Zakład Teatru i Widowisk

pokój 01 (niski parter)
tel. 22 55 20 451
e-mail: teatrikp.polon@uw.edu.pl
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Profil naukowy Zakładu Teatru i Widowisk

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie Teatru i Widowisk koncentrują się na zagadnieniach antropologii widowisk, poetyki kulturowej teatru, historii teatru XX wieku oraz medialnych teorii teatru i performansu.

W widowiskach kulturowych, takich jak ceremoniały, zawody sportowe, widowiska kultowe, pochody karnawałowe, spektakle teatralne i taneczne, znajduje kulminację performatywność wszelkich działań społecznych. Widowiska kulturowe aktualizują mit spójności społeczeństwa i sankcjonują przekształcenia jego struktury – są samym życiem społecznym w jego największej intensywności, są samą kulturą pojętą jako całość w tym, co w niej najbardziej dynamiczne, najintensywniejsze, co jest ośrodkiem świątecznego wrzenia. Teatr jest w tym kontekście zawsze osadzony w życiu społecznym jako ważny komentarz metaspołeczny, czyli historia, jaką każda społeczność samej sobie opowiada o sobie.

Poetyka kulturowa teatru próbuje rozpoznawać i uściślać związki między różnymi formami praktyki teatralnej i zbiorowego doświadczenia społecznego oraz badać relacje między życiem społecznym a teatrem.

W refleksji nad teatrem w przestrzeni medialnej wychodzimy z założenia, że to, co Marshall McLuhan antycypował jako całkowitą transformację kultury, systemu wartości i przekonań, jaka dokona się pod wpływem mediów elektronicznych, stało się dziś powszechną formą doświadczania rzeczywistości. Pod wpływem nowych mediów zmieniła się kultura, zmienił się również teatr. Śledząc zjawiska teatru współczesnego, a także awangardy dwudziestowiecznej, badamy, na ile nowe sposoby komunikacji i nowe technologie mają znaczenie dla ekspresji artystycznej, a także prezentacji dzieł i ich popularyzacji; w jakim stopniu nowe media oddziałują zarówno na strukturę przedstawień teatralnych, jak i skomplikowaną relację pomiędzy nimi a innymi widowiskami kulturowymi; jak coraz silniejsze ingerencje nowoczesnych technologii w niepodważalną (wydawać by się mogło) jakość teatru – bezpośrednią obecność wykonawcy i widza – zmieniły obraz i status ciała w teatrze.

Od roku akademickiego 2017/2018 Zakład prowadzi specjalizację „Teatr, performans, widowisko”.

Pracownicy i terminy ich dyżurów w sesji letniej 2016/2017

prof. em. dr hab. Roman Taborski

prof. dr hab. Wojciech Dudzik (kierownik Zakładu), wdudzik@uw.edu.pl
środa, 14, 21.06 godz. 13-14
poniedziałek, 26.06 godz. 11.30-13.00 (dziekanat, pok. 116).

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, l.kolankiewicz@uw.edu.pl
wtorek, 13.06 godz. 14-16
wtorek, 20.06 godz. 14-15
czwartek, 22.06 godz. 14-16
wtorek, 27.06 godz. 14-16

dr hab. Dorota Sajewska, dsajewska@gmail.com
urlop bezpłatny
(Assistenzprofessur für Interart – Osteuropa, Universität Zürich)

dr Agata Chałupnik, a.chalupnik@uw.edu.pl
środa, 14.06, 8.30-9.30
poniedziałek, 19.06, 9.15-10.15
czwartek, 22.06, 8.30-9.30
poniedziałek, 26.06, 9.15-10.15

dr Zofia Dworakowska (pok. 11)
poniedziałek, 19.06 godz. 10.30-11.30
poniedziałek, 26.06 godz. 11-13
środa, 28.06 godz. 11-13
czwartek, 29.06 godz. 10-11

dr Ewelina Godlewska-Byliniak, ewelina.godlewska@gmail.com
środa 14.06 godz. 13.00-14.00
środa 21.06 godz. 11.00-12.00
środa 28.06 godz. 9.00-10.00

dr Mateusz Kanabrodzki, matekanabr@gmail.com

dr Agata Łuksza, agata.luksza@uw.edu.pl (pok. 13)
Dyżury dydaktyczne:
wtorek, 13 czerwca, g. 9.20-11.20
poniedziałek, 26 czerwca, g. 10.00-13.30

Dyżury grantowe:
wtorek, 13 czerwca, g. 11.30-13.30
wtorek, 20 czerwca, g. 10.00-12.00
wtorek, 27 czerwca, g. 9.30-11.30

Dyżury grantowe w wakacje:
poniedziałek, godz. 10.00-11.30

W sesji poprawkowej:
dyżury grantowe: poniedziałek, 28.08, godz. 10.00-12.00
wtorek, 29.08, godz. 13.00-14.00
dyżur dydaktyczny: wtorek, 29.08, godz. 10.00-13.00
urlop: 17.07-23.07, 03.09-17.09.

dr Piotr Morawski, ptrm@op.pl

piątek,  9.06 godz. 13.00
poniedziałek, 19.06 godz. 16.00
poniedziałek, 26.06 godz. 11.00

Dorota Sosnowska, (zastępczyni dyrektorki ds. studenckich, pok. 2), de.sosnowska@uw.edu.pl
środa, 14.06 – 10.00-11.00
środa, 21.06 – 10:30-11:30
środa, 28.06 – 10.30-11:30

Doktoranci i terminy ich dyżurów w semestrze letnim

mgr Marcin Bogucki, pan.marcin.bogucki@gmail.com

mgr Katarzyna Dudzińska, kkdudzinska@gmail.com

mgr Marek Golonka, marek.golonka92@gmail.com

mgr Magdalena Juźwik, magda.juzwik@wp.pl
wtorek, 13,20, 27.06 godz. 9.30 – 10.30

mgr Zuzanna Kann(sekretarz Zakładu), zuzanna.kann@gmail.com

mgr Joanna Kocemba, joannakocemba@gmail.com
wtorek, 13,20.06. godz. 17.30 – 18.30
czwartek, 29.06. godz. 15:30 – 16.30

mgr Tadeusz Koczanowicz, tadeusz.koczanowicz@gmail.com

mgr Katarzyna Kułakowska, katarzyna.kulakowska@gmail.com

mgr Michał Kurkowski, michal.e.kurkowski@gmail.com

mgr Amudena Rutkowska, amudena@o2.pl

mgr Hana Umeda, hanaumeda@gmail.com

mgr Katarzyna Urbaniak, kas.urbaniak@gmail.com

Współpracownicy i terminy ich dyżurów w semestrze letnim

mgr Agnieszka Sosnowska, a.k.sosnowska@gmail.com
po uprzednim kontakcie mailowym

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl