Zakład Antropologii Słowa

telefon: 22 55 20 204
pokój 03 (niski parter)
kierowniczka: dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW

Profil naukowy Zakładu Antropologii Słowa

Zakład Antropologii Słowa zajmuje się badaniem języka jako zjawiska kulturowego. Antropologiczna perspektywa badawcza przejawia się w ujmowaniu języka w nieodłącznym związku z posługującym się nim człowiekiem, a więc w użyciu i w kontekście, z uwzględnieniem właściwości różnych mediów słowa i jego funkcji pozakomunikacyjnych, a rozmaite „sposoby posługiwania się słowem” rozpatrywane są zasadniczo w kategoriach praktyk kulturowych.

Prowadzone w Zakładzie badania obejmują zarówno podstawy teoretyczne tak rozumianej antropologii słowa, jak również, przyjmujące jej perspektywę, analizy i interpretacje konkretnych zjawisk językowych.

W ramach prac zespołowych i indywidualnych podejmowane są, w ujęciu teoretycznym i historycznym, zagadnienia z takich obszarów problemowych jak: właściwości i funkcje różnych mediów słowa (zwłaszcza pisma i druku, w tym kwestia „nachylenia piśmiennego/tekstowego”); związki słowa z innymi mediami kulturowymi (w tym zjawisko logowizualności); praktyki medialne instytucji; formy, gatunki i praktyki twórczości słownej.

W ostatnim czasie w Zakładzie Antropologii Słowa realizowane były zespołowe projekty badawcze:

– „Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki” (2010-2012, MNiSW); rezultaty badań w ramach projektu przedstawione zostały w publikacjach: Antropologia twórczości słownej, red. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder (2012), Almanach Antropologiczny 4: Twórczość słowna / literatura. Performance, tekst, hipertekst, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014).

– „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa” (2012-2014); wyniki badań prezentuje tom: Antropologia praktyk językowych, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy (2016).

Pracownicy i pracownice, terminy ich dyżurów w sesji poprawkowej 2016/2017:

dr hab. Grzegorz Godlewski, prof. UW , grzegorzgodlewski@op.pl
28.08 (poniedziałek) 12:00-13:00
4.09 (poniedziałek) 12:00-13:00
11.09 (poniedziałek) 12:00-13:00
28.09 (czwartek) 16:30-17:30

dr Zuzanna Grębecka, zuzannagrebecka@uw.edu.pl
28.08 (poniedziałek) 10:00-11:00
29.08 (wtorek) 10:00-11:00
4.09 (poniedziałek) 10:00-11:00
5.09 (wtorek) 10:00-11:00
8.09 (piątek) 10:00-11:00

dr Olga Kaczmarek, okaczmarek@wp.pl
kontakt mailowy

dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW (kierowniczka zakładu, zastępczyni dyrektorki ds. naukowych), a.karpowicz@uw.edu.pl
28.08 (poniedziałek) 12:00-13:00
4.09 (poniedziałek) 12:00-13:00, pokój 2 (wysoki parter)
6.09 (środa) 12:30-13:30, pokój 2 (wysoki parter)
8.09 (piątek) 13:00-14:00, pokój 2 (wysoki parter)

dr Marta Rakoczy, marta.rakoczy@wp.pl
4.09 (poniedziałek) 12:30-14:30
11.09, 18.09,(poniedziałki) 9:00-10:00
29.09 (piątek) 11:00-12:00

dr Jerzy Stachowicz (sekretarz zakładu), jurek.stachowicz@gmail.com
poniedziałki (04.09 i 11.09) 13:45-14:45

Doktoranci i doktorantki, terminy ich dyżurów w sesji poprawkowej

mgr Maja Dobiasz, majadobiasz@gmail.com
05.09 (wtorek) 9:00-11:00

mgr Paulina Domagalska, paudomagalska@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Anna Gańko, andziagan@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Anna Krawczak, anna.krawczak@nasz-bocian.pl
6.09 (środa) 11:00-12:00
18.09 (poniedziałek) 10:00-11:00

mgr Klara Kukowska, klara.cykorz@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Matylda Małecka, matylda.malecka@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Andrei Rasiński, andrei.rasinski@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Justyna Schollenberger (opiekun studiów I stopnia), juscholl@gmail.com
1.09 (piątek) 12:00-13:00
4.09 (poniedziałek) 12:00-13:00

mgr Anna Wandzel, ankawandzel@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Clara Zgoła, clara.n.zgola@gmail.com
kontakt mailowy

Współpracownicy:

dr Marcin Niemojewski, pasaka@poczta.onet.pl

6.09, 13.09, 20.09 (środy) 13:30-15:00

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl