Zakład Antropologii Słowa

telefon: 22 55 20 204
pokój 03 (niski parter)
kierowniczka: dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz.

Profil naukowy Zakładu Antropologii Słowa

Zakład Antropologii Słowa zajmuje się badaniem języka jako zjawiska kulturowego. Antropologiczna perspektywa badawcza przejawia się w ujmowaniu języka w nieodłącznym związku z posługującym się nim człowiekiem, a więc w użyciu i w kontekście, z uwzględnieniem właściwości różnych mediów słowa i jego funkcji pozakomunikacyjnych, a rozmaite „sposoby posługiwania się słowem” rozpatrywane są zasadniczo w kategoriach praktyk kulturowych.

Prowadzone w Zakładzie badania obejmują zarówno podstawy teoretyczne tak rozumianej antropologii słowa, jak również, przyjmujące jej perspektywę, analizy i interpretacje konkretnych zjawisk językowych.

W ramach prac zespołowych i indywidualnych podejmowane są, w ujęciu teoretycznym i historycznym, zagadnienia z takich obszarów problemowych jak: właściwości i funkcje różnych mediów słowa (zwłaszcza pisma i druku, w tym kwestia „nachylenia piśmiennego/tekstowego”); związki słowa z innymi mediami kulturowymi (w tym zjawisko logowizualności); praktyki medialne instytucji; formy, gatunki i praktyki twórczości słownej.

W ostatnim czasie w Zakładzie Antropologii Słowa realizowane były zespołowe projekty badawcze:

– „Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki” (2010-2012, MNiSW); rezultaty badań w ramach projektu przedstawione zostały w publikacjach: Antropologia twórczości słownej, red. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder (2012), Almanach Antropologiczny 4: Twórczość słowna / literatura. Performance, tekst, hipertekst, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014).

– „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa” (2012-2014); wyniki badań prezentuje tom: Antropologia praktyk językowych, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy (2016).

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w sesji zimowej r.a. 2019/2020:

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski , grzegorzgodlewski@op.pl
poniedziałek, 14:00-15:00
wtorek, 14:45-15:45

dr hab. Zuzanna Grębecka, zuzannagrebecka@uw.edu.pl
poniedziałek, 13:15-14:15
wtorek, 12:00-13:00

dr Olga Kaczmarek, okaczmarek@wp.pl
urlop

dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz. (kierowniczka zakładu, zastępczyni dyrektorki ds. naukowych), a.karpowicz@uw.edu.pl
poniedziałek, 10:30-11:30 (p.03)
wtorek, 14:45-15:45 (p.2)

dr hab. Marta Rakoczy, marta.rakoczy@wp.pl,
poniedziałek, 8:45-9:45
wtorek, 8:45-9:45 (dyżury od 7.10)

dr Justyna Schollenberger, (sekretarz zakładu), juscholl@gmail.com
wtorek, 15:00-16:00
piątek, 16:30-17:30

dr Jerzy Stachowicz, jurek.stachowicz@gmail.com
poniedziałek, 10:30-11:30
czwartek, 14:00-15:00

Doktorantki i doktoranci oraz terminy ich dyżurów w sesji zimowej r.a. 2019/2020:

mgr Paulina Domagalska, paudomagalska@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Anna Gańko, and.ganko@gmail.com
środa, 15:00-16:00

mgr Sara Herczyńska, sara.herczynska@gmail.com
czwartek, 11:45-12:45

mgr Anna Krawczak, anna.krawczak@nasz-bocian.pl
kontakt mailowy

mgr Klara Kukowska, klara.cykorz@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Mikołaj Łątkowski, mikolaj.latkowski@gmail.com
środa, 15:00-16:00

mgr Martyna Miernecka (opiekunka studiów I stopnia), martyna.miernecka@op.pl
poniedziałek, 11:15-12:15

mgr Andrei Rasiński, andrei.rasinski@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Zuzanna Sękowska, zuzannasekowska@gmail.com
środa, 12:15-13:15

mgr Anna Wandzel, ankawandzel@gmail.com
urlop

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl