Zakład Antropologii Słowa

telefon: 22 55 20 204
pokój 03 (niski parter)
kierowniczka: dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW

Profil naukowy Zakładu Antropologii Słowa

Zakład Antropologii Słowa zajmuje się badaniem języka jako zjawiska kulturowego. Antropologiczna perspektywa badawcza przejawia się w ujmowaniu języka w nieodłącznym związku z posługującym się nim człowiekiem, a więc w użyciu i w kontekście, z uwzględnieniem właściwości różnych mediów słowa i jego funkcji pozakomunikacyjnych, a rozmaite „sposoby posługiwania się słowem” rozpatrywane są zasadniczo w kategoriach praktyk kulturowych.

Prowadzone w Zakładzie badania obejmują zarówno podstawy teoretyczne tak rozumianej antropologii słowa, jak również, przyjmujące jej perspektywę, analizy i interpretacje konkretnych zjawisk językowych.

W ramach prac zespołowych i indywidualnych podejmowane są, w ujęciu teoretycznym i historycznym, zagadnienia z takich obszarów problemowych jak: właściwości i funkcje różnych mediów słowa (zwłaszcza pisma i druku, w tym kwestia „nachylenia piśmiennego/tekstowego”); związki słowa z innymi mediami kulturowymi (w tym zjawisko logowizualności); praktyki medialne instytucji; formy, gatunki i praktyki twórczości słownej.

W ostatnim czasie w Zakładzie Antropologii Słowa realizowane były zespołowe projekty badawcze:

– „Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki” (2010-2012, MNiSW); rezultaty badań w ramach projektu przedstawione zostały w publikacjach: Antropologia twórczości słownej, red. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder (2012), Almanach Antropologiczny 4: Twórczość słowna / literatura. Performance, tekst, hipertekst, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014).

– „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa” (2012-2014); wyniki badań prezentuje tom: Antropologia praktyk językowych, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy (2016).

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w sesji poprawkowej 2017/2018 oraz we wrześniu :

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski , grzegorzgodlewski@op.pl
03.09 (pon), godz. 12:00-13:00
10.09 (pon), godz. 12:00-13:00
17.09 (pon), godz. 12:00-13:00

dr hab. Zuzanna Grębecka, zuzannagrebecka@uw.edu.pl
04.09 (wt), godz. 9.00-11.00
05.09 (śr), godz. 9.00-11.00
10.09 (pon), godz. 9.00-11.00
14.09 (pt), godz. 9.00-11.00

dr Olga Kaczmarek, okaczmarek@wp.pl
kontakt mailowy

dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW (kierowniczka zakładu, zastępczyni dyrektorki ds. naukowych), a.karpowicz@uw.edu.pl
03.09 (pon), godz. 12:00-13:00
10.09 (pon), godz. 10:30-12:30
17.09 (pon), godz. 10:30-11:30

dr Marta Rakoczy, marta.rakoczy@wp.pl
03.09 (pon), godz. 11.00-13.00
11.09 (wt), godz. 09.00-11.00
13.09 (czw), godz. 10.00-12.00

dr Jerzy Stachowicz, jurek.stachowicz@gmail.com
03.09 (pon), godz. 12:00 – 13:30
13.09 (czw), godz. 14:00 – 15:30

Doktorantki i doktoranci oraz terminy ich dyżurów w sesji poprawkowej 2017/2018

mgr Maja Dobiasz-Krysiak, majadobiasz@gmail.com
dyżur po kontakcie mailowym

mgr Paulina Domagalska, paudomagalska@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Anna Gańko (opiekun studiów I stopnia), and.ganko@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Anna Krawczak, anna.krawczak@nasz-bocian.pl
03.09 (pon), godz. 09.30-10.30
10.09 (pon), godz. 09.30-10.30

mgr Klara Kukowska, klara.cykorz@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Mikołaj Łątkowski, mikolaj.latkowski@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Matylda Małecka, matylda.malecka@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Martyna Miernecka, martyna.miernecka@op.pl
kontakt mailowy

mgr Andrei Rasiński, andrei.rasinski@gmail.com
kontakt mailowy

mgr Justyna Schollenberger, juscholl@gmail.com
10.09 (pon), godz. 14:00-15:00

mgr Anna Wandzel (sekretarz zakładu), ankawandzel@gmail.com
03.09 (pon), godz. 16:30-17:30

mgr Clara Zgoła, clara.n.zgola@gmail.com
kontakt mailowy

Współpracownicy:

dr Marcin Niemojewski, pasaka@poczta.onet.pl
13.06 (śr), godz. 15:00-16:00
20.06 (śr), godz. 15:00-16:00

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl