Zakład Kultury Współczesnej

pokój 04 (niski parter) tel. 0-22 55 20 884 e-mail: zkw.ikp@uw.edu.pl kierownik: dr Włodzimierz Pessel

Profil naukowy Zakładu Kultury Współczesnej

Zakład współtworzą antropologowie i socjologowie kultury współczesnej. Realizując praktyczne działania badawcze w różnych jej obszarach, prowadzą jednocześnie namysł teoretyczny nad najnowszymi kategoriami metodologicznymi z zakresu refleksji kulturoznawczej, socjologicznej i filozoficznej. Współczesność jest tutaj rozumiana przede wszystkim jako ostatnie ćwierćwiecze określone przez splot przemian cywilizacyjnych, ekonomicznych, politycznych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Współczesność – w odróżnieniu od epok wyodrębnianych przez historię kultury – jest niedomknięta, otwarta na to, czego jeszcze nie ma. Pracownicy i doktoranci Zakładu opisują kulturę współczesną z perspektywy polskiej, jednak w sposób, który pozwala usytuować zjawiska lokalne w kontekście procesów przekraczających uwarunkowania kultury narodowej. Z tego punktu widzenia w Zakładzie prowadzone są również badania społeczeństw i kultur obcych, zwłaszcza obszaru nordyckiego. Wykorzystywane przy tym elementy wiedzy z zakresu idei politycznych służą wydobywaniu odmienności rozwiązań systemowych i publicznych będących punktem wyjścia do lokalnej krytyki społecznej. Szczególne miejsce w dociekaniach zespołu badawczego Zakładu zajmują zjawiska spoza głównego nurtu kultury, takie, które wciąż pozostają słabo rozpoznane i których rozumienie wymaga rewizji tradycyjnych pojęć i założeń klasycznej humanistyki. Różnorodność zainteresowań naukowych w Zakładzie znajduje odzwierciedlenie w działalności dydaktycznej i naukowej podejmującej między innymi zagadnienia dyskursów religijnych, pamięci zbiorowej, praktyk lekturowych, praktyk podróżopisarskich, nowych ruchów społecznych, dyskursów subkultur czy zjawisk kultury miejskiej z uwzględnieniem jej tak zwanych marginaliów, np. kultury sanitarnej. Prace prowadzone w Zakładzie stale też podejmują refleksję nad miejscem kulturoznawców we współczesnym świecie – służą temu z jednej strony badania losów absolwentów IKP, z drugiej zaś krytyczny namysł nad polityką naukową w Polsce i w Europie.

Pracownicy i terminy ich dyżurów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

dr Włodzimierz Pessel (kierownik Zakładu), wkpessel@gmail.com
czwartek, godz. 12:15-13:15
piątek, godz. 13:00-14:00

dr Roman Chymkowski, roman.chymkowski@gmail.com
poniedziałek, godz. 11:15-12:15
czwartek, godz. 13:00-14:00

dr hab. Marcin Napiórkowski, napiorkowski.m@gmail.com
środa, godz. 10.3o – 11.3o
czwartek, godz. 13.oo – 14.oo

dr Marta Zimniak-Hałajko, m.zimniak@uw.edu.pl
środa, godz. 15:30-16:30
czwartek, godz. 15:30-16.30 i 18.30-19.30 (dyżur dla licencjatów)

dr Paweł Dobrosielski, dobrosielski.pawel@gmail.com
poniedziałek, godz. 10:30-11:30

Doktoranci i terminy ich dyżurów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

mgr Łukasz Bukowiecki (Opiekun studentów studiów II stopnia), l.m.bukowiecki@gmail.com
poniedziałek, godz. 18:30-19:30

mgr Kaja Kojder-Demska, kkojder@o2.pl
urlop macierzyński

mgr Ariel Lisowski, ariel.lisowski@wp.pl

mgr Dagmara Staga, d.staga@gmail.com

mgr Agata Sutkowska, a.llp.sutkowska@gmail.com
czwartek, godz. 17:00

mgr Jacek Wajszczak, Jacek.wajszczak@gmail.com
po uprzednim kontakcie mailowym

mgr Anna Zalewska, wywijanna@gmail.com

mgr Bożena Taran, b.taran@student.uw.edu.pl

mgr Jan Frydrych (sekretarz Zakładu), frydrych.jan@gmail.com

Współpracownicy

prof. em. dr hab. Roch Sulima, roch_sulima@wp.pl

dr Artur Szarecki, szarecki.artur@gmail.com
po uprzednim kontakcie mailowym

mgr Michał Kocikowski, m.j.kocikowski@gmail.com

mgr Katarzyna Kuzko-Zwierz, katkuz@gmail.com

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl