media oddziałują zarówno na strukturę przedstawień teatralnych, jak i skomplikowaną relację pomiędzy nimi a innymi widowiskami kulturowymi; jak coraz silniejsze ingerencje nowoczesnych technologii w niepodważalną (wydawać by się mogło) jakość teatru – bezpośrednią obecność wykonawcy i widza – zmieniły obraz i status ciała w teatrze.

Zakład prowadzi specjalizację „Teatr w kulturze”.

Pracownicy i terminy ich dyżurów w semestrze letnim 2016/2017

prof. em. dr hab. Roman Taborski

prof. dr hab. Wojciech Dudzik (kierownik Zakładu), wdudzik@uw.edu.pl
środa, godz. 13-14

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, l.kolankiewicz@uw.edu.pl
wtorek, godz. 15-16
czwartek, godz. 14-15

dr hab. Dorota Sajewska, dsajewska@gmail.com
urlop bezpłatny
(Assistenzprofessur für Interart – Osteuropa, Universität Zürich)

dr Agata Chałupnik, a.chalupnik@uw.edu.pl
środa, godz.8:45-9:45
czwartek, godz. 8:45-9:45

dr Zofia Dworakowska (pok. 11)
czwartek, godz. 10:30-11:30

dr Ewelina Godlewska-Byliniak, ewelina.godlewska@gmail.com
wtorek, godz. 8:45-9:45
środa, godz. 9:45-11:15 (konsultacje licencjackie)

dr Mateusz Kanabrodzki, matekanabr@gmail.com
poniedziałek, godz. 11.00-12.00
czwartek, godz. 12.00-13.00

dr Agata Łuksza, agata.luksza@uw.edu.pl
(pok. 13)
dydaktyczny: wtorek, godz. 10:30-11:30
grantowy:
wtorek, godz. 11:30-13:30
środa, godz. 9:30-11:30

dr Piotr Morawski, ptrm@op.pl
piątek, 8:45-9:45

dr Dorota Sosnowska (zastępczyni dyrektorki ds. studenckich, pok. 2), de.sosnowska@uw.edu.pl
środa, godz. 10.30-11.30
piątek, godz. 10.30-11.30 

 

Doktoranci i terminy ich dyżurów w semestrze letnim

mgr Marcin Bogucki, pan.marcin.bogucki@gmail.com

mgr Katarzyna Dudzińska, kkdudzinska@gmail.com

mgr Marek Golonka, marek.golonka92@gmail.com

mgr Magdalena Juźwik, magda.juzwik@wp.pl
wtorek, godz. 9:45-10:45

mgr Zuzanna Kann (sekretarz Zakładu), zuzanna.kann@gmail.com

mgr Joanna Kocemba, joannakocemba@gmail.com
wtorek, godz. 11:30-13:00

mgr Tadeusz Koczanowicz, tadeusz.koczanowicz@gmail.com

mgr Katarzyna Kułakowska, katarzyna.kulakowska@gmail.com

mgr Michał Kurkowski, michal.e.kurkowski@gmail.com

mgr Amudena Rutkowska, amudena@o2.pl

mgr Hana Umeda, hanaumeda@gmail.com

mgr Katarzyna Urbaniak, kas.urbaniak@gmail.com

Współpracownicy i terminy ich dyżurów w semestrze letnim

mgr Agnieszka Sosnowska, a.k.sosnowska@gmail.com
po uprzednim kontakcie mailowym

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl