Zakład Filmu i Kultury Wizualnej

pokój 6 (I piętro)
tel. 0-22 55 24 504
e-mail: filmav@uw.edu.pl
kierowniczka Zakładu: dr Paulina Kwiatkowska

Profil naukowy Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej

Zakład zajmuje się badaniem kultury (audio)wizualnej oraz obrazu w różnych jego postaciach ontycznych i technologicznych. Członkowie Zakładu badają antropologiczne aspekty tekstów i przedstawień wizualnych i audiowizualnych: od wizerunków malarskich, przez fotografię i film, po najnowsze obrazy cyfrowe. Badania opierają się na poszukiwaniach teoretycznych, zwłaszcza w perspektywie antropologicznej, oraz na analizie konkretnych przekazów, zarówno w perspektywie estetycznej i teoretycznej, jak i w ich uwarunkowaniu historyczno-kulturowym. Szczegółowe tematy badań obejmują historię filmu polskiego, analizę dzieła filmowego, krytykę społeczno-kulturowych kontekstów przedstawień medialnych, antropologię i teorię obrazu, rolę obrazu i audiowizualności w kulturze polskiej XIX i XX wieku oraz zagadnienia ciała i płci w obrazie.

Zakład prowadzi specjalizację “Kultura wizualna”.

W Zakładzie działają trzy zespoły badawcze:

Zespół Badań nad Filmem

dr hab. Seweryn Kuśmierczyk (kierownik Zespołu), dr Jacek Pająk, mgr Agnieszka Korycka, mgr Michał Mróz, mgr Paweł Stroiński, mgr Robert Birkholc (Zakład Komparatystyki ILP). Współpracuje: mgr Aleksandra Paszkowska.

Prace Zespołu skupiają się wokół zagadnień związanych z obecnością obrazu filmowego w kulturze w wymiarze historycznym, teoretycznym i estetycznym: od badania kina autorskiego (w Polsce i zagranicą), poprzez zagadnienia dotyczące przemian medialnych i artystycznych w kinie współczesnym, także w filmie animowanym.

Zagadnienia szczegółowe podejmowana w badaniach Zespołu dotyczą analizy i interpretacji dzieła filmowego, statusu obrazu w filmie i w nowych mediach oraz praktyk produkcyjnych, jak dźwięk w kinie, sztuka operatorska, scenopisarska, montaż filmowy.

Publikacje Zespołu:

2016
„Faraon”. Poetyka filmu, pod red. naukową Seweryna Kuśmierczyka, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2016, (monografia filmu Jerzego Kawalerowicza, 680 stron).

Link do audycji o książce: http://www.rdc.pl/podcast/radioczuly-faraon-poetyka-filmu/

2017
„Faraon”. Rozmowy o filmie – towarzyszący monografii filmu Faraon tom materiałów źródłowych (w druku).

Zespół Badań Mody i Dizajnu

dr Justyna Jaworska (kierująca Zespołem), mgr Anna Konieczyńska (ZKW), mgr Klaudia Rachubińska, mgr Karolina Sulejmgr Agata Zborowska (sekretarz Zespołu).

Zespół zajmuje się zagadnieniami mody i dizajnu, łącząc perspektywę antropologii kultury, kultury wizualnej i historii kultury. Badania mają charakter pionierski w polskim dyskursie akademickim. Ważnie w nich są nie tyle formalne zmiany obiektów mody i dizajnu, ile poszukiwanie szerszych kontekstów tych przemian. Celem poszukiwań jest usytuowanie praktyk projektowych w historii dwudziestowiecznej kultury polskiej oraz poszukiwanie wspólnych obszarów łączących polską modę i dizajn, ich charakterystyczne cechy i uwarunkowania, z modą i dizajnem Europy Środkowo-Wschodniej.

Zespół Teorii Ruchomego Obrazu

mgr Jan Borowicz, mgr Monika Borys, mgr Magdalena Dorobińska, mgr Piotr Fortuna, mgr Aleksander Kmak, dr Paulina Kwiatkowska (kierowniczka), dr hab. Wojciech Michera, mgr Dorota Mieszek, mgr Michał Mróz, mgr Klaudia Rachubińska, mgr Marcin Stachowicz, mgr Magdalena Staroszczyk, dr Matylda Szewczyk (kierowniczka), mgr Małgorzata Szubartowska, mgr Agata Zborowska

Głównym obszarem badań w ramach prac zespołu są ruchome obrazy: pre-kinowe, na taśmie filmowej, a także różne typy obrazów elektronicznych. Interesują nas aspekty teoretyczne funkcjonowania ruchomych obrazów, ich miejsce w kulturze współczesnej oraz medioznawcze podejście do ruchomych obrazów, a także praktyki kulturowe (zwłaszcza naukowe i artystyczne), które je wytwarzają i angażują.

Zespół działa w trybie projektowym. Aktualnie zajmujemy się problemem badania ciała i analizy cielesności w perspektywie ruchomych obrazów. Do podejmowanych zagadnień należą m.in. cielesność zmedykalizowana (w kinie, ale i w wizualizacjach medycznych), pornograficzna i „gwiazdorska”; konstrukcja ciała w ruchomych obrazach opartych na rejestracji oraz animowanych; materialność ruchomego obrazu („ciało filmu”); ideologiczny status ciała w kinie popularnym i artystycznym.

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w semestrze letnim 2016/2017

dr Jadwiga Bocheńska-Kołodyńska (prac. em.)
po uprzednim kontakcie

dr Justyna Jaworska, justjaw@o2.pl
środy: 16.30-17.30
czwartki: 8.45-9.45
W sesji letniej: środa 14 czerwca: 10.00-11.00
środa 21 czerwca: 10.00-11.00
środa 28 czerwca: 10.00-11.00

dr hab. Iwona Kurz (dyrektorka Instytutu), i.kurz@uw.edu.pl
poniedziałki: 10.30-11.30, pok. 2
wtorki: 11.30-13.00, pok. 2
W sesji letniej: wtorek 13 czerwca: 10.00-11.00, pok. 2
poniedziałek 19 czerwca: 11.00-12.00, pok. 2
poniedziałek 26 czerwca: 11.00-12.00, pok. 2

dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
czwartki: 15.30-16.30
piątki: 18.30-19.30
W sesji letniej: piątek 9 czerwca: 18.00-19.00
piątek 23 czerwca: 18.00-19.00
piątek 30 czerwca: 18.00-19.00

dr Paulina Kwiatkowska (kierowniczka Zakładu), paulinakwiat@poczta.onet.pl
poniedziałki: 10.30-11.30
środy: 15.30-16.30
W sesji letniej: środa 14 czerwca: 13.00-14.00, pok. 7
piątek 23 czerwca: 13.00-14.00, pok. 7
piątek 30 czerwca: 13.00-14.00, pok. 7

dr hab. Wojciech Michera, w.michera@uw.edu.pl
urlop naukowy

dr Magda Szcześniak, szczesniak.magda@gmail.com
wtorki: 11.15-12.15
W sesji letniej: poniedziałek 12 czerwca: 9.00-10.00
poniedziałek 19 czerwca: 9.00-10.00

dr Matylda Szewczyk, mszewczyk@uw.edu.pl
poniedziałki: 14.00-15.00
wtorki: 13.00-14.00
piątki: 11.15-13.15
W sesji letniej: piątek 9 czerwca: 14.00-15.00
środa 14 czerwca: 15.00-16.00
czwartek 22 czerwca: 12.00-13.00
środa 28 czerwca: 15.00-16.00

dr Łukasz Zaremba, lukaszaremba@gmail.com
urlop rodzicielski

Doktorantki i doktoranci oraz terminy ich dyżurów w semestrze letnim 2016/2017

mgr Aleksander Kmak (sekretarz Zakładu), aleksander.kmak@gmail.com
poniedziałki (parzyste): 13.00-14.00
W sesji letniej: poniedziałek 19 czerwca: 13.00-14.00

mgr Agnieszka Magdalena Korycka, agnieszka.korycka.uw@gmail.com
poniedziałki: 18.30-19.30
W sesji letniej: poniedziałki 17.00-18.00 (po uprzednim kontakcie mailowym)

mgr Alicja Kosterska, a.kosterska@gmail.com
środy: 9.15-10.15
W sesji letniej: środa 14 czerwca: 9.30-10.30
środa 21 czerwca: 9.30-10.30

mgr Michał Mróz, michalmroz.studio@gmail.com
poniedziałki: 16.30-17.30

mgr Klaudia Rachubińska, klaudia.rachubinska@gmail.com
środy (nieparzyste): 15.30-16.30
W sesji letniej: piątek 9 czerwca: 17.00-18.00
poniedziałek 19 czerwca: 15.00-16.00

mgr Jan Borowicz, borowiczj@gmail.com

mgr Monika Borys, nikaborys@gmail.com

mgr Magdalena Dorobińska, magda.dorobinska@gmail.com

mgr Piotr Fortuna, p.fortuna@student.uw.edu.pl

mgr Piotr Klonowski, piotr.klonowski.89@gmail.com

mgr Dorota Mieszek, dorotamieszek@wp.pl

dr Jacek Pająk, mail@jacekpajak.com
urlop

mgr Marcin Stachowicz, marcin.j.stachowicz@gmail.com

mgr Magdalena Staroszczyk, magdalenastaroszczyk@gmail.com

mgr Paweł Stroiński, p.stroinski@gmail.com

mgr Małgorzata Szubartowska, malgaszu@gmail.com

mgr Agata Zborowska, a.zborowska@uw.edu.pl

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl