Zakład Kultury Współczesnej

pokój 04 (niski parter) tel. 0-22 55 20 884 e-mail: zkw.ikp@uw.edu.pl kierownik: dr Włodzimierz Pessel

Profil naukowy Zakładu Kultury Współczesnej

Zakład współtworzą antropologowie i socjologowie kultury współczesnej. Realizując praktyczne działania badawcze w różnych jej obszarach, prowadzą jednocześnie namysł teoretyczny nad najnowszymi kategoriami metodologicznymi z zakresu refleksji kulturoznawczej, socjologicznej i filozoficznej. Współczesność jest tutaj rozumiana przede wszystkim jako ostatnie ćwierćwiecze określone przez splot przemian cywilizacyjnych, ekonomicznych, politycznych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Współczesność – w odróżnieniu od epok wyodrębnianych przez historię kultury – jest niedomknięta, otwarta na to, czego jeszcze nie ma. Pracownicy i doktoranci Zakładu opisują kulturę współczesną z perspektywy polskiej, jednak w sposób, który pozwala usytuować zjawiska lokalne w kontekście procesów przekraczających uwarunkowania kultury narodowej. Z tego punktu widzenia w Zakładzie prowadzone są również badania społeczeństw i kultur obcych, zwłaszcza obszaru nordyckiego. Wykorzystywane przy tym elementy wiedzy z zakresu idei politycznych służą wydobywaniu odmienności rozwiązań systemowych i publicznych będących punktem wyjścia do lokalnej krytyki społecznej. Szczególne miejsce w dociekaniach zespołu badawczego Zakładu zajmują zjawiska spoza głównego nurtu kultury, takie, które wciąż pozostają słabo rozpoznane i których rozumienie wymaga rewizji tradycyjnych pojęć i założeń klasycznej humanistyki. Różnorodność zainteresowań naukowych w Zakładzie znajduje odzwierciedlenie w działalności dydaktycznej i naukowej podejmującej między innymi zagadnienia dyskursów religijnych, pamięci zbiorowej, praktyk lekturowych, praktyk podróżopisarskich, nowych ruchów społecznych, dyskursów subkultur czy zjawisk kultury miejskiej z uwzględnieniem jej tak zwanych marginaliów, np. kultury sanitarnej. Prace prowadzone w Zakładzie stale też podejmują refleksję nad miejscem kulturoznawców we współczesnym świecie – służą temu z jednej strony badania losów absolwentów IKP, z drugiej zaś krytyczny namysł nad polityką naukową w Polsce i w Europie.

Pracownicy i terminy ich dyżurów w sesji letniej roku akademickiego 2016/2017

dr Włodzimierz Pessel (kierownik Zakładu), wkpessel@gmail.com
piątek 9.06, godz. 13:00-14:00
wtorek 13.06, godz. 11:30-12:30
czwartek 22.06, godz. 9:30-10:30
wtorek 27.06, godz. 10:30-11:30
wtorek 5.09, godz. 10:30-11:30
wtorek 26.09, godz. 10:30-11:30

dr Roman Chymkowski, roman.chymkowski@gmail.com
poniedziałek 12.06, godz. 11:00-12:00
piątek 16.06, godz. 12:00-13:00

dr hab. Marcin Napiórkowski, napiorkowski.m@gmail.com
środa 14.06, godz. 11.oo – 12.oo
piątek 23.06, godz. 13.oo – 14.oo
środa 28.06, godz. 12.oo – 13.oo

dr Marta Zimniak-Hałajko, m.zimniak@uw.edu.pl
czerwiec: środy 15:00-16:00
lipiec-wrzesień: proszę o kontakt mailowy

dr Paweł Dobrosielski, dobrosielski.pawel@gmail.com
kontakt mejlowy

Doktoranci i terminy ich dyżurów w sesji letniej roku akademickiego 2016/2017

mgr Łukasz Bukowiecki (Opiekun studentów studiów II stopnia), l.m.bukowiecki@gmail.com
poniedziałek 12.06, godz. 18:30-19:30
poniedziałek 19.06, godz. 18:30-19:30
W dniach 26 czerwca – 5 lipca zagraniczny wyjazd naukowy.

mgr Kaja Kojder-Demska, kkojder@o2.pl
urlop macierzyński

mgr Ariel Lisowski, ariel.lisowski@wp.pl

mgr Dagmara Staga, d.staga@gmail.com

mgr Agata Sutkowska, a.llp.sutkowska@gmail.com
czwartek 22.06, godz. 17:00
czwartek 29.06, godz. 17:00

mgr Jacek Wajszczak, Jacek.wajszczak@gmail.com
wtorek 13.06, godz. 15:00

mgr Anna Zalewska, wywijanna@gmail.com

mgr Bożena Taran, b.taran@student.uw.edu.pl

mgr Małgorzta Adamczyk, malgorzata.j.adamczyk@gmail.com

mgr Jan Frydrych (sekretarz Zakładu), frydrych.jan@gmail.com

Współpracownicy

prof. em. dr hab. Roch Sulima, roch_sulima@wp.pl

dr Artur Szarecki, szarecki.artur@gmail.com
po uprzednim kontakcie mailowym

mgr Michał Kocikowski, m.j.kocikowski@gmail.com

mgr Katarzyna Kuzko-Zwierz, katkuz@gmail.com

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl