Zakład Historii Kultury

pokój 02 (niski parter)
tel. 0-22 55 24 503
kierownik: dr Justyna Kowalska-Leder

Profil naukowy Zakładu Historii Kultury

Zakład zajmuje się problematyką historii kultury widzianej w perspektywie antropologii słowa oraz historii idei, postaw, wyobrażeń, obyczajów i praktyk kulturowych.

Projekt uprawiania historii kultury z perspektywy antropologii słowa zakłada analizowanie praktyk i użyć języka, zarówno nieliterackich, jak i literackich, w odniesieniu do mediów kulturowych i ustanawianych przez nie systemów komunikacji: mowy i kultury oralnej, pisma i kultury skrypturalnej, druku i kultury typograficznej, słowa elektronicznego i kultury zinformatyzowanej.

Refleksji krytycznej poddawane jest również samo pojęcie kultury polskiej oraz segmentacja procesu historycznego (m.in. kategoria kultury nowoczesnej i jej relacji z kulturą nowożytną i staropolską). W pracach zakładu wydobywana jest także kulturologiczna orientacja polskiej myśli XX wieku (zob. www.kulturologia.uw.edu.pl).

Zakład Historii Kultury współpracuje z trzema francuskimi ośrodkami badawczymi: École des hautes etudes en sciences sociales (Équipe Anthropologie de l’écriture, Groupe de recherches interdisciplinaires sur l’histoire du littéraire – GRIHL, Centre de recherches sur les arts et le langage – CRAL), l’Université Paris-IV Sorbonne (Centre interdisciplinaire de recherches Centre-Européennes – CIRCE), Institut des textes & manuscrits modernes (Équipe Genèse et autobiographie).

W Zakładzie Historii Kultury działają obecnie trzy zespoły naukowe:

Zespół Kultury Staropolskiej

prof. dr hab. Marek Prejs (kierownik Zespołu), dr hab. Paweł Majewski, dr Igor Piotrowski, dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola (sekretarz Zespołu), dr Hanna Jurkowska, mgr Ada Łobożewicz, mgr Natalia Mętrak

Badania Zespołu skupiają się na badaniu procesu współwystępowania oralności i piśmienności w kulturze epok dawnych oraz na kwestii pamięci kulturowej.
Zespół Kultury Staropolskiej jest współorganizatorem i uczestnikiem Warszawskich Czwartków Staropolskich – wspólnych, comiesięcznych zebrań naukowych całego środowiska staropolan warszawskich (wszyscy członkowie Zespołu wystąpili na tych spotkaniach z referatami).
Zespół zrealizował do tej pory dwa projekty naukowe (zamknięte wydaniem tomów zbiorowych): „Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego” jako część zbiorowego projektu badawczego „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej” oraz program „Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych”.

Zespół Kultury XIX wieku

dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel (kierownik Zespołu), dr Justyna Jaworska (ZFiKW), dr Joanna Kubicka, dr Iwona Kurz (ZFiKW), dr Igor Piotrowski, mgr Jakub Jakubaszek, mgr Piotr Kubkowski (ZAS, sekretarz), mgr Agata Sikora (ZAS), mgr Alicja Urbanik, mgr Witold Zakrzewski

Zespół zajmuje się badaniem doświadczenia nowoczesności w kulturze polskiej XIX wieku. Dąży do uchwycenia i opisania zmian dokonujących się w sferze medialno-komunikacyjnej jako najściślej związanych z doświadczeniem nowoczesności, pozwalających na zrozumienie swoistości procesów modernizacji w Polsce. Celem poszukiwań jest także wyodrębnienia podstawowych dla XIX wieku kategorii kulturowych oraz prześledzenia przemian praktyk kultury, w szczególności komunikacyjnych, oraz wskazanie jej medialnych dominant.
Od roku 2013 zespół realizuje trzyletni projekt „Ekspozycje nowoczesności. Wystawy krajowe i tematyczne na ziemiach polskich w latach 1821–1929 roku a doświadczanie procesów modernizacyjnych” finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Zespół Badań Pamięci o Zagładzie

dr Justyna Kowalska-Leder (kierownik Zespołu), mgr Jan Borowicz (ZFiKW), dr Agata Chałupnik (ZTiW), mgr Paweł Dobrosielski (ZKW, sekretarz Zespołu), mgr Olga Kaczmarek (ZAS), dr Joanna Krakowska (Instytut Sztuki PAN), dr Iwona Kurz (ZFiKW), mgr Agnieszka Pajączkowska (ZFiKW), mgr Kronelia Sobczak (ZHK), mgr Karolina Sulej (ZFiKW), prof. em. dr hab. Małgorzata Szpakowska (ZHK), mgr Joanna Woźnicka (ZTiW)

Zespół zajmuje się utrwalonymi w kulturze polskiej wizualnymi i dyskursywnymi śladami Zagłady Żydów. Szczególne miejsce w jego pracach zajmuje temat relacji polsko-żydowskich podczas drugiej wojny światowej oraz jego ujęcia od czasów wojennych po współczesne, a także rola Holokaustu w tworzeniu polskiej pamięci zbiorowej. Badania prowadzone przez zespół mają charakter intermedialny i wykorzystują zróżnicowane źródła: dokumenty osobiste, literaturę, teatr, film, fotografię oraz inne formy upamiętniania Zagłady. Z tego względu członkowie zespołu reprezentują różne subdyscypliny badań kulturoznawczych.

Od końca 2012 roku zespół realizuje trzyletni projekt „Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej” finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Pracownicy i terminy ich dyżurów w sesji poprawkowej r.a. 2016/2017 i we wrześniu

prof. em. dr hab. Andrzej Mencwel, andrzej.mencwel@uw.edu.pl
dyżury: czwartki, godz. 16.00-17.00;

prof. em. dr hab. Małgorzata Szpakowska, m.szpakowska@uw.edu.pl
dyżur: poniedziałki, w godz. 15.45-16.45;

prof. dr hab. Marek Prejs, marek.prejs@uw.edu.pl
dyżury: poniedziałki i środy, w godz. 8.45-9.45;

dr hab. Paweł Majewski, pj.majewski@uw.edu.pl
dyżury: wtorki, w godz. 13.30-15.00; środy, w godz. 12.00-13.00;

dr hab. Paweł Rodak, prof. UW, urlop bezpłatny (professeur associé de l’Université de Paris-Sorbonne)
kontakt mailowy – p.rodak@uw.edu.pl

dr Justyna Kowalska-Leder (kierownik Zakładu), j.kowalska-leder@uw.edu.pl
dyżury: wtorki, w godz. 14.00-15.00; środy, w godz. 10.30-11.30;

dr Joanna Kubicka, j.kubicka@uw.edu.pl
dyżury: poniedziałki, w godz. 14.00-15.00; czwartki, w godz. 11:30-12:30, s. 11 (ostatnie piętro)
dodatkowy dyżur: 27. września, w godz. 10.00-11.00, s. 11 (ostatnie piętro);

dr Piotr Kubkowski, piotr.kubkowski@gmail.com
dyżur: piątki, w godz. 11.30-12.30;

dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, m.litwinowicz@uw.edu.pl
dyżury: środy, w godz. 8.30-9.30; czwartki, w godz. 15.00-16.00;

dr Igor Piotrowski, igorpiotrowski@wp.pl
dyżury: czwartki, w godz. 13.00-14.00; piątki, w godz. 10.30-11.30;

dr Weronika Parfianowicz-Vertun, weronika.parfianowicz@gmail.com
dyżury: środy, w godz. 14.00-15.00; piątki, w godz. 11.15-12.15;

Doktoranci i terminy ich dyżurów w semestrze zimowym r.a. 2017/2018

mgr Sylwia Chutnik, sylwia.chutnik@gmail.com
dyżury: po kontakcie mailowym;

mgr Marcin Gołąb (sekretarz Zakładu), golab.marcin@gmail.com
dyżury: po kontakcie mailowym;

mgr Jakub Jakubaszek, j.jakubaszek@wp.pl

mgr Anna Jaroszuk, ajaroszuk@gmail.com
dyżury: po kontakcie mailowym;

mgr Ada Łobożewicz, ada.lobozewicz@gmail.com
dyżury: po kontakcie mailowym;

mgr Natalia Mętrak-Ruda, nataliametrak@gmail.com

mgr Zofia Mioduszewska, zosia.mio@gmail.com
dyżury: po kontakcie mailowym;

mgr Kornelia Sobczak, k.sobczak@g.pl
dyżury: po kontakcie mailowym;

mgr Marzena Szugiero, m.szugiero@gmail.com

mgr Alicja Urbanik, alicja.urbanik@gmail.com
dyżury: po kontakcie mailowym;

mgr Agnieszka Witkowska-Krych, agnieszka.witkowska@poczta.onet.pl
dyżury: po kontakcie mailowym;

mgr Karolina Wróbel-Bardzik, karolina.k.wrobel@gmail.com
dyżury: po kontakcie mailowym;

mgr Witold Zakrzewski, witold.zakrzewski1@wp.pl

Współpracownicy

dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola, jakobczyk.gola@gmail.com
dyżury: po kontakcie mailowym;

dr Hanna Jurkowska, anya1net@gmail.com

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl