Zakład Filmu i Kultury Wizualnej

pokój 6 (I piętro)
tel. 22 55 24 504
e-mail: filmav@uw.edu.pl
kierowniczka Zakładu: dr Paulina Kwiatkowska

Profil naukowy Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej

Zakład zajmuje się badaniem kultury (audio)wizualnej oraz obrazu w różnych jego postaciach ontycznych i technologicznych. Członkowie Zakładu badają antropologiczne aspekty tekstów i przedstawień wizualnych i audiowizualnych: od wizerunków malarskich, przez fotografię i film, po najnowsze obrazy cyfrowe. Badania opierają się na poszukiwaniach teoretycznych, zwłaszcza w perspektywie antropologicznej, oraz na analizie konkretnych przekazów, zarówno w perspektywie estetycznej i teoretycznej, jak i w ich uwarunkowaniu historyczno-kulturowym. Szczegółowe tematy badań obejmują historię filmu polskiego, analizę dzieła filmowego, krytykę społeczno-kulturowych kontekstów przedstawień medialnych, antropologię i teorię obrazu, rolę obrazu i audiowizualności w kulturze polskiej XIX i XX wieku oraz zagadnienia ciała i płci w obrazie.

Zakład prowadzi specjalizację „Kultura wizualna”.

W Zakładzie działają trzy zespoły badawcze:

Zespół Badań nad Filmem

dr hab. Seweryn Kuśmierczyk (kierownik Zespołu), dr Jacek Pająk, mgr Agnieszka Korycka, mgr Michał Mróz, mgr Aleksandra Paszkowskamgr Paweł Stroiński, dr Robert Birkholc (Zakład Komparatystyki ILP).

Prace Zespołu skupiają się wokół zagadnień związanych z obecnością obrazu filmowego w kulturze w wymiarze historycznym, teoretycznym i estetycznym: od badania kina autorskiego (w Polsce i zagranicą), poprzez zagadnienia dotyczące przemian medialnych i artystycznych w kinie współczesnym, także w filmie animowanym.

Zagadnienia szczegółowe podejmowana w badaniach Zespołu dotyczą analizy i interpretacji dzieła filmowego, statusu obrazu w filmie i w nowych mediach oraz praktyk produkcyjnych, jak dźwięk w kinie, sztuka operatorska, scenopisarska, montaż filmowy.

Strona internetowa Zespołu  http://analizafilmu.pl/

Facebook  http://bit.ly/2TVJvcd

Filmoznawczy kanał filmowy projektu Edukacja Spojrzenia:  http://bit.ly/2TXOqJE

Strona internetowa Edukacja Spojrzenia  http://edukacjaspojrzenia.pl/

Publikacje Zespołu:

Film prezentujący książki z serii antropologiczno-morfologicznej: https://www.youtube.com/watch?v=UQBSGHZz5dk

2015
Antropologia postaci w dziele filmowym, pod red. naukową Seweryna Kuśmierczyka, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2015 (monografia zbiorowa, 428 stron, seria filmoznawczo-antropologiczna).

2016
„Faraon”. Poetyka filmu, pod red. naukową Seweryna Kuśmierczyka, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2016 (monografia filmu Jerzego Kawalerowicza, 680 stron, seria Monografie Arcydzieł Polskiego Kina).

Link do audycji o książce: http://www.rdc.pl/podcast/radioczuly-faraon-poetyka-filmu/

2017
„Faraon”. Rozmowy o filmie, pod red. Seweryna Kuśmierczyka, z przedmową Agnieszki Koryckiej, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2017, (tom materiałów źródłowych towarzyszący monografii „Faraon”. Poetyka filmu, 500 stron, seria Monografie Arcydzieł Polskiego Kina).

Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym, pod red. naukową Seweryna Kuśmierczyka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, (monografia zbiorowa, 458 stron, seria filmoznawczo-antropologiczna).

2018
Wkrótce ukaże się: „Wesele”. Filmowa mandala – monografia filmu Andrzeja Wajdy (monografia zbiorowa w serii Monografie Arcydzieł Polskiego Kina).

Zespół Badań Mody i Dizajnu

dr Justyna Jaworska (kierująca Zespołem), mgr Anna Konieczyńska (ZKW), mgr Klaudia Rachubińska, mgr Karolina Sulejdr Agata Zborowska (sekretarz Zespołu).

Zespół zajmuje się zagadnieniami mody i dizajnu, łącząc perspektywę antropologii kultury, kultury wizualnej i historii kultury. Badania mają charakter pionierski w polskim dyskursie akademickim. Ważnie w nich są nie tyle formalne zmiany obiektów mody i dizajnu, ile poszukiwanie szerszych kontekstów tych przemian. Celem poszukiwań jest usytuowanie praktyk projektowych w historii dwudziestowiecznej kultury polskiej oraz poszukiwanie wspólnych obszarów łączących polską modę i dizajn, ich charakterystyczne cechy i uwarunkowania, z modą i dizajnem Europy Środkowo-Wschodniej.

Zespół Teorii Ruchomego Obrazu

dr Jan Borowicz, mgr Magdalena Dorobińska, mgr Piotr Fortuna, mgr Aleksander Kmak, dr Paulina Kwiatkowska (kierowniczka), mgr Dorota Mieszek, mgr Michał Mróz, mgr Klaudia Rachubińska, mgr Marcin Stachowicz, mgr Magdalena Staroszczyk, dr Matylda Szewczyk (kierowniczka), dr Agata Zborowska

Głównym obszarem badań w ramach prac zespołu są ruchome obrazy: pre-kinowe, na taśmie filmowej, a także różne typy obrazów elektronicznych. Interesują nas aspekty teoretyczne funkcjonowania ruchomych obrazów, ich miejsce w kulturze współczesnej oraz medioznawcze podejście do ruchomych obrazów, a także praktyki kulturowe (zwłaszcza naukowe i artystyczne), które je wytwarzają i angażują.

Zespół działa w trybie projektowym. Aktualnie zajmujemy się problemem badania ciała i analizy cielesności w perspektywie ruchomych obrazów. Do podejmowanych zagadnień należą m.in. cielesność zmedykalizowana (w kinie, ale i w wizualizacjach medycznych), pornograficzna i „gwiazdorska”; konstrukcja ciała w ruchomych obrazach opartych na rejestracji oraz animowanych; materialność ruchomego obrazu („ciało filmu”); ideologiczny status ciała w kinie popularnym i artystycznym.

W czerwcu 2017 roku członkinie i członkowie Zespołu zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową, której efektem jest wydany w 2018 roku tom pokonferencyjny, Cięcie ciał. Ruchome obrazy.

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20

dr Jan Borowicz, j.borowicz@uw.edu.pl
poniedziałki: 12:00-13:00

dr hab. Justyna Jaworska, justjaw@o2.pl
środy: 14:00-15:00
piątki: 10:30-11:30

dr hab. Iwona Kurz (dyrektorka Instytutu), i.kurz@uw.edu.pl
Dyżury w pok. 2
poniedziałki: 10.00-11.00
wtorki: 11.30-13.00
Uwaga!
Dyżur wtorkowy 8 października zostaje przeniesiony na piątek, 11 października, godz. 9.00.
W poniedziałek 14 października dyżur zostaje odwołany.

dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
czwartki: 15:45-16:45
piątki: 18:15-19:15

dr Paulina Kwiatkowska (kierowniczka Zakładu), paulinakwiat@poczta.onet.pl
poniedziałki: 10:30-11:30
wtorki: 14:00-15:00

dr hab. Wojciech Michera, w.michera@uw.edu.pl
poniedziałki: 14:00-15:00
środy: 14:00-15:00

dr Magda Szcześniak, magda.szczesniak@uw.edu.pl
wyjazd naukowy

dr Matylda Szewczyk, mszewczyk@uw.edu.pl
czwartki: 13:00-14:00
piątki: 11:15-12:15

dr Łukasz Zaremba, lukasz.zaremba@uw.edu.pl
wyjazd naukowy

dr Agata Zborowska, a.zborowska@uw.edu.pl
środy: 10:30-11:30 oraz w inne dni po uprzednim kontakcie mailowym

Doktorantki i doktoranci oraz terminy ich dyżurów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20

mgr Piotr Klonowski, piotr.klonowski.89@gmail.com

mgr Aleksander Kmak (sekretarz Zakładu), aleksander.kmak@gmail.com
piątki: 13:15-14:15

mgr Agata Koprowicz, koprowicz.agata@gmail.com

mgr Agnieszka Magdalena Korycka, agnieszka.korycka.uw@gmail.com
urlop

mgr Alicja Kosterska (opiekunka studentów studiów II stopnia), a.kosterska@gmail.com
środy: 17:00-18:00

mgr Szymon Maliborski, szymon.maliborski@gmail.com
urlop

mgr Dorota Mieszek, dorotamieszek@wp.pl

mgr Ada Minge, minge.ada@gmail.com

mgr Michał Mróz, michalmroz.studio@gmail.com

dr Jacek Pająk, mail@jacekpajak.com

mgr Aleksandra Paszkowska, aleksandrampaszkowska@gmail.com

mgr Marcin Stachowicz, marcin.j.stachowicz@gmail.com

mgr Magdalena Staroszczyk, magdalenastaroszczyk@gmail.com

mgr Paweł Stroiński, p.stroinski@gmail.com

Współpracowniczki i współpracownicy

mgr Monika Borys, nikaborys@gmail.com

mgr Magdalena Dorobińska, magda.dorobinska@gmail.com

mgr Piotr Fortuna, p.fortuna@student.uw.edu.pl

mgr Klaudia Rachubińska, klaudia.rachubinska@gmail.com

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl